Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

CodeSystem: FFB

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB Version: 0.7.0
Active as of 2023-07-06 Computable Name: FFB
Other Identifiers: id: urn:oid:1.2.208.176.2.22

Codes from FFB

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

This code system http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB defines the following codes:

LvlCodeDisplayDefinition
17ac451dc-773b-4877-baaf-1e6b1d5c8e28 Støttebehovsniveau
2  dd628e73-d6c9-4837-a2b8-aa62d73bd6ae Let støttebehov
2  401a397b-b3aa-4ca3-8b23-bd8f99dd3f76 Moderat støttebehov
2  ae9f388a-91c3-46cf-af55-f81952f2977c Intet støttebehov
2  b99a0790-4d70-4152-b149-3fe58b745583 Højt støttebehov
2  e99763d6-6c43-4969-ad52-2b1a7055f9dc Fuldstændigt støttebehov
2  2254dac8-8aa3-4334-8502-9720194f49ad Ikke vurderet
1b3ddc7d7-f6c1-4d47-8280-456992cbe0a6 FFB tilstande
2  7445fb2b-0009-43d9-b49b-1b9782f2fcd9 Omgivelsesfaktorerkontekstuel faktor, der omfatter de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som en person bor og lever i
3    df194a84-6e4b-4f14-a194-d8d9d9a1fcad Personer i netværken eller flere personer, der giver praktisk eller følelsesmæssig støtte, omsorg, beskyttelse, hjælp og kontakt til andre mennesker
3    22eef871-6650-426f-8b79-8d40a6c62808 Holdninger i omgivelserneideologier, værdier, normer, faktuelle og religiøse overbevisninger i en persons omgivelser, der afføder vaner, praksisser og andre synlige konsekvenser, som kan påvirke den enkeltes adfærd og sociale liv på alle planer
3    83342ff3-5f2e-4914-b045-e98357685866 Boligområderamme, der udgør en persons nærmiljø, herunder art og betydning af socialgrupper, bebyggelse og infrastruktur i samme geografiske område
2  93433530-b85c-4d04-a4fb-5ae26cf16f1c Aktivitet og deltagelse
3    da3f488f-1742-4d00-b247-a7d47500b36b Egenomsorgaktivitet, der vedrører praktiske og hygiejnemæssige handlinger i relation til personen selv
4      464a2ab6-a7df-4b3a-b74d-7873f4cfe668 Spisehandling af sammensat karakter i forbindelse med indtagelse af føde, som er serveret for en, herunder at få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde
4      347aa085-4fe2-411f-ac56-5693d164adc3 Klæde sig af og påhandling, der består i at tage tøj og sko af og på i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold
4      14615a09-bd94-4602-b43a-f6d3d3f9801d Drikkehandling, der består i at holde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en kulturelt accepteret måde
4      885400cc-dd71-479e-8993-3fc48fdd6710 Vaske sighandling, der består i at vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler
4      b3939f0b-43d9-4e8c-bb2e-50ff8bb7ed03 Pleje sin krophandling, der består i at pleje de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring
4      3a748135-98a8-416a-808d-bff88a8e40ee Dyrke interessehandling, der består i at bruge tid og energi på en bestemt aktivitet eller ting, som man er optaget af
4      28fbf17e-bca3-45e1-be35-553e3d91f1b7 Varetage sin seksualitethandling, der vedrører udlevelsen af en persons seksualitet
4      94fb3ea0-92cf-43b1-929b-c95e6fb739a1 Gå på toilettethandling, der består i at planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter og efterfølgende rengøring
4      4a58417e-9a75-43f2-9763-66505050159f Varetage egen sundhedhandling, der består i at sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende.
