Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLMålgrupperFFB

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLTargetGroupsFFB Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLTargetGroupsFFB

Target groups as defined by FFB

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 45 concepts

Expansion based on FFB v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  1f23325e-c9c9-455b-bfe7-b4dcd1bb63e5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSjældent forekommende funktionsnedsættelse  

funktionsnedsættelse, der er sjældent forekommende

  f1c7ee41-21b4-4dba-9424-c874bf72b5e7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMultipel funktionsnedsættelse  

funktionsnedsættelse, der er både mental og kropslig og kendetegnet ved et manglende talesprog

  ab7b7d7b-b7bb-4b8c-99d9-5c98a302b771http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMedfødt døvblindhed  

døvblindhed, der er opstået inden et sprog er udviklet

  0d66b364-958e-48cf-a18b-744fab284194http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBErhvervet døvblindhed  

døvblindhed, der er opstået efter et sprog er udviklet

  7ef8be83-90d1-4375-b1cb-24710bea21c7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBHørenedsættelse  

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons opfattelse af lyd

  5cb8997c-eb10-477f-b653-b2a5ff11ce7dhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBKommunikationsnedsættelse  

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at frembringe meddelelser

  6e155207-db12-419a-8d9c-d67756533056http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMobilitetsnedsættelse  

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons mulighed for at bevæge sig

  615310e8-f702-4455-910b-9d6d8aa684fbhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSynsnedsættelse  

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at se

  da298aec-cd7d-436c-9927-d88d00066881http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAnden fysisk funktionsnedsættelse  

fysisk funktionsnedsættelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under fysisk funktionsnedsættelse

  7b48f1a0-579b-4976-ae7c-4074b5981449http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBDemens  

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en fremadskridende nedsættelse af en persons intellektuelle og kognitive færdigheder, heriblandt hukommelsesfunktionen

  d26f97e8-99ed-46a9-94db-93340f77a950http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBErhvervet hjerneskade  

hjerneskade, der er kommet til efter fødslen

  1097d07f-1dba-4cc2-ae3a-399a501c2eb6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMedfødt hjerneskade  

hjerneskade, der er opstået før eller under fødslen

  9b3fd322-a75a-4ed8-9b74-425fa1e01c95http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAutismespektrum  

udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved mangelfuld udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt repetitiv og stereotyp adfærd

  cc6a58cf-d3d2-4e5f-b7fe-98b009647eachttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBOpmærksomhedsforstyrrelse  

udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved betydelige opmærksomheds- og koncentrationsproblemer

  e6a269f5-944a-4ff8-b4d8-6dc2134d9167http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBUdviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder  

udviklingsforstyrrelse, der er karakteriseret ved alvorlige forstyrrelser i udviklingen af motorisk koordination

  93d52b11-faa7-4ff7-b552-11a84cce8bf1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBUdviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder  

udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for udviklingen af intellektuelle skolefærdigheder er tilbagestående fra de tidligste udviklingstrin

  71dfe6d1-ebc1-4414-8527-edf8e605c356http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBUdviklingsforstyrrelse af tale og sprog  

udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for sprogerhvervelse er påvirkede fra de tidligste udviklingstrin

  5cfc9530-a193-4f66-9981-3b980ee9ea7bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAnden udviklingsforstyrrelse  

udviklingsforstyrrelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under udviklingsforstyrrelse

  97c355cc-84e3-46d0-ac1b-00bc627d089fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBUdviklingshæmning  

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en forsinket eller manglende udvikling inden for bestemte områder af psyken eller mere generel mental retardering

  17ce646b-4469-4a73-82a9-9628436f6c70http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAnden intellektuel/kognitiv forstyrrelse  

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under intellektuel/kognitiv forstyrrelse

  303deb9b-84f0-49d2-ab7a-f8b98eed40a2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAngst  

sindslidelse, der er kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro, uden at det er muligt at identificere en umiddelbar årsag

  ee5b52bd-b839-4e69-ad04-c8b33eabfbdehttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBDepression  

sindslidelse, der er kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af tristhed, håbløshed og handlingslammelse

  f2ccc0c0-2a0a-49c9-9d6a-741a7cd220a3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBForandret virkelighedsopfattelse  

sindslidelse, der er kendetegnet ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en væsentlig afvigelse fra accepterede statistiske norme

