Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLOplysningKoder

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLInformationCodes Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLInformationCodes

Information codes from FSIII and FFB (Område, Tema, Generelle oplysninger)

References

Logical Definition (CLD)

This value set includes codes based on the following rules:

 

Expansion

This value set contains 56 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  F12http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIBoligens indretning

En beskrivelse af boligens fysiske rammer og omgivelser, der har betydning for borgerens hverdagsliv og funktionsevne.

  F2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMotivation

Drivkraften bag at borgeren handler på en bestemt måde eller går i gang med/opretholder en opgave/indsats.

  F6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIUddannelse og job

Nuværende eller tidligere uddannelsesog/eller erhvervsmæssig baggrund. Fx folkeskole, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

  F8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIINetværk

Personer som er tæt på borgeren, og som giver praktisk og/eller følelsesmæssigt støtte og omsorg overfor borgeren. Netværk kan være offentligt eller privat. Et offentligt netværk består af personlige hjælpere, sundhedspersonale og andre professionelle primært omsorgsgivere. Privat netværk er familie, slægtning, venner og bekendtskaber.

  F7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIILivshistorie

En beskrivelse af borgerens oplevelse af væsentlige begivenheder, interesser og gøremål igennem livet.

  F5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIVaner

Regelmæssig adfærd som borgeren har tillært gennem stadig gentagelse og udførelse helt eller delvist ubevidst.Vaner er fx døgnrytmen, måden at blive tiltalt på, kontakt med medmennesker og relationer, måde at anskue verden på.

  F4http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRoller

De roller som er særligt vigtige for borgeren i forhold til familie, arbejde og samfund.

  F3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRessourcer

De fysiske eller mentale kræfter, som borgerenen i et vist omfang har til rådighed og kan udnytte. Fysiske kræfter kan fx være i form af fysisk sundhed og styrke. Mentale kræfter kan fx være i form af psykisk sundhed og styrke, herunder tanker og måder at forholde sig til situationer og andre mennesker på.

  F9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIHelbredsoplysninger

Helbredsoplysninger: Aktuelle eller tidligere sygdomme og handicap der har betydning for borgerens situation. Sundhedsfaglige kontakter: Medarbejder eller enheder indenfor sundhedsvæsenet borgeren er tilknyttet, fx øjenlæge, tandlæge, fodterapeut eller afdeling/ambulatorium.

  F1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMestring

Borgerens bevidste eller ubevidste håndtering af livet/sygdommen – både udfordringer og muligheder.

  F10http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIHjælpemidler

Udstyr, produkter og teknologi som anvendes af borgeren i daglige aktiviteter, inkl. sådanne som er tilpasset eller særligt fremstillet til, implanteret i, placeret på eller nær personen, som anvender dem. (Inkl. almindelige genstande og hjælpemidler og teknologi til personlig anvendelse).

  I9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISmerter og sanseindtryk
  I2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIBevægeapparat
  I11http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIViden og udvikling
  I1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIFunktionsniveau
  I5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIKommunikation
  I7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRespiration og cirkulation
  I4http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIHud og slimhinder
  I8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISeksualitet
  I3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIErnæring
  I12http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIUdskillelse af affaldsstoffer
  I10http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISøvn og hvile
  I6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPsykosociale forhold
  J1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIEgenomsorg
  J5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISamfundsliv
  J2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPraktiske opgaver
  J3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMobilitet
  J4http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMentale funktioner
  7e608d37-3f3c-4374-bbc8-e317505d8bc2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISamfundsliv
  ebd91b5e-114a-48a5-90b8-d3c1fd50b72bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIViden og udvikling
  ecb5e72d-40a2-4af3-9135-25974026bf02http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIErnæring
  b9c4561d-20bc-48c9-a727-fea719424a86http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPraktiske opgaver
  ddbd7477-9579-4a83-a3e7-74ed716a0451http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIHud og hævelser
  e3242303-2506-4a09-ac65-59dfd06cb489http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMobilitet
  df62498e-7ad1-4f01-93ce-a0441f879a2chttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIEgenomsorg
  99b18761-88d7-44b2-915d-c64aa0b3b562http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIHjerte og lunger
  2b11e7a0-1faf-4b45-a653-4c347f019266http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIBevægeapperatet
  1dae1e1e-306e-48f2-b9e1-2a180301d8ddhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMentale funktioner
  0337193a-b5cc-43e1-a324-fa28944bfc3bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISanser og smerter
  d03da587-94dc-46e6-ba71-eb1e43ec7df6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIKroppen
  7b3b3587-4ddd-4b93-a81b-455bfc601492http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIHverdagsliv
  b349c7ec-86c5-4c52-aaf2-9034d98b0e3bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISundhedsadfærd
  3547a306-8623-4713-a8ce-db1e82839c50http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMental sundhed
  4fb78b88-d3af-4cfb-84d7-f06daf423317http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSundhedsforhold

forhold, der påvirker en persons sundhed

  25c5c614-305f-46cd-9891-55d564fc30cfhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMentale funktioner

hjernens funktioner, både overordnede mentale funktioner og specifikke mentale funktioner inklusiv psykologiske funktioner

  e1836145-0c20-4e20-971e-d62dfe4ea1a0http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSociale forhold

tilstand, vilkår, hændelse eller anden personlig faktor, som relaterer til en persons baggrund og historie, er af social karakter og har betydning for en persons funktionsevne

  a134c31d-d316-46d4-935e-e500874dbbe1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBFysiske funktioner

kroppens funktioner, eksklusiv mentale funktioner

  da3f488f-1742-4d00-b247-a7d47500b36bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBEgenomsorg

aktivitet, der vedrører praktiske og hygiejnemæssige handlinger i relation til personen selv

  3856b434-f72e-42a5-b9d1-0cc93f48434bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBRelationer

aktivitet, der vedrører en persons relationer til og interaktion med andre mennesker

  c2b186f9-9c10-478e-8345-2d2c37ab4c46http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBKommunikation

aktivitet, der består af en overførsel eller udveksling af information

  dfbe6ff6-223b-436a-b864-8ba29bda41e2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSamfundsliv

aktivitet, som er nødvendig for at varetage uddannelse, varetage beskæftigelse og varetage økonomi

  d1495b2c-1452-4e49-8dbe-8193af5d8823http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMobilitet

aktivitet, der vedrører bevægelse og færden

  eef71492-65f5-4297-aa95-3c3a6866ddefhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBPraktiske opgaver

aktivitet, der vedrører huslige og andre dagligdags handlinger og opgaver i relation til husførelse

  7445fb2b-0009-43d9-b49b-1b9782f2fcd9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBOmgivelsesfaktorer

kontekstuel faktor, der omfatter de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som en person bor og lever i

  93433530-b85c-4d04-a4fb-5ae26cf16f1chttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAktivitet og deltagelse
  740934cd-002b-4b96-b92e-b3562eed9448http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBFunktioner og forhold

Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code