3    3856b434-f72e-42a5-b9d1-0cc93f48434b Relationeraktivitet, der vedrører en persons relationer til og interaktion med andre mennesker
4      3f9da5ac-9686-4eeb-b517-b46e17fcb1d7 Indgå i samspil og kontakthandling, som består i at indgå i enkle eller komplekse relationer med mennesker på en måde, der er kontekstuelt og socialt passende
4      dcc6bb77-45af-4625-9c4d-7d7878307220 Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteterhandling, der består i at deltage i organiseret socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet, i det sociale liv og som medborger
4      4c082610-b122-4019-96f2-1061e287445e Varetage relationer til netværkhandling, der består i at skabe og opretholde et netværk
3    c2b186f9-9c10-478e-8345-2d2c37ab4c46 Kommunikationaktivitet, der består af en overførsel eller udveksling af information
4      9bbbffef-c404-4ea3-a927-cd22d8027e6d Forstå meddelelserhandling, der består i at forstå bogstavelige og underforståede meninger i talesprog eller i meddelelser, som formidles med fagter, symboler og tegninger i formaliseret tegnsprog eller på skrift
4      986898d0-e2e5-4afa-9cb3-ee7aecaa0143 Samtalehandling, der består i at indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en eller flere personer
4      2ba29098-a527-43d5-b858-4c5353669f42 Fremstille meddelelserhandling, der består i at fremsætte meddelelser med bogstavelige og underforståede betydninger mundtligt eller ved at anvende fagter, tegn, tegninger eller formaliseret tegnsprog eller skrift
4      a80e8f96-18ba-4ee4-9496-d3ce882c2f85 Anvende kommunikationsudstyr- og teknikkerhandling, der består i at anvende udstyr og teknikker med kommunikationsformål
3    dfbe6ff6-223b-436a-b864-8ba29bda41e2 Samfundslivaktivitet, som er nødvendig for at varetage uddannelse, varetage beskæftigelse og varetage økonomi
4      8888edfa-642b-4329-9fe3-a9b180e6d3f4 Varetage uddannelsehandling, der består i deltagelse i et struktureret kompetencegivende undervisningsforløb, der kvalificerer modtageren til fortsat uddannelse eller til at udøve et bestemt erhverv eller udføre en bestemt opgave
4      fd4b8dd3-5c4b-4257-8c13-ea045617d2f6 Varetage bolighandling, der består i at leje eller købe, møblere, indrette og fastholde et hus, en lejlighed eller anden bolig
4      8bef71de-55b5-47fe-b438-18ac769106b3 Håndtere posthandling, der omfatter at tjekke, om der er fysisk eller digital post, at reagere på post og følge op herpå
4      70443014-3faf-402d-abcf-396bfad32eb9 Varetage økonomihandling, der består i at varetage opgaver i relation til ens økonomi
4      685e8517-2f5c-4ef8-a7c4-fa2d008fdd9d Varetage beskæftigelsehandling, der består i at deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig
3    d1495b2c-1452-4e49-8dbe-8193af5d8823 Mobilitetaktivitet, der vedrører bevægelse og færden
4      759ddc8e-57c0-4aa6-8d32-14d8eb51c5dd Ændre og opretholde kropsstillinghandling, der består i at skifte kropsstilling eller holde kroppen i samme stilling efter behov
4      320c9aa6-630e-4695-bba2-29ea808fad24 Bære, flytte og håndtere genstandehandling, der består i at løfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et andet ved hjælp af hænder, arme eller ben
4      4977ce08-df4d-4c09-8e03-c2a563862e68 Gå og bevæge sighandling, der består i at bevæge sig fra et sted til et andet i forskellige omgivelser
4      eff3385d-01fa-4c9c-9850-52e179243f21 Færdes med transportmidlerhandling, der består i at bruge transportmidler som passager eller chauffør til at komme omkring
3    eef71492-65f5-4297-aa95-3c3a6866ddef Praktiske opgaveraktivitet, der vedrører huslige og andre dagligdags handlinger og opgaver i relation til husførelse
4      b947f321-7cdb-4b33-9653-f3ff800572b0 Lave madhandling, der består i at planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider
4      bd67597b-e80f-427f-8cf9-79d01eff91fc Vaske tøjhandling, der består i at holde ens tøj rent ved at vaske det, når det trænger
4      8f32c948-41c4-49d7-8913-cdeede2e7fe1 Gøre renthandling, der består i at holde ens nære fysiske omgivelser rene og hygiejniske
4      58ef570c-1c1e-47be-8bfd-26ed99825762 Udvise hjælp og omsorg for andrehandling, der består i at hjælpe medlemmer i husstanden og andre
4      4a51d7a7-61e7-48fa-a1d5-9d26337c6c38 Passe ejendelehandling, der består i at vedligeholde og reparere personlige ejendele
4      01770afa-cd17-41fe-a966-b8895e4d55d8 Købe indhandling, der består i at købe varer og serviceydelser, som er nødvendige i dagligdagen
2  740934cd-002b-4b96-b92e-b3562eed9448 Funktioner og forhold
3    4fb78b88-d3af-4cfb-84d7-f06daf423317 Sundhedsforholdforhold, der påvirker en persons sundhed
4      f5b8e809-7689-4952-838c-a069c99408b3 Tobaktobak omfatter både cigaretter, pibe, vandpibe, e-cigaretter, snus mv.
4      83376fdb-f55d-4dd9-944e-b49631a9836f Søvntilstand, hvis kvalitet afgøres af søvnmængden og forhold omkring indsovning og gennemsovning, og hvorvidt der er tale om en naturlig søvn med optimal fysisk og psykisk hvile og afslapning
4      081ab1be-7dc1-41fa-803c-12a146eb0b74 Sundhedsfaglig behandling og træningForhold vedrørende behandling og træning, som er bevilget efter sundhedsloven.