  6aac5ae6-ef06-4866-9c66-16d51ebbc83bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBPersonlighedsforstyrrelse  

sindslidelse, der er kendetegnet ved en forstyrrelse i evnen til at forholde sig til andre mennesker

  192b7d79-415c-4f4f-9223-607938ecbe97http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSpiseforstyrrelse  

sindslidelse, der er kendetegnet ved et afvigende spisemønster

  afaa7e31-2b5d-4a49-9008-56aa8df8dc13http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStressbelastning  

sindslidelse, der er kendetegnet ved, at en person gennem længere tid befinder sig i en tilstand af konstant forhøjet fysisk og psykisk beredskab

  d42d8f41-2d07-4391-a687-bad51172d0c9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBTilknytningsforstyrrelse  

sindslidelse, der er kendetegnet ved, at en person i en tidlig alder har oplevet omsorgssvigt og nu har svært ved at danne følelsesmæssige relationer til andre mennesker

  851b2a9d-cde2-4d5d-8f33-d03789022cbbhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAnden psykisk vanskelighed

psykiske vanskeligheder, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under psykiske vanskeligheder

  293bf940-c075-4e3d-b5ef-6e331202e556http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBHjemløshed  

tilstand, hvor en person ikke har en bolig

  3e3f5ebf-82c1-401b-ab5e-e6138a31da3ahttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSelvskadende adfærd  

adfærd, hvor en person intentionelt påfører eller kan påføre sig selv fysisk eller psykisk skade

  16075f99-3694-4878-a48d-b2f4b515cb76http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSocial isolation  

tilstand, hvor en person føler sig afsondret fra omverdenen

  e1b59a4a-9cc2-4113-a5f1-84af588b02a2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBUdadreagerende adfærd  

adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne

  66fac925-3488-43b3-8e50-4510d3821b37http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAndet socialt problem  

socialt problem, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under socialt problem

  3b166cb0-df17-4002-a4c4-69e9a943645chttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBIndadreagerende adfærd  

adfærd, hvor en person er præget af en lukket og indadrettet opførsel

  df42d472-06f6-4c5f-9dcf-64aa6cc20925http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBPersonfarlig kriminalitet  

kriminalitet, der påfører eller risikerer at påføre en person fysisk eller psykisk skade

  6a038911-d866-4910-90ae-72ca55c641eahttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBIkke-personfarlig kriminalitet  

kriminalitet, der ikke påfører eller risikerer at påføre en person fysisk eller psykisk skade

  f1f4d709-19d2-48cc-8942-231bf912323dhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBOmsorgssvigt  

tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre personer, ikke får den omsorg og hjælp, som denne har brug for

  ab4413f0-fa81-41c0-ad8c-21782c12a0fahttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAlkoholmisbrug  

misbrug, hvor rusmidlet er alkohol

  0e25a2ec-4f04-4d14-a5ad-a6519a7d1d5fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStofmisbrug  

misbrug, hvor rusmidlet ikke er alkohol

  122f3f8e-84a0-476f-b9c5-0e40b1dcf113http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBProstitution  

handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling

  6fd0f315-2297-4d66-b638-3f867a0900e0http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSeksuelt krænkende adfærd  

adfærd, hvor en person udsætter andre for grænseoverskridende seksuelle handlinger eller seksuelt overgreb

  5e95db73-4d16-4084-93a3-595c0650b160http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSelvmordstanker eller -forsøg  

tilstand, hvor en person har tanker om at tage sit eget liv eller har forsøgt at begå selvmord

  c47fd846-f1e0-4786-89a4-88d00e7a86c0http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSeksuelt overgreb  

overgreb, hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse

  3412d671-22bf-456c-b963-c4e05c2725a0http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBVoldeligt overgreb  

overgreb, hvor en person krænkes med fysisk eller psykisk vold

  905caa77-2b98-48ce-b0e1-35dc4c1cc4bdhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAndet overgreb  

overgreb, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under overgreb


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code