Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLTilstandFFKoderFFB

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLConditionFFCodesFFB Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLConditionFFCodesFFB

Danish municipality FFB condition codes for body functions and structures

References

Logical Definition (CLD)

This value set includes codes based on the following rules:

 

Expansion

This value set contains 33 concepts

Expansion based on FFB v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  b37419b3-c5f2-43e9-9e9d-4037b06b3fa5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSmerte og sansefunktioner

fysisk funktion, der vedrører opfattelsen af sanseindtryk samt ubehagelige fornemmelser som tegn på potentiel eller aktuel skade eller tilstand på dele af kroppen

  3b4bcb40-f761-46a5-bc5f-b30ac37c88edhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBBevægelse

fysisk funktion, der vedrører bevægelse af kroppen

  9959e779-e8ee-47e8-989b-bbff4aae2883http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSyn

fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lys og af form, størrelse og farve af visuelle stimuli

  1a6585e7-25a6-4518-9384-8f6290f879cchttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStemme og tale

fysisk funktion, der vedrører frembringelse af lyd og tale

  eb3599bc-c0bb-4281-8a1c-bf6eab8ffde3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBHørelse

fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lyde og skelnen af lokalisation, tone, styrke og kvalitet af lyde

  ef4271c4-f942-4194-a2b0-e9a7045eab22http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBIntellektuelle funktioner

mental funktion, som kræves til forståelse og integrering af forskellige mentale funktioner og deres udvikling over et livsløb

  dccaa419-0bcd-4056-a11a-2e385e23edc6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBFølelser og adfærd

mental funktion forbundet med følelser og en persons tilbøjelighed til at reagere på bestemte måder i forskellige situationer

  f7c0ef6c-18ba-4d38-9df5-4c891f154a08http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBOrienteringsevne

mental funktion bestemmende for kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser

  4934e45a-0f93-4c23-a767-2b681378700bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBBevidsthedstilstand

mental funktion bestemmende for vågenhed

  9c2173e6-6465-44d3-af16-7c44059193b2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBOrganisering og planlægning

mental funktion vedrørende helhedsdannelse, systematisering og udvikling af metode til fremgangsmåde eller handling

  52e0b8dd-f5fa-4e1a-b66e-f5e4a41bd313http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBPsykosociale funktioner

mental funktion, som udvikles gennem livet, og som er nødvendig for at danne, indgå i og fastholde relationer med andre mennesker

  3591c972-5b15-4bbd-86c7-91622cda56e8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBVirkelighedsopfattelse

mental funktion, der er bestemmende for genkendelse og fortolkning af sanseindtryk

  8028b034-cad2-42df-b51c-aaba9c0bba61http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBIgangsætning og motivation

mental funktion, som får en person til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde

  b93216fa-3843-4a7e-85bc-e3ef35a1967fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBProblemløsning

mental funktion bestemmende for identifikation, analyse og integrering af uoverensstemmende eller modstridende informationer til en løsning

  6279a3dc-7085-4157-809c-f96922242b1bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBIndsigt i egen situation

mental funktion, der vedrører bevidsthed om og forståelse af en selv og egen adfærd

  17c35058-eb88-4a7a-8727-74cd12be42c7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBOpmærksomhed og koncentrationsevne

mental funktion bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt

  61452fe5-cea2-4d92-b2f1-406e9a5d31cbhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBHukommelse

mental funktion bestemmende for registrering, lagring og genkaldelse af information efter behov

  08aa68ce-acd6-4e03-b6b5-091811324345http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBØkonomisk situation

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet finansielt

  f695cec7-2b39-4c7e-8731-da8558a4fb3fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBUddannelse og job

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til uddannelsesniveau og arbejde

  35c56275-0093-4901-9fd8-d06fdb5cb8f3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBBoligsituation

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til bolig

  7a8f247b-baf8-4552-95bb-acf8ef004b74http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBFamiliesituation

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til familie

  d493a97d-6036-423d-87ff-c2a086e9d664http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBTraumatiske oplevelser

konkret oplevelse, der har belastende følger for en person

  52efa2e9-e0dc-41eb-8c01-9865e2fdebaehttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBInteresser

aktivitet eller objekt, som en person beskæftiger sig indgående med og er optaget af

  e993d8c3-b7d7-4d72-9be2-937e5ba38b5ahttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBProstitution

handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling

  83cf43f1-6d71-477c-8583-2e28755b41d3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBKriminalitet

handling, der er strafbar

  f5b8e809-7689-4952-838c-a069c99408b3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBTobak

tobak omfatter både cigaretter, pibe, vandpibe, e-cigaretter, snus mv.

  83376fdb-f55d-4dd9-944e-b49631a9836fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSøvn

tilstand, hvis kvalitet afgøres af søvnmængden og forhold omkring indsovning og gennemsovning, og hvorvidt der er tale om en naturlig søvn med optimal fysisk og psykisk hvile og afslapning

  081ab1be-7dc1-41fa-803c-12a146eb0b74http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSundhedsfaglig behandling og træning

Forhold vedrørende behandling og træning, som er bevilget efter sundhedsloven.

  e6f82424-da5a-41d1-bd1a-5796aa79d5f2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBDøgnrytme
  69dbfad7-859a-4596-8737-8054f6b4948fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBFysisk helbred

Egenskab hos et individ som omhandler, hvorvidt en person er fysisk rask eller syg.

  c67aed23-d4f3-4ae6-8886-156c99048e5bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBKost

en persons indtagelse af fødemidler og deres sammensætning

  c8f4475a-8de3-4920-ad0c-eea78c49a68dhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBRusmidler

samlet mængde af forhold, der har at gøre med en persons brug eller misbrug af rusmidler

  0b650369-258a-4d01-a811-42b306c2f89dhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMotion

handling, hvor en person udfører regelmæssige, fysiske aktiviteter med henblik på at bevare et godt helbred og holde kroppen i form


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code