4      e6f82424-da5a-41d1-bd1a-5796aa79d5f2 Døgnrytme
4      69dbfad7-859a-4596-8737-8054f6b4948f Fysisk helbredEgenskab hos et individ som omhandler, hvorvidt en person er fysisk rask eller syg.
4      c67aed23-d4f3-4ae6-8886-156c99048e5b Kosten persons indtagelse af fødemidler og deres sammensætning
4      c8f4475a-8de3-4920-ad0c-eea78c49a68d Rusmidlersamlet mængde af forhold, der har at gøre med en persons brug eller misbrug af rusmidler
4      0b650369-258a-4d01-a811-42b306c2f89d Motionhandling, hvor en person udfører regelmæssige, fysiske aktiviteter med henblik på at bevare et godt helbred og holde kroppen i form
3    25c5c614-305f-46cd-9891-55d564fc30cf Mentale funktionerhjernens funktioner, både overordnede mentale funktioner og specifikke mentale funktioner inklusiv psykologiske funktioner
4      ef4271c4-f942-4194-a2b0-e9a7045eab22 Intellektuelle funktionermental funktion, som kræves til forståelse og integrering af forskellige mentale funktioner og deres udvikling over et livsløb
4      dccaa419-0bcd-4056-a11a-2e385e23edc6 Følelser og adfærdmental funktion forbundet med følelser og en persons tilbøjelighed til at reagere på bestemte måder i forskellige situationer
4      f7c0ef6c-18ba-4d38-9df5-4c891f154a08 Orienteringsevnemental funktion bestemmende for kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser
4      4934e45a-0f93-4c23-a767-2b681378700b Bevidsthedstilstandmental funktion bestemmende for vågenhed
4      9c2173e6-6465-44d3-af16-7c44059193b2 Organisering og planlægningmental funktion vedrørende helhedsdannelse, systematisering og udvikling af metode til fremgangsmåde eller handling
4      52e0b8dd-f5fa-4e1a-b66e-f5e4a41bd313 Psykosociale funktionermental funktion, som udvikles gennem livet, og som er nødvendig for at danne, indgå i og fastholde relationer med andre mennesker
4      3591c972-5b15-4bbd-86c7-91622cda56e8 Virkelighedsopfattelsemental funktion, der er bestemmende for genkendelse og fortolkning af sanseindtryk
4      8028b034-cad2-42df-b51c-aaba9c0bba61 Igangsætning og motivationmental funktion, som får en person til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde
4      b93216fa-3843-4a7e-85bc-e3ef35a1967f Problemløsningmental funktion bestemmende for identifikation, analyse og integrering af uoverensstemmende eller modstridende informationer til en løsning
4      6279a3dc-7085-4157-809c-f96922242b1b Indsigt i egen situationmental funktion, der vedrører bevidsthed om og forståelse af en selv og egen adfærd
4      17c35058-eb88-4a7a-8727-74cd12be42c7 Opmærksomhed og koncentrationsevnemental funktion bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt
4      61452fe5-cea2-4d92-b2f1-406e9a5d31cb Hukommelsemental funktion bestemmende for registrering, lagring og genkaldelse af information efter behov
3    e1836145-0c20-4e20-971e-d62dfe4ea1a0 Sociale forholdtilstand, vilkår, hændelse eller anden personlig faktor, som relaterer til en persons baggrund og historie, er af social karakter og har betydning for en persons funktionsevne
4      08aa68ce-acd6-4e03-b6b5-091811324345 Økonomisk situationsamlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet finansielt
4      f695cec7-2b39-4c7e-8731-da8558a4fb3f Uddannelse og jobsamlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til uddannelsesniveau og arbejde
4      35c56275-0093-4901-9fd8-d06fdb5cb8f3 Boligsituationsamlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til bolig
4      7a8f247b-baf8-4552-95bb-acf8ef004b74 Familiesituationsamlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til familie
4      d493a97d-6036-423d-87ff-c2a086e9d664 Traumatiske oplevelserkonkret oplevelse, der har belastende følger for en person
4      52efa2e9-e0dc-41eb-8c01-9865e2fdebae Interesseraktivitet eller objekt, som en person beskæftiger sig indgående med og er optaget af
4      e993d8c3-b7d7-4d72-9be2-937e5ba38b5a Prostitutionhandling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling
4      83cf43f1-6d71-477c-8583-2e28755b41d3 Kriminalitethandling, der er strafbar
3    a134c31d-d316-46d4-935e-e500874dbbe1 Fysiske funktionerkroppens funktioner, eksklusiv mentale funktioner
4      b37419b3-c5f2-43e9-9e9d-4037b06b3fa5 Smerte og sansefunktionerfysisk funktion, der vedrører opfattelsen af sanseindtryk samt ubehagelige fornemmelser som tegn på potentiel eller aktuel skade eller tilstand på dele af kroppen
