Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLHjemmeplejeIndsatserFSIII

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLHomeCareInterventionsFSIII Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLHomeCareInterventionsFSIII

Home Care Interventions as described by FSIII

References

Logical Definition (CLD)

 • Include these codes as defined in http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII
  CodeDisplayDefinition
  H1.4MobilitetAlle aktiviteter i forbindelse med forflytning, lejring og vending.
  H1.12Praktiske indsatser i relation til børn i husstandenTilbagevendende praktiske opgaver der relaterer sig til børn i husstanden. Indsatsen bevilliges som praktisk bistand til den forælder, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven
  H1.2UdskillelserAlle indsatser relateret til det at gå på toilettet, hvad enten borgeren selv kan, har brug for assistance eller for en erstatning for toiletbesøg i form af bleskift, uridomskift eller bækken-/kolbetømning
  H1.11MadserviceMadservice er alene den ydelse, der visiteres til borgere, der modtager mad via en madserviceordning. Der kan ikke tildeles konkrete indsatser med tidsangivelse til madservice.
  H1.1Personlig hygiejneAlle indsatser relateret til den personlige hygiejne, som fx bad, hårvask, øvre og nedre toilette, af- og påklædning og negleklipning. Inkluderer også af- og påsætning af kropsbårne hjælpemidler (der ikke er omfattet af en sundhedslovsydelse)
  H1.7IndkøbAktiviteter foretaget for at skaffe dagligvarer – fra indkøbsseddel skrives, til varer er stillet på plads
  H1.3ErnæringAktiviteter der foregår fra bord til mund. Altså alle indsatser, der vedrører indtagelse af mad og drikke, hvad enten der er tale om indsats til den egentlig handling at spise eller en indsats, der sikrer samvær under måltidet.
  H1.9TøjvaskAlle former for håndtering af vasketøj – fra snavsetøjskurven til tøjskabet
  H1.8RengøringAlle dele af rengøring, både den daglige og hovedrengøring. Bemærk: Skift af sengelinned samt evt. snerydning er en rengøringsydelse. Bækken-/kolbetømning kan også placeres her, såfremt det ikke indgår i forbindelse med en personlig pleje-indsats
  H1.5Hverdagens aktiviteterAlle administrative og strukturelle opgaver. Det gælder både brevskrivning, hjælp til struktur, hjælp til medicin, hvor der ikke er tale om en overleveret ydelse, men fordi borgeren ikke selv har fysik til fx at håndtere sine piller, kontakt til myndighedspersoner, familie og venner
  H1.6Tilsyn/omsorgBesøg der ikke er forbundet med en konkret opgave, men handler om at give en psykisk støtte, tryghed hos borgeren.
  H1.10Tilberede/anrette madAktiviteter der foregår fra køkken til bord – den praktiske del af måltidet.
  H2.11RH Praktiske indsatser i relation til børn i husstanden
  H2.9RH Tøjvask
  H2.10RH Udskillelser
  H2.6RH Rengøring
  H2.2RH Hverdagens aktiviteter
  H2.8RH Tilsyn/omsorg
  H2.5RH Personlig hygiejne
  H2.3RH Indkøb
  H2.7RH Tilberede/anrette mad
  H2.1RH Ernæring
  H2.4RH Mobilitet
  H3.3Praktisk hjælp efter §84Afløsning af den pårørendes indsats med praktisk hjælp.
  H3.1Aflastningsophold uden for hjemmetDækker aflastning af den pårørende. Alle former for aflastningsophold uden for hjemmet, således at den pårørende kan aflastes og/eller deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.
  H3.2Afløsning i hjemmetDækker afløsning af den pårørende. Dvs. kommunal tilstedeværelse således at den pårørende fx kan deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.
  H4.1Midlertidig ophold"Midlertidig ophold" er udelukkende en bevilling af en plads. De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §§ 83, 83a, 86 De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §83a, §83, §86, stk. 1, 86, stk. 2.
  H5.1Genoptræning af funktionsnedsættelseTræning med henblik på at opnå et funktionsniveau svarende til det borgeren havde forud for en hændelse.
  H6.1Vedligehold af færdighederTræning med henblik på at fastholde færdigheder/funktionsniveau, der er risiko for forringelse eller bortfald af.
  H7.2Koordinerende 0-ydelseYdelsen omfatter en systematisk koordinering af kommunale aktørers tværfaglige indsatser. Som udgangspunkt sammen med borgeren og evt. med deltagelse af pårørende.
  H7.1Generel 0-ydelseYdelsen kan anvendes kommunalt eller tværkommunalt i en periode, fx i forbindelse med puljemidler, projekter eller lignende.

