Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLYdelserFFB

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLInterventionsFFB Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLInterventionsFFB

social interventions (ydelser) as defined by FFB

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 32 concepts

Expansion based on FFB v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  35b593cf-724f-4058-9f31-fe1b3e8df124http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBPædagogisk udredning

udredning, hvor en leverandør afdækker en persons funktionsevne i relation til daglige aktiviteter

  f25674bf-3162-45c3-bde4-6d542bf9629bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBKompetenceudviklende aktivitet

aktivitet og samvær, hvor en person eller gruppe af personer undervises i bestemte færdigheder eller kompetencer

  299af83f-586c-4c17-8af6-c8c47a847d6dhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSansestimulerende aktivitet

aktivitet og samvær, hvor en person får stimuleret sine sanser med henblik på evnen til at kunne sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk

  be5d5058-ef06-42a9-b894-51e44513e717http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBKreativ aktivitet

aktivitet og samvær, hvor en person kan udfolde sig kreativt

  66e23d66-1c5f-4070-bed1-8827cc863dcdhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBFysisk aktivitet

aktivitet og samvær, der gennem fysiske bevægelser giver en person mulighed for at bruge sin krop

  7e419926-bb04-4829-99c9-95ea20403c2chttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSocial aktivitet

aktivitet og samvær, som ved at få en person ind i et fællesskab med andre forebygger eller bryder med social isolation og vedligeholder de sociale relationer

  2c1944be-fe87-4c42-b08e-9cc075c9ef18http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBOplevelsesaktivitet

aktivitet og samvær, hvor en person har individuelle oplevelser eller oplevelser sammen med andre personer

  5af56051-8413-4115-aaa2-83a0767e1137http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBLængerevarende ophold

ophold, der er tilkendt for en ikke-midlertidig periode

  80aa8ea7-4ad8-405f-876a-4c0f89fde06ahttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMidlertidigt ophold

ophold, der er tilkendt midlertidigt

  a81a3fa9-6601-4d1e-a11e-f7444dfd3828http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAkut ophold

ophold, der leveres akut

  55b77d7c-afce-4269-9232-7731ab1ef4fchttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBService

beskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af servicerende, understøttende arbejdsfunktioner

  fb3d8722-90e0-4a80-ba65-490617ffeb0fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBProduktion og værksted

beskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af enkle, afgrænsede arbejdsopgaver som led i en samlet produktion af konkrete produkter

  c429b7a9-5085-472b-b118-a21ca90f769fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBPraktikforløb

beskyttet beskæftigelse, der har til formål, at en person kan afprøve ressourcer og kompetencer i forhold til et specifikt arbejdsområde eller en given arbejdsplads i en afgrænset periode

  c56634ca-6847-4c50-b5c1-c528c1ffc1d8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til etablering i bolig

støtte til praktiske opgaver, der retter sig mod anskaffelse af og etablering i bolig

  638f44df-6bf2-47f8-9935-b8fdc83e5bf5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til daglige opgaver i hjemmet

støtte til praktiske opgaver, der har hverdagskarakter og retter sig mod en persons hjem

  d473dea2-4f6d-4f36-a8f0-260f0213f50ahttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til administration

støtte til praktiske opgaver af administrativ eller økonomisk karakter

  1a2daf63-0510-4bf3-8578-662d4300c965http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til uddannelse

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons muligheder for at varetage en uddannelse

  cb1169ee-8969-46d3-813d-f0dd555bd838http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til beskæftigelse

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons muligheder for at varetage et arbejde

  e2631dec-fd8b-420e-94db-53fd80e82766http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til kontakt til offentlige og private instanser

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod gennemførsel af besøg hos og kontakt til offentlige og private instanser med et specifikt formål

  0886a1b6-4a3a-47e5-9c97-066270529e4fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til transport

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons mulighed for selvstændigt at færdes uden for hjemmet

  05cd5e81-1a3a-4bdd-901b-7ec96c12d990http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til sociale relationer

støtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod at udvikle, indgå i og bevare relationer til andre mennesker

  ea47a198-7e24-472d-ba5d-132b8b744710http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til varetagelse af forældrerollen

støtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod strukturering og håndtering af opgaver, som er en almindelig del af forældreansvaret, og hvor samværet mellem barn og forælder er centralt

  ad7755d2-11bf-468d-958b-2f0c8d9c3742http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til psykisk trivsel

støtte til sundhed, der retter sig mod en persons psykiske velbefindende

  72272d03-1774-4a14-b598-5f19b5eac83fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til personlig hygiejne

støtte til sundhed, der retter sig mod hygiejnemæssige opgaver i relation til personen selv

  e7c8b42e-b882-4629-8e03-65e44b1aa3e3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til behandling

støtte til sundhed, der retter sig mod en persons behandling

  3c1639d0-e486-43c6-8add-448b8aff4b8fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til sund levevis

støtte til sundhed, der retter sig mod livsstilsbetingede forhold

  bd5fea9a-16ed-4e63-b6a1-8e83caaf9b0bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBStøtte til seksualitet

støtte til sundhed, der retter sig mod den måde, som en persons seksualitet kommer til udtryk på

  3459f530-7334-48c4-9037-53bf80df8851http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBGruppebaseret hjælp og støtte

forebyggende hjælp og støtte, der leveres til en gruppe af personer

  fe42f8f4-d516-4bab-b006-12b0cd186603http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBIndividuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte

forebyggende hjælp og støtte, der leveres i en på forhånd afgrænset periode til enkeltpersoner

  b6e1f331-fccf-4a33-8bb6-566546edc405http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBGruppebaseret hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige

gruppebaseret hjælp og støtte der leveres i samabejde med friviilige

  d580bcb7-145a-4346-8e99-d387bbf08a40http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBIndividuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte leveret i samarbejde med frivillige

Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte der leveres i samarbejde med frivillige

  f3edac43-d0d6-4cc3-96c7-4658a557257ahttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAkut rådgivning, omsorg og støtte

forebyggende hjælp og støtte, der retter sig mod personer med psykiske vanskeligheder, der akut har brug for rådgivning, omsorg eller støtte


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code