4      3b4bcb40-f761-46a5-bc5f-b30ac37c88ed Bevægelsefysisk funktion, der vedrører bevægelse af kroppen
4      9959e779-e8ee-47e8-989b-bbff4aae2883 Synfysisk funktion, der vedrører opfattelse af lys og af form, størrelse og farve af visuelle stimuli
4      1a6585e7-25a6-4518-9384-8f6290f879cc Stemme og talefysisk funktion, der vedrører frembringelse af lyd og tale
4      eb3599bc-c0bb-4281-8a1c-bf6eab8ffde3 Hørelsefysisk funktion, der vedrører opfattelse af lyde og skelnen af lokalisation, tone, styrke og kvalitet af lyde
167b4ac73-dedf-4337-ad56-476b0a55ab03 Social indsatsindsats, der består af en eller flere ydelser, som leveres til en eller flere borgere af et eller flere tilbud, og som skal forebygge eller tilgodese behov, som følger af en nedsat funktionsevne, og som gives med henblik på at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse eller forbedre livskvaliteten
2  af7624f8-affd-4a7e-8754-b1b1dd9d8def Ydelse  tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages
3    a2256d86-1cf8-4da5-be49-1f49f4335ecb Aktivitet og samvær  ydelse, der gennem udviklende eller vedligeholdende aktiviteter har til formål at fremme socialt samvær eller tilbyde et miljøskift
4      f25674bf-3162-45c3-bde4-6d542bf9629b Kompetenceudviklende aktivitetaktivitet og samvær, hvor en person eller gruppe af personer undervises i bestemte færdigheder eller kompetencer
4      299af83f-586c-4c17-8af6-c8c47a847d6d Sansestimulerende aktivitetaktivitet og samvær, hvor en person får stimuleret sine sanser med henblik på evnen til at kunne sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk
4      be5d5058-ef06-42a9-b894-51e44513e717 Kreativ aktivitetaktivitet og samvær, hvor en person kan udfolde sig kreativt
4      66e23d66-1c5f-4070-bed1-8827cc863dcd Fysisk aktivitetaktivitet og samvær, der gennem fysiske bevægelser giver en person mulighed for at bruge sin krop
4      7e419926-bb04-4829-99c9-95ea20403c2c Social aktivitetaktivitet og samvær, som ved at få en person ind i et fællesskab med andre forebygger eller bryder med social isolation og vedligeholder de sociale relationer
4      2c1944be-fe87-4c42-b08e-9cc075c9ef18 Oplevelsesaktivitetaktivitet og samvær, hvor en person har individuelle oplevelser eller oplevelser sammen med andre personer
3    d8505298-6ea5-4ca8-923d-6e4451cc9a48 Beskyttet beskæftigelse  ydelse, der gennem arbejdslignende, lønnede aktiviteter har til formål at afdække, oparbejde, udvikle eller bevare en persons arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer
4      55b77d7c-afce-4269-9232-7731ab1ef4fc Servicebeskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af servicerende, understøttende arbejdsfunktioner
4      fb3d8722-90e0-4a80-ba65-490617ffeb0f Produktion og værkstedbeskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af enkle, afgrænsede arbejdsopgaver som led i en samlet produktion af konkrete produkter
4      c429b7a9-5085-472b-b118-a21ca90f769f Praktikforløbbeskyttet beskæftigelse, der har til formål, at en person kan afprøve ressourcer og kompetencer i forhold til et specifikt arbejdsområde eller en given arbejdsplads i en afgrænset periode
3    a1eaa022-9e5c-493c-83d3-7cc40b9df9e9 Ophold  ydelse, der har til formål at huse en person
4      5af56051-8413-4115-aaa2-83a0767e1137 Længerevarende opholdophold, der er tilkendt for en ikke-midlertidig periode
4      a81a3fa9-6601-4d1e-a11e-f7444dfd3828 Akut opholdophold, der leveres akut
4      80aa8ea7-4ad8-405f-876a-4c0f89fde06a Midlertidigt opholdophold, der er tilkendt midlertidigt
3    72a2a2d4-5a83-4093-ba1c-7f759c132801 Afklaring  ydelse, der har til formål at afdække en persons situation
4      35b593cf-724f-4058-9f31-fe1b3e8df124 Pædagogisk udredningudredning, hvor en leverandør afdækker en persons funktionsevne i relation til daglige aktiviteter
3    1f0ff82b-3243-422f-9651-1d00fd2dcd61 Socialpædagogisk støtte  ydelse, der gennem motivation, vejledning og støtte har til formål at udvikle eller fastholde en persons funktionsevne og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til personens situation
4      329782cf-a740-4eb7-aa7e-aaaa9a53c99e Støtte til sundhedsocialpædagogisk støtte, der retter sig mod et eller flere aspekter af sundhed og indeholder et element af sundhedsfremme
5        ad7755d2-11bf-468d-958b-2f0c8d9c3742 Støtte til psykisk trivselstøtte til sundhed, der retter sig mod en persons psykiske velbefindende