 

Expansion

This value set contains 31 concepts

Expansion based on FSIII v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  H1.4http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMobilitet

Alle aktiviteter i forbindelse med forflytning, lejring og vending.

  H1.12http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPraktiske indsatser i relation til børn i husstanden

Tilbagevendende praktiske opgaver der relaterer sig til børn i husstanden. Indsatsen bevilliges som praktisk bistand til den forælder, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven

  H1.2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIUdskillelser

Alle indsatser relateret til det at gå på toilettet, hvad enten borgeren selv kan, har brug for assistance eller for en erstatning for toiletbesøg i form af bleskift, uridomskift eller bækken-/kolbetømning

  H1.11http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMadservice

Madservice er alene den ydelse, der visiteres til borgere, der modtager mad via en madserviceordning. Der kan ikke tildeles konkrete indsatser med tidsangivelse til madservice.

  H1.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPersonlig hygiejne

Alle indsatser relateret til den personlige hygiejne, som fx bad, hårvask, øvre og nedre toilette, af- og påklædning og negleklipning. Inkluderer også af- og påsætning af kropsbårne hjælpemidler (der ikke er omfattet af en sundhedslovsydelse)

  H1.7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIIndkøb

Aktiviteter foretaget for at skaffe dagligvarer – fra indkøbsseddel skrives, til varer er stillet på plads

  H1.3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIErnæring

Aktiviteter der foregår fra bord til mund. Altså alle indsatser, der vedrører indtagelse af mad og drikke, hvad enten der er tale om indsats til den egentlig handling at spise eller en indsats, der sikrer samvær under måltidet.

  H1.9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIITøjvask

Alle former for håndtering af vasketøj – fra snavsetøjskurven til tøjskabet

  H1.8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRengøring

Alle dele af rengøring, både den daglige og hovedrengøring. Bemærk: Skift af sengelinned samt evt. snerydning er en rengøringsydelse. Bækken-/kolbetømning kan også placeres her, såfremt det ikke indgår i forbindelse med en personlig pleje-indsats

  H1.5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIHverdagens aktiviteter

Alle administrative og strukturelle opgaver. Det gælder både brevskrivning, hjælp til struktur, hjælp til medicin, hvor der ikke er tale om en overleveret ydelse, men fordi borgeren ikke selv har fysik til fx at håndtere sine piller, kontakt til myndighedspersoner, familie og venner

  H1.6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIITilsyn/omsorg

Besøg der ikke er forbundet med en konkret opgave, men handler om at give en psykisk støtte, tryghed hos borgeren.

  H1.10http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIITilberede/anrette mad

Aktiviteter der foregår fra køkken til bord – den praktiske del af måltidet.

  H2.11http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Praktiske indsatser i relation til børn i husstanden
  H2.9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Tøjvask
  H2.10http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Udskillelser
  H2.6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Rengøring
  H2.2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Hverdagens aktiviteter
  H2.8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Tilsyn/omsorg
  H2.5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Personlig hygiejne
  H2.3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Indkøb
  H2.7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Tilberede/anrette mad
  H2.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Ernæring
  H2.4http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Mobilitet
  H3.3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPraktisk hjælp efter §84

Afløsning af den pårørendes indsats med praktisk hjælp.

  H3.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIAflastningsophold uden for hjemmet

Dækker aflastning af den pårørende. Alle former for aflastningsophold uden for hjemmet, således at den pårørende kan aflastes og/eller deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.

  H3.2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIAfløsning i hjemmet

Dækker afløsning af den pårørende. Dvs. kommunal tilstedeværelse således at den pårørende fx kan deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.

  H4.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMidlertidig ophold

"Midlertidig ophold" er udelukkende en bevilling af en plads. De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §§ 83, 83a, 86 De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §83a, §83, §86, stk. 1, 86, stk. 2.

  H5.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIGenoptræning af funktionsnedsættelse

Træning med henblik på at opnå et funktionsniveau svarende til det borgeren havde forud for en hændelse.

  H6.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIVedligehold af færdigheder

Træning med henblik på at fastholde færdigheder/funktionsniveau, der er risiko for forringelse eller bortfald af.

  H7.2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIKoordinerende 0-ydelse

Ydelsen omfatter en systematisk koordinering af kommunale aktørers tværfaglige indsatser. Som udgangspunkt sammen med borgeren og evt. med deltagelse af pårørende.

  H7.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIGenerel 0-ydelse

Ydelsen kan anvendes kommunalt eller tværkommunalt i en periode, fx i forbindelse med puljemidler, projekter eller lignende.


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code