Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLForebyggelseIndsatserFSIII

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLPreventionInterventionsFSIII Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLPreventionInterventionsFSIII

Prevention and health promotion interventions as defined by FSIII

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 14 concepts

Expansion based on FSIII v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  f30cab6d-2a42-4358-99d7-811127fb6e05http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMental håndtering

Vejledning eller undervisning i øvelser og teknikker, der fremmer mentalt velbefindende.

  e71b7d85-5c78-49c2-8624-8499d162317bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISygdomshåndtering

Støtte til at forstå og håndtere livet med kronisk sygdom.

  6eddbaf7-2a73-49d4-91e7-6138d419f58chttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIAfklarende samtale
  ee5606ac-1bed-487e-aa3c-72dcc30ec037http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIBehovssamtale

Samtale der bidrager til at afstemme borgerens motivation, ønsker og behov under igangværende forløb.

  924e9828-84cf-4689-9551-0ebb6dc71b98http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISamtale om alkohol

Rådgivning om og støtte til hensigtsmæssig alkoholadfærd.

  01a500f6-c221-4fd0-b518-cd361218b60dhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMadlavning i praksis

Aktiviteter hvor kostråd, ernæringsanbefalinger samt hensigtsmæssige mad- og måltidsvaner omsættes til praksis.

  c203c6b5-3be0-40a8-8204-e93751deabf5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIITobaksafvænning

Rådgivning om og støtte til forandring af vaner i relation til tobaksanvendelse.

  cf7a55c2-7061-47ed-b7c5-e29620fe93bfhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIDiætbehandling

En intervention i forhold til et ernæringsproblem, der er opstået som følge af sygdom eller behandling.

  c9a99304-1788-43b7-b7be-e187b092ae9chttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIKostvejledning

Vejledning om de officielle (generelle) kostråd suppleret af relevante ernæringsanbefalinger.

  ab87c0b5-40be-4e0a-b749-d9f833bfed2dhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIFysisk træning

Superviserede aktiviteter der bidrager til øget muskelstyrke og/eller øget kondition.

  61692d91-69b8-4830-9453-3d58454e49d3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIFærdighedstræning

Vejledning, introduktion og igangsætning af aktiviteter, der bidrager til øget selvhjulpenhed i hverdagslivet

  abe847e0-1ce0-44dc-a675-ce05b66f47e6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIVejledning og introduktion til fysiske aktiviteter

Vejledning og støtte til at være fysisk aktiv "på egen hånd" og introduktion til fysiske aktiviteter.

  03a3ebdb-9e2d-4be1-b32b-42f0bd2a3362http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIAfsluttende samtale

Samtale der afslutter en eller flere indsatser.

  d1e016b5-150a-4ac4-97ba-d3e19e28471ehttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIOpfølgning

Aktivitet der følger op på borgerens fastholdelse af ændringer i hverdagslivet efter afsluttede indsatser.


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code