5        72272d03-1774-4a14-b598-5f19b5eac83f Støtte til personlig hygiejnestøtte til sundhed, der retter sig mod hygiejnemæssige opgaver i relation til personen selv
5        e7c8b42e-b882-4629-8e03-65e44b1aa3e3 Støtte til behandlingstøtte til sundhed, der retter sig mod en persons behandling
5        3c1639d0-e486-43c6-8add-448b8aff4b8f Støtte til sund levevisstøtte til sundhed, der retter sig mod livsstilsbetingede forhold
5        bd5fea9a-16ed-4e63-b6a1-8e83caaf9b0b Støtte til seksualitetstøtte til sundhed, der retter sig mod den måde, som en persons seksualitet kommer til udtryk på
4      4ff4a2d4-4cde-4a22-bb37-ecfbd3fd9650 Støtte til relationer og fællesskabersocialpædagogisk støtte, der retter sig mod relationer og fællesskaber, hvor samspillet med andre er et centralt element
5        05cd5e81-1a3a-4bdd-901b-7ec96c12d990 Støtte til sociale relationerstøtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod at udvikle, indgå i og bevare relationer til andre mennesker
5        ea47a198-7e24-472d-ba5d-132b8b744710 Støtte til varetagelse af forældrerollenstøtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod strukturering og håndtering af opgaver, som er en almindelig del af forældreansvaret, og hvor samværet mellem barn og forælder er centralt
4      309b778e-52ed-448a-91ae-0650a6cd8b1b Støtte til samfundsdeltagelsesocialpædagogisk støtte, der retter sig mod aktiviteter, der er en forudsætning for at kunne deltage i samfundslivet
5        1a2daf63-0510-4bf3-8578-662d4300c965 Støtte til uddannelsestøtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons muligheder for at varetage en uddannelse
5        cb1169ee-8969-46d3-813d-f0dd555bd838 Støtte til beskæftigelsestøtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons muligheder for at varetage et arbejde
5        e2631dec-fd8b-420e-94db-53fd80e82766 Støtte til kontakt til offentlige og private instanserstøtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod gennemførsel af besøg hos og kontakt til offentlige og private instanser med et specifikt formål
5        0886a1b6-4a3a-47e5-9c97-066270529e4f Støtte til transportstøtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons mulighed for selvstændigt at færdes uden for hjemmet
4      a63f7092-63d9-4cb5-ace5-655b552fdacc Støtte til praktiske opgaversocialpædagogisk støtte, der retter sig imod almindelige praktiske opgaver
5        c56634ca-6847-4c50-b5c1-c528c1ffc1d8 Støtte til etablering i boligstøtte til praktiske opgaver, der retter sig mod anskaffelse af og etablering i bolig
5        638f44df-6bf2-47f8-9935-b8fdc83e5bf5 Støtte til daglige opgaver i hjemmetstøtte til praktiske opgaver, der har hverdagskarakter og retter sig mod en persons hjem
5        d473dea2-4f6d-4f36-a8f0-260f0213f50a Støtte til administrationstøtte til praktiske opgaver af administrativ eller økonomisk karakter
3    21dca9cf-c238-465b-9f12-15351f51b038 Forebyggende hjælp og støtteydelse til voksne, der retter sig mod personer med lettere fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lettere sociale problemer og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer
4      3459f530-7334-48c4-9037-53bf80df8851 Gruppebaseret hjælp og støtteforebyggende hjælp og støtte, der leveres til en gruppe af personer
4      fe42f8f4-d516-4bab-b006-12b0cd186603 Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtteforebyggende hjælp og støtte, der leveres i en på forhånd afgrænset periode til enkeltpersoner
4      f3edac43-d0d6-4cc3-96c7-4658a557257a Akut rådgivning, omsorg og støtteforebyggende hjælp og støtte, der retter sig mod personer med psykiske vanskeligheder, der akut har brug for rådgivning, omsorg eller støtte
4      794ebc42-0639-46eb-aca2-40e996568578 Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivilligeforebyggende hjælp og støtte, der leveres i samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger
5        b6e1f331-fccf-4a33-8bb6-566546edc405 Gruppebaseret hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivilligegruppebaseret hjælp og støtte der leveres i samabejde med friviilige
5        d580bcb7-145a-4346-8e99-d387bbf08a40 Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte leveret i samarbejde med frivilligeIndividuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte der leveres i samarbejde med frivillige
2  f708aea3-66bd-46c6-af11-7bf28942fa47 Tilbud  organisation, der leverer ydelser
