Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLTilbudsKoderFFB

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLServiceCodesFFB Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLServiceCodesFFB

Social service (tilbud) as defined by FFB

References

Logical Definition (CLD)

 • Include these codes as defined in http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB
  CodeDisplayDefinition
  9401777d-bdc5-4f52-9804-63c8cae9a792Aktivitets- og samværstilbud  dagtilbud til voksne, der gennem aktivitets- og samværsydelser fremmer socialt samvær eller tilbyder et miljøskift
  a0fb02a2-367c-48bc-bacd-92e49a861a4cBeskyttet beskæftigelsestilbud  dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelsesydelser med fokus på arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer tilpersoner, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, eller benytte arbejdsmarkedsrelaterede indsatser efter anden lovgivning
  25de7444-3919-4dab-b844-8cec6c15f30eMidlertidigt botilbud til voksne  botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har midlertidig behov for støtte og ophold, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis
  498fe92c-d7f7-41cd-9404-5b38fe113be0Almindeligt længerevarende botilbud til voksne  længerevarende botilbud til voksne, der ikke er sikret
  070016aa-e164-4813-aca5-b75acab89d63Sikret længerevarende botilbud til voksne  længerevarende botilbud til voksne, der er sikret, så det omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse
  d90f4da6-f87a-43b5-833f-646b4baf16d6Mobilt tilbud  tilbud, der ikke leverer ydelser til en person på en bestemt matrikel, men flyttes ud der, hvor personen opholder sig
  a7cbf55b-6906-4b2a-872e-c48b4d728837Almen ældre- og handicapvenlig bolig  botilbudslignende tilbud, der er oprettet som almen bolig, og som retter sig mod ældre og personer med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse
  5ea75f09-8eec-4edc-aafd-a330a523c33eSocialt akuttilbudtilbud til voksne, der retter sig imod personer med psykiske vanskeligheder, der akut har brug for en indsats

 

Expansion

This value set contains 8 concepts

Expansion based on FFB v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  9401777d-bdc5-4f52-9804-63c8cae9a792http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAktivitets- og samværstilbud  

dagtilbud til voksne, der gennem aktivitets- og samværsydelser fremmer socialt samvær eller tilbyder et miljøskift

  a0fb02a2-367c-48bc-bacd-92e49a861a4chttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBBeskyttet beskæftigelsestilbud  

dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelsesydelser med fokus på arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer tilpersoner, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, eller benytte arbejdsmarkedsrelaterede indsatser efter anden lovgivning

  25de7444-3919-4dab-b844-8cec6c15f30ehttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMidlertidigt botilbud til voksne  

botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har midlertidig behov for støtte og ophold, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis

  498fe92c-d7f7-41cd-9404-5b38fe113be0http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAlmindeligt længerevarende botilbud til voksne  

længerevarende botilbud til voksne, der ikke er sikret

  070016aa-e164-4813-aca5-b75acab89d63http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSikret længerevarende botilbud til voksne  

længerevarende botilbud til voksne, der er sikret, så det omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse

  d90f4da6-f87a-43b5-833f-646b4baf16d6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMobilt tilbud  

tilbud, der ikke leverer ydelser til en person på en bestemt matrikel, men flyttes ud der, hvor personen opholder sig

  a7cbf55b-6906-4b2a-872e-c48b4d728837http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAlmen ældre- og handicapvenlig bolig  

botilbudslignende tilbud, der er oprettet som almen bolig, og som retter sig mod ældre og personer med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse

  5ea75f09-8eec-4edc-aafd-a330a523c33ehttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSocialt akuttilbud

tilbud til voksne, der retter sig imod personer med psykiske vanskeligheder, der akut har brug for en indsats


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code