Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Table of Contents

...0 Table of Contents
...1 Home
....2 Artifacts Summary
....2.1 CarePlan
....2.2 Citizen
....2.3 CitizensOwnObservation
....2.4 CompletedIntervention
....2.5 Condition
....2.6 Encounter
....2.7 Evaluation
....2.8 FocusCondition
....2.9 FollowUp
....2.10 Goal
....2.11 Goal - FFB Intervention
....2.12 Goal - Purpose
....2.13 InformationGathering
....2.14 MatterOfInterest
....2.15 Observation
....2.16 Organization
....2.17 PlannedIntervention
....2.18 Practioner
....2.19 ServicePerformer
....2.20 ServiceRequest
....2.21 BasedOnServiceRequest
....2.22 ConditionLastAssertedDate
....2.23 ConditionRank
....2.24 EventHist
....2.25 FollowupEncounter
....2.26 MatterOfInterestInformer
....2.27 MunicipalityCasenumber
....2.28 RequesterType
....2.29 SubjectConsentToLiaising
....2.30 KLBetydningKoderFSIII
....2.31 KLBorgerIndforståetMedHenvendelseKoder
....2.32 KLBorgervurderingsObservationskoderFSIII
....2.33 KLBorgervurderingsResultatkoderFSIII
....2.34 KLForebyggelseIndsatserFSIII
....2.35 KLForebyggelseOmråderFSIII
....2.36 KLFunktionsevneniveauFFB
....2.37 KLFunktionsevneniveauFSIII
....2.38 KLGenerelInformationFSIII
....2.39 KLHenvendelseHenvisningFraFSIII
....2.40 KLHjemmeplejeIndsatserFSIII
....2.41 KLHjemmeplejeOmråderFSIII
....2.42 KLIndsatser
....2.43 KLIndsatserFSIII
....2.44 KLIndsatsforløbTypekoder
....2.45 KLKildeTilOplysningFFB
....2.46 KLKomplikationskoderSCT
....2.47 KLKontaktTyper
....2.48 KLMålgrupperFFB
....2.49 KLMålKategoriKoder
....2.50 KLMåltypeKoder
....2.51 KLMåltypekoderFFB
....2.52 KLMåltypeKoderFSIII
....2.53 KLObservationskoder
....2.54 KLOpfølgningKoderFFB
....2.55 KLOpfølgningKoderFSIII
....2.56 KLOpfølgningKodes
....2.57 KLOplysningKoder
....2.58 KLOplysningKoder
....2.59 KLOplysningsaktivitetsOgVurderingskoder
....2.60 KLOplysningsaktivitetsTypeKoder
....2.61 KLServiceTyper
....2.62 KLStøttebehovsvurderingskoderFFB
....2.63 KLSværhedgrader
....2.64 KLSygeplejeIndsatserFSIII
....2.65 KLSygeplejeOmråderFSIII
....2.66 KLTemaerFFB
....2.67 KLTilbudsKoderFFB
....2.68 KLTilstandADKoderFFB
....2.69 KLTilstandeKoderHjemmepleje
....2.70 KLTilstandeKoderSygepleje
....2.71 KLTilstandeOgMålgrupperFFB
....2.72 KLTilstandFFKoderFFB
....2.73 KLTilstandKoder
....2.74 KLTilstandKoderFFB
....2.75 KLTilstandKoderForebyggelse
....2.76 KLTilstandKoderFSIII
....2.77 KLTilstandKoderTræning
....2.78 KLTilstandOKoderFFB
....2.79 KLTræningIndsatserFSIII
....2.80 KLTræningOmråderFSIII
....2.81 KLTypeAfObservationPåMål
....2.82 KLUdførelsesKoderFSIII
....2.83 KLVurderingTypekoder
....2.84 KLVurderingTypekoderSCT
....2.85 KLYdelserFFB
....2.86 FFB
....2.87 FSIII
....2.88 KLCommonCareSocialCodes
....2.89 KLLokaleKoder
....2.90 NPU
....2.91 AbrahamFraAkutSygeplejen
....2.92 Akutsygepleje Mark
....2.93 Almindeligt botilbus Sommergaarden
....2.94 Andreas
....2.95 Andreas alment botilbud
....2.96 Andreas Delmål
....2.97 Andreas indsatsformål
....2.98 Andreas indsatsformål ifm ny indsats
....2.99 Andreas indsatsmål
....2.100 Andreas midlertidigt ophold
....2.101 Andreas mål og ønsker
....2.102 Andreas målgruppe udviklingshæmning
....2.103 Andreas notat varetage egen sundhed
....2.104 Andreas opfølgning på indsatsmål
....2.105 Andreas rengøring
....2.106 Andreas rengøring med notat
....2.107 Andreas Revisitation
....2.108 Andreas støttebehov
....2.109 Andreas' Mor, Gitte Hansen
....2.110 AndreasDagligeOpgaver
....2.111 AndreasSocialeRelationer
....2.112 AnneFraHvidbjerghus
....2.113 BirteFraVisitationenMorsø
....2.114 BorgerEjnar
....2.115 Botilbudet Hvidbjerghus
....2.116 Botilbudet Sommergaarden
....2.117 ConditionPressureUlcer
....2.118 EjnarOpfølgningsresultat
....2.119 EjnarProblemerMedMisbrug
....2.120 EjnarProblemerMedMisbrugV2
....2.121 EjnarProblemerMedMisbrugV3
....2.122 EjnarPsykosociale
....2.123 EjnarsOpfølgning
....2.124 EjnarSorg
....2.125 EjnarsPlanlagteOpfølgning
....2.126 HanneFraVisitationenAalborg
....2.127 Henvendelse mor social indsats
....2.128 Henvendelse vedr hjemmesygepleje
....2.129 Henvisning læge akut sygepleje
....2.130 Hjemmesygepleje sønderborg
....2.131 Hud og slimhinder Mark
....2.132 Intern henvendelse efter opfølgning
....2.133 Judith
....2.134 Judith diabetes
....2.135 Judith forventet tilstand
....2.136 Judith Gå
....2.137 Judith Gå Egenvurdering
....2.138 KristinaFraVoksensocialområdet
....2.139 LaegerneHasserisBymidte
....2.140 Mads
....2.141 MarianneLæge
....2.142 Mark
....2.143 Mark forventet tilstand
....2.144 Mark helhedsvurdering
....2.145 Mark indsatsmål
....2.146 Mark og Akutsygeplejerske
....2.147 Mark og sårsygepleje
....2.148 Mark og udredningSygepleje
....2.149 Mark Opfølgning Planlagt
....2.150 Mark sygeplejefaglig udredning
....2.151 Marks blodsukker
....2.152 Marks diastoliske blodtryk
....2.153 Marks Hjemmepleje Revisitation
....2.154 Marks puls
....2.155 MarkTryksårsindsats
....2.156 Mentale funktioner Mads, andres perspektiv
....2.157 Mentale funktioner Mads, borgerperspektiv
....2.158 Midlertidigt ophold Botilbuddet Hvidbjerghus
....2.159 Mobilitet Judith
....2.160 NatasjaFraSygeplejen
....2.161 Provenance til InternHenvendelseEfterOpfølgning
....2.162 Provenance, henvendelse mor social indsats
....2.163 Provenance, henvisning læge akut sygepleje
....2.164 ProvenanceCondition111
....2.165 ProvenanceCondition111v2
....2.166 ProvenanceCondition111v3
....2.167 Respiration og cirkulation Mark
....2.168 Social og sundhed Morsø
....2.169 Sundhedsforvaltning Aalborg