Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Example CareTeam: Almindeligt botilbus Sommergaarden

Generated Narrative: CareTeam

Resource CareTeam "AlmBotilbud"

Profile: ServicePerformer

category: Almindeligt længerevarende botilbud til voksne (FFB#498fe92c-d7f7-41cd-9404-5b38fe113be0)

managingOrganization: Organization/BotilbudetSommergaarden "Botilbudet Sommergaarden"