Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Example Condition: EjnarProblemerMedMisbrugV3

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "Condition111v3"

Profile: Condition

ConditionLastAssertedDate: 2021-02-10 10:09:27+0100

dueTo: Condition/Condition444

EventHist: Provenance/ProvenanceCondition111

EventHist: Provenance/ProvenanceCondition111v2

clinicalStatus: Inactive (Condition Clinical Status Codes#inactive)

verificationStatus: Confirmed (ConditionVerificationStatus#confirmed)

code: Der er problemer med misbrug, særligt drikker borger øl og spiritus (FSIII#I6.3 "Problemer med misbrug"; SNOMED CT#160590009 "Drinks beer and hard liquor (finding)")

subject: Patient/BorgerEjnar " LAURIDSEN"

abatement: 2021-02-10 10:09:27+0100

recordedDate: 2020-03-17 10:09:27+0100

asserter: Practitioner/NatasjaFraSygeplejen " PETERSEN"

Evidences

-Detail
*Observation/Observation1234, Observation/Observation22