Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

CodeSystem: KLCommonCareSocialCodes

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes Version: 0.7.0
Active as of 2023-07-06 Computable Name: KLCommonCareSocialCodes

Administrative/technical codes in Local Govenment Denmark (KL), associated with KLCommonCareSocial

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

This code system http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes defines the following codes:

LvlCodeDisplayDefinition
1940f37e6-8a3d-483b-adac-be8af3268a5b oplysningsaktivitet
2  f8ebd11a-04f3-4aa0-9786-406e8896c84d socialfaglig udredning, VUM/FFBudførelse af socialfaglig udredning som specificeret af VUM og FFB
2  0f0f223c-abe3-4720-aab8-c257679a0a4e terapeutfaglig udredning, FSIIIudførelse af terapeutfaglig udredning jævnfør FSIII
2  95e787e0-5490-437d-ae4c-f3736644242f afklarende samtale §119, FSIIIudførelse af afklarende samtale vedr. sundhedsfremme og forebyggelse jævnfør FSIII
2  47fd1468-89da-4803-9d7a-ecc039a30d92 sygeplejefaglig udredning, FSIIIudførelse af sygeplejefaglig udredning jævnfør FSIII
2  e5a73b0e-a5d2-430e-931f-6156306ab00f funktionsevnevurdering hjemmepleje, FSIIIudførelse af funktionsevnevurdering i hjemmeplejen jævnfør FSIII
2  e70c66c0-a939-493b-8ea8-5b7e7b48ba1a generelle oplysninger, FSIIIindhentning af generelle oplysninger jævnfør FSIII
125303acd-dcaf-4a8e-a8a3-3961a43858aa kontaktaktivitetaktivitet der foretages ved kommunal kontakt.
2  829ac647-c7fc-4964-836b-f708d886e0e3 oplysningoplysning er foretaget ved kontakt
2  bb6fc544-7f4f-4b50-8868-1431e0df2381 observationobservation foretaget ved kontakt
2  784275f1-6822-4a88-b361-d958007d5253 udførelse af planlagt indsatsPlanlagt indsats udført ved kontakt
2  9269c9a2-8220-447b-a127-811275b41062 vurdering/bevillingvurdering og/eller bevilling er foretaget ved kontakt
2  15775b0a-7ec6-469e-9d3c-a81fbc9a1b45 udførelse af akutindsatsAkutindsats, bevilget af læge eller akutteam, udført ved kontakt
2  9f03dfbb-7a97-45a5-94db-d4c3501714a9 opfølgningopfølgning foretaget ved kontakt
2  c03b426a-4348-407f-b343-f4baa9759c72 udførelse af ikke-bevilget indsatsIndsats, der ikke i forvejen var bevilget, udført ved kontakt
13762dd32-4123-43a8-815d-ec40d3697652 indforståelse ifm henvendelse
2  54aeeba6-6aa2-4165-a5a8-bbd6f2f3b1eb ikke indforståetBorger ikke indforstået med henvendelse
2  e67035da-9179-466b-99ad-ea86835d38c9 indforståetBorger indforstået med henvendelse
110deb210-e7e1-4d56-9531-b9ff2102126e Planlagt indsatsforløb
2  ddd2f670-5ec7-4f9c-9a2c-aee25cb133bf Rehabilitering efter §140Det planlagte indsatsforløb er rehabilitering efter sundhedslovens §140
2  4fd6c23a-6ff3-4251-ac37-3ca095027b5b Sundhedsfremme og forebyggelse §119Det planlagte indsatsforløb vedrører sundhedsfremme og forebyggelse efter §119
2  e459386d-1474-4c31-89c5-c8bc7a25e3d4 Social indsatsDet planlagte indsatsforløb er en social indsats, som defineret af FFB, med tilhørende ydelser, målgruppe og tilbud
1b5731132-f6b9-4a47-995d-681d2b755d4f KildePerson der er kilde til oplysning eller vurdering