3    d90f4da6-f87a-43b5-833f-646b4baf16d6 Mobilt tilbud  tilbud, der ikke leverer ydelser til en person på en bestemt matrikel, men flyttes ud der, hvor personen opholder sig
3    5ea75f09-8eec-4edc-aafd-a330a523c33e Socialt akuttilbudtilbud til voksne, der retter sig imod personer med psykiske vanskeligheder, der akut har brug for en indsats
3    7fec7d14-addb-4684-9637-403739de6228 Dagtilbud til voksne  tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til voksne
4      9401777d-bdc5-4f52-9804-63c8cae9a792 Aktivitets- og samværstilbud  dagtilbud til voksne, der gennem aktivitets- og samværsydelser fremmer socialt samvær eller tilbyder et miljøskift
4      a0fb02a2-367c-48bc-bacd-92e49a861a4c Beskyttet beskæftigelsestilbud  dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelsesydelser med fokus på arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer tilpersoner, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, eller benytte arbejdsmarkedsrelaterede indsatser efter anden lovgivning
3    d23e3e8a-7fcf-4603-9d75-481b6e47e0eb Botilbudslignende tilbud  tilbud, der ligner botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108, men som er etableret efter anden lovgivning og opfylder betingelserne i socialtilsynsloven § 4 stk. 3
4      a7cbf55b-6906-4b2a-872e-c48b4d728837 Almen ældre- og handicapvenlig bolig  botilbudslignende tilbud, der er oprettet som almen bolig, og som retter sig mod ældre og personer med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse
3    2ecfcfe5-10ed-4934-a744-f18ce30b1619 Botilbud til voksne  tilbud, der både er botilbud og tilbud til voksne
4      25de7444-3919-4dab-b844-8cec6c15f30e Midlertidigt botilbud til voksne  botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har midlertidig behov for støtte og ophold, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis
4      96c97f55-a11b-47f8-aa52-6fdae4e804c2 Længerevarende botilbud til voksne  botilbud til voksne, der retter sig mod personer, som har længerevarende behov for omfattende støtte og ophold, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis
5        070016aa-e164-4813-aca5-b75acab89d63 Sikret længerevarende botilbud til voksne  længerevarende botilbud til voksne, der er sikret, så det omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse
5        498fe92c-d7f7-41cd-9404-5b38fe113be0 Almindeligt længerevarende botilbud til voksne  længerevarende botilbud til voksne, der ikke er sikret
2  cda90d67-f65a-4a34-b8d8-168ee9ff0949 Målgruppe  gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod
3    0919515d-9975-4743-a16f-edb45374b0da Socialt problem  tilstand, som er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret
4      3e3f5ebf-82c1-401b-ab5e-e6138a31da3a Selvskadende adfærd  adfærd, hvor en person intentionelt påfører eller kan påføre sig selv fysisk eller psykisk skade
4      66fac925-3488-43b3-8e50-4510d3821b37 Andet socialt problem  socialt problem, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under socialt problem
4      16075f99-3694-4878-a48d-b2f4b515cb76 Social isolation  tilstand, hvor en person føler sig afsondret fra omverdenen
4      122f3f8e-84a0-476f-b9c5-0e40b1dcf113 Prostitution  handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling
4      293bf940-c075-4e3d-b5ef-6e331202e556 Hjemløshed  tilstand, hvor en person ikke har en bolig
4      5e95db73-4d16-4084-93a3-595c0650b160 Selvmordstanker eller -forsøg  tilstand, hvor en person har tanker om at tage sit eget liv eller har forsøgt at begå selvmord
4      6fd0f315-2297-4d66-b638-3f867a0900e0 Seksuelt krænkende adfærd  adfærd, hvor en person udsætter andre for grænseoverskridende seksuelle handlinger eller seksuelt overgreb
4      f1f4d709-19d2-48cc-8942-231bf912323d Omsorgssvigt  tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre personer, ikke får den omsorg og hjælp, som denne har brug for
4      e1b59a4a-9cc2-4113-a5f1-84af588b02a2 Udadreagerende adfærd  adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne
4      3b166cb0-df17-4002-a4c4-69e9a943645c Indadreagerende adfærd  adfærd, hvor en person er præget af en lukket og indadrettet opførsel
4      be53dafc-1fc2-4b9f-8ab3-9d468ff03e6e Kriminalitet  handling, der er strafbar
5        6a038911-d866-4910-90ae-72ca55c641ea Ikke-personfarlig kriminalitet  kriminalitet, der ikke påfører eller risikerer at påføre en person fysisk eller psykisk skade
5        df42d472-06f6-4c5f-9dcf-64aa6cc20925 Personfarlig kriminalitet  kriminalitet, der påfører eller risikerer at påføre en person fysisk eller psykisk skade
