Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Example Observation: Andreas Revisitation

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "AndreasRevisitation"

Profile: FollowUp

status: final

code: Evaluation of care plan (procedure) (SNOMED CT#712744002)

subject: Patient/Andreas " HANSEN"

effective: 2020-08-05

performer: Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe " MATHIASSEN"

value: Det midlertidige botilbud har været godt for Andreas og hans mor. Andreas har udviklet sig positivt vedr. sociale relationer i perioden. Det vurderes at Andreas skal revisiteres mhp. at få tildelt alment botilbud (FFB#b4c01aa8-82fd-44e4-83ff-ca19ec02c779)