2  25b4e705-2e9a-47a2-b11a-c829316b9d3a BorgerBorger er kilde til oplysning eller vurdering
2  f6ea2920-7dde-491e-a489-6b99a3904069 SagsbehandlerSagsbehandler er kilde til oplysning eller vurdering
2  63338442-7b2e-405b-acc0-142361ef19f1 AndreAndre end borger og sagsbehandler er kilde til oplysning eller vurdering. Fx læge, pårørende og udfører
3    f00a6844-1005-401d-965d-1c5859df7beb UdførerUdfører er kilde til oplysning eller vurdering
1253bbdc0-c4ca-4e77-9d3e-3a9e51281636 Mål/formål
2  ca552020-6ed1-4cdc-b0d4-32697f1f27ad FSIII tilstandsmålTilstandsmål som defineret af FSIII - ofte i form af en forventet tilstand
2  ffb9886b-d04e-46b1-9165-a400f91f822b FSIII borgers ønsker og mål
2  e6f35a88-6665-4471-9dce-9a98854532b4 FSIII indsatsmålMål for indsatsen i FSIII, som ofte er defineret af udfører. Hvis der specificeres en FSIII målemetode, er det et mål af denne type
2  6746d4af-145a-4bfd-a672-05c0cf11b53b FFB delmålDelmål i FFB, ligger under indsatsmål, og er som udtrykt af udfører
2  0bb3daef-538d-45dc-b444-abdbcb63f6bc FFB indsatsmålIndsatsmål i FFB - er de konkrete faglige mål der arbejdes med, og som er knyttet til tilstande og opfølgninger
2  416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78 FFB borgers mål og ønskerBorgers mål og ønsker som specificeret af FFB. Det er overordnet og er som udtrykt af borger
2  424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560 IndsatsformålDet overordnede formål med hele indsatsen (Defineret af FFB men bruges også for FSIII)
111266a8f-5795-42ab-88ec-4fe5c6c28e80 målfokus
2  66959f77-6e2a-4574-8423-3ff097f8b9fa funktionsevneniveaumålet udtrykkes i form af et funktionsevneniveau, som kan være et FFB funktionsevneniveau eller FSIII tilstandsniveau
2  90c48f03-f194-4b2f-ad7d-6cba1069ae48 måltypemålet udtrykkes i form af en måltype, måltypen er den forventede ændring i tilstanden givet indsatsen
195ec4535-8fe8-4296-867c-35de421794cf evaluering
2  053a301d-1bb8-4cc4-b781-87825ecf0ef8 FFB vurdering af borgers situationVurdering der sammenholder oplysninger fra udredning mhp en samlet faglig analyse og konklusion.
2  effe55c7-572c-4a99-8fb4-2a9dda2f6572 FFB støttebehovsvurderingAngiver, hvor stort et behov borgeren har for hjælp og støtte.
2  3f7a8ca0-afca-4b0d-8773-a99b5f2f8aaf VUM Borgerens perspektiv på indsatsen
2  f52887de-023f-4193-b6b0-4b0a37b1cffc VUM Borgerens ressourcer i forhold til indsatsen
2  54c4ffea-7caf-4edc-8aa9-ef6e0be26c4c FSIII helhedsvurderingSagsvurdering, der sammenholder resultaterne af en myndighedsudredning og den øvrige sagsoplysning med henblik på at træffe en afgørelse
17b41185e-eeb4-437d-8120-5d51bbd27a79 Indsats/ydelses-anmodning
2  490ab7be-ddb1-4a54-baf1-009fe6e8a83b HjemmesygeplejeDer anmodes om sygepleje
2  ad865929-7363-4b2d-a271-01993181fbaf HjemmeplejeDer anmodes om hjemmepleje
2  7fc66c15-0cb3-4c89-9e18-f3a01e6a6592 TræningDer anmodes om træning
2  a71921ea-fe83-441d-933b-cc21d0b3c8c3 Sundhedsfremme og forebyggelseDer anmodes om sundhedsfremme og forebyggelse
2  4a297733-4d66-4726-a933-590d55cf91e0 Social indsatsDer anmodes om en social indsats