4      e2ecc751-21b9-4aab-a20f-2f3dd9701c97 Misbrugadfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade
5        ab4413f0-fa81-41c0-ad8c-21782c12a0fa Alkoholmisbrug  misbrug, hvor rusmidlet er alkohol
5        0e25a2ec-4f04-4d14-a5ad-a6519a7d1d5f Stofmisbrug  misbrug, hvor rusmidlet ikke er alkohol
4      5c6bc9a0-a955-4168-9692-cdcd691ff866 Overgreb  handling, hvor en person eller dennes rettigheder krænkes af en stærkere part
5        c47fd846-f1e0-4786-89a4-88d00e7a86c0 Seksuelt overgreb  overgreb, hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse
5        3412d671-22bf-456c-b963-c4e05c2725a0 Voldeligt overgreb  overgreb, hvor en person krænkes med fysisk eller psykisk vold
5        905caa77-2b98-48ce-b0e1-35dc4c1cc4bd Andet overgreb  overgreb, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under overgreb
3    f3ec0ccd-2b0c-4a60-85fc-3cdd0ca73cef Funktionsnedsættelsedel af funktionsevnenedsættelse, der vedrører kroppens anatomi eller kroppens funktion
4      f1c7ee41-21b4-4dba-9424-c874bf72b5e7 Multipel funktionsnedsættelse  funktionsnedsættelse, der er både mental og kropslig og kendetegnet ved et manglende talesprog
4      1f23325e-c9c9-455b-bfe7-b4dcd1bb63e5 Sjældent forekommende funktionsnedsættelse  funktionsnedsættelse, der er sjældent forekommende
4      112cc0ba-9953-476c-a971-2671697d7639 Fysisk funktionsnedsættelsefunktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner
5        615310e8-f702-4455-910b-9d6d8aa684fb Synsnedsættelse  fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at se
5        5cb8997c-eb10-477f-b653-b2a5ff11ce7d Kommunikationsnedsættelse  fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at frembringe meddelelser
5        da298aec-cd7d-436c-9927-d88d00066881 Anden fysisk funktionsnedsættelse  fysisk funktionsnedsættelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under fysisk funktionsnedsættelse
5        7ef8be83-90d1-4375-b1cb-24710bea21c7 Hørenedsættelse  fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons opfattelse af lyd
5        6e155207-db12-419a-8d9c-d67756533056 Mobilitetsnedsættelse  fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons mulighed for at bevæge sig
5        04a2ecdd-cdc6-4000-91d3-4e21958126ec Døvblindhed  fysisk funktionsnedsættelse, der består af en kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad
6          ab7b7d7b-b7bb-4b8c-99d9-5c98a302b771 Medfødt døvblindhed  døvblindhed, der er opstået inden et sprog er udviklet
6          0d66b364-958e-48cf-a18b-744fab284194 Erhvervet døvblindhed  døvblindhed, der er opstået efter et sprog er udviklet
4      9ed67228-b934-4677-9f7e-ebb0d80de44b Psykisk funktionsnedsættelse  funktionsnedsættelse i de mentale funktioner
5        a78fb31e-b30a-4815-af85-932859fd06b9 Psykiske vanskeligheder  psykisk funktionsnedsættelse, der er kendetegnet ved forstyrrelser i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet
6          afaa7e31-2b5d-4a49-9008-56aa8df8dc13 Stressbelastning  sindslidelse, der er kendetegnet ved, at en person gennem længere tid befinder sig i en tilstand af konstant forhøjet fysisk og psykisk beredskab
6          303deb9b-84f0-49d2-ab7a-f8b98eed40a2 Angst  sindslidelse, der er kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro, uden at det er muligt at identificere en umiddelbar årsag
6          192b7d79-415c-4f4f-9223-607938ecbe97 Spiseforstyrrelse  sindslidelse, der er kendetegnet ved et afvigende spisemønster
6          d42d8f41-2d07-4391-a687-bad51172d0c9 Tilknytningsforstyrrelse  sindslidelse, der er kendetegnet ved, at en person i en tidlig alder har oplevet omsorgssvigt og nu har svært ved at danne følelsesmæssige relationer til andre mennesker
6          6aac5ae6-ef06-4866-9c66-16d51ebbc83b Personlighedsforstyrrelse  sindslidelse, der er kendetegnet ved en forstyrrelse i evnen til at forholde sig til andre mennesker
6          851b2a9d-cde2-4d5d-8f33-d03789022cbb Anden psykisk vanskelighedpsykiske vanskeligheder, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under psykiske vanskeligheder
6          f2ccc0c0-2a0a-49c9-9d6a-741a7cd220a3 Forandret virkelighedsopfattelse  sindslidelse, der er kendetegnet ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en væsentlig afvigelse fra accepterede statistiske norme
6          ee5b52bd-b839-4e69-ad04-c8b33eabfbde Depression  sindslidelse, der er kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af tristhed, håbløshed og handlingslammelse
5        01da9924-f4b4-4265-8594-0e892fa60676 Intellektuel/kognitiv forstyrrelse  psykisk funktionsnedsættelse, der er kendetegnet ved forstyrrelser i overordnede mentale funktioner
6          7b48f1a0-579b-4976-ae7c-4074b5981449 Demens  intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en fremadskridende nedsættelse af en persons intellektuelle og kognitive færdigheder, heriblandt hukommelsesfunktionen
6          97c355cc-84e3-46d0-ac1b-00bc627d089f Udviklingshæmning  intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en forsinket eller manglende udvikling inden for bestemte områder af psyken eller mere generel mental retardering
6          17ce646b-4469-4a73-82a9-9628436f6c70 Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse  intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under intellektuel/kognitiv forstyrrelse
6          34449052-1150-4900-9d69-c56eb9b26793 Udviklingsforstyrrelse  intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en dysfunktion eller nedsat funktion i hjernen
7            5cfc9530-a193-4f66-9981-3b980ee9ea7b Anden udviklingsforstyrrelse  udviklingsforstyrrelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under udviklingsforstyrrelse
7            9b3fd322-a75a-4ed8-9b74-425fa1e01c95 Autismespektrum  udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved mangelfuld udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt repetitiv og stereotyp adfærd
7            93d52b11-faa7-4ff7-b552-11a84cce8bf1 Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder  udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for udviklingen af intellektuelle skolefærdigheder er tilbagestående fra de tidligste udviklingstrin
7            71dfe6d1-ebc1-4414-8527-edf8e605c356 Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog  udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for sprogerhvervelse er påvirkede fra de tidligste udviklingstrin
7            e6a269f5-944a-4ff8-b4d8-6dc2134d9167 Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder  udviklingsforstyrrelse, der er karakteriseret ved alvorlige forstyrrelser i udviklingen af motorisk koordination
7            cc6a58cf-d3d2-4e5f-b7fe-98b009647eac Opmærksomhedsforstyrrelse  udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved betydelige opmærksomheds- og koncentrationsproblemer
6          59254ffb-8efb-4023-84f8-73e5bcba0bc7 Hjerneskade  intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved misdannet eller ødelagt hjernevæv
7            d26f97e8-99ed-46a9-94db-93340f77a950 Erhvervet hjerneskade  hjerneskade, der er kommet til efter fødslen
7            1097d07f-1dba-4cc2-ae3a-399a501c2eb6 Medfødt hjerneskade  hjerneskade, der er opstået før eller under fødslen
1b5257b2d-0fbf-4d00-bf38-d298c8568116 Måltypetype af mål, der præciserer forventningen til den bevægelse, der er frem mod den ønskede tilstand, som målet er udtryk for
2  d41c8072-52f8-42b5-9375-ddbea454d27f Udvikle funktionsevnemåltype, der er udtryk for en forventning om, at borgeren støttes i at udvikle sin funktionsevne i relation til målet
2  10752a63-00b4-4958-b7f4-9f3a18f74266 Fastholde funktionsevnemåltype, der er udtryk for en forventning om, at borgeren støttes i at fastholde sin funktionsevne i relation til målet
2  e47c22bd-d88d-48ab-882b-419923e1f44e Begrænse tab af funktionsevnemåltype, der er udtryk for en forventning om, at der vil være et tab af funktionsevne i relation til målet, men at borgeren støttes i at begrænse sit tab af funktionsevne i relation til målet mest muligt
1e89d317c-4657-4970-b614-ada2ed220595 Funktionsevneniveau
2  cae545f5-2813-4d79-98fc-0a7d770af3cd Svært nedsat funktionsevne
2  832ae90b-23b5-4063-80aa-0b81bdce680e Fuldstændig nedsat funktionsevne
2  5bdde847-2837-416b-ab63-bbff8b7aa531 Moderat nedsat funktionsevne
2  8328ce4a-6238-4f73-bf1a-74aadb68eff8 Let nedsat funktionsevne
2  b508ff66-6326-4862-a6d7-7bbf184c9823 Ingen nedsat funktionsevne
2  1c327095-107f-4b96-88d0-ec562cb980be Ikke vurderet
190479ffa-bf46-4b3a-a172-91f2798e2a43 Status på indsats
2  1e971d84-10a4-4ef8-a8b3-0daa4c7d088a Træf afgørelse om fortsættelse af indsats
2  b4c01aa8-82fd-44e4-83ff-ca19ec02c779 Træf afgørelse om afslutning af indsats og visiter til ny
2  d7d03656-4c87-4e67-9146-aa5990460f16 Træf afgørelse om afslutning af indsats