Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLTilstandADKoderFFB

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLConditionADCodesFFB Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLConditionADCodesFFB

Danish municipality FFB condition codes for Activities and Participation

References

Logical Definition (CLD)

This value set includes codes based on the following rules:

 

Expansion

This value set contains 31 concepts

Expansion based on FFB v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  3f9da5ac-9686-4eeb-b517-b46e17fcb1d7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBIndgå i samspil og kontakt

handling, som består i at indgå i enkle eller komplekse relationer med mennesker på en måde, der er kontekstuelt og socialt passende

  dcc6bb77-45af-4625-9c4d-7d7878307220http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBDeltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter

handling, der består i at deltage i organiseret socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet, i det sociale liv og som medborger

  4c082610-b122-4019-96f2-1061e287445ehttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBVaretage relationer til netværk

handling, der består i at skabe og opretholde et netværk

  8888edfa-642b-4329-9fe3-a9b180e6d3f4http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBVaretage uddannelse

handling, der består i deltagelse i et struktureret kompetencegivende undervisningsforløb, der kvalificerer modtageren til fortsat uddannelse eller til at udøve et bestemt erhverv eller udføre en bestemt opgave

  fd4b8dd3-5c4b-4257-8c13-ea045617d2f6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBVaretage bolig

handling, der består i at leje eller købe, møblere, indrette og fastholde et hus, en lejlighed eller anden bolig

  8bef71de-55b5-47fe-b438-18ac769106b3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBHåndtere post

handling, der omfatter at tjekke, om der er fysisk eller digital post, at reagere på post og følge op herpå

  70443014-3faf-402d-abcf-396bfad32eb9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBVaretage økonomi

handling, der består i at varetage opgaver i relation til ens økonomi

  685e8517-2f5c-4ef8-a7c4-fa2d008fdd9dhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBVaretage beskæftigelse

handling, der består i at deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig

  9bbbffef-c404-4ea3-a927-cd22d8027e6dhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBForstå meddelelser

handling, der består i at forstå bogstavelige og underforståede meninger i talesprog eller i meddelelser, som formidles med fagter, symboler og tegninger i formaliseret tegnsprog eller på skrift

  986898d0-e2e5-4afa-9cb3-ee7aecaa0143http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSamtale

handling, der består i at indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en eller flere personer

  2ba29098-a527-43d5-b858-4c5353669f42http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBFremstille meddelelser

handling, der består i at fremsætte meddelelser med bogstavelige og underforståede betydninger mundtligt eller ved at anvende fagter, tegn, tegninger eller formaliseret tegnsprog eller skrift

  a80e8f96-18ba-4ee4-9496-d3ce882c2f85http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAnvende kommunikationsudstyr- og teknikker

handling, der består i at anvende udstyr og teknikker med kommunikationsformål

  b947f321-7cdb-4b33-9653-f3ff800572b0http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBLave mad

handling, der består i at planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider

  bd67597b-e80f-427f-8cf9-79d01eff91fchttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBVaske tøj

handling, der består i at holde ens tøj rent ved at vaske det, når det trænger

  8f32c948-41c4-49d7-8913-cdeede2e7fe1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBGøre rent

handling, der består i at holde ens nære fysiske omgivelser rene og hygiejniske

  58ef570c-1c1e-47be-8bfd-26ed99825762http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBUdvise hjælp og omsorg for andre

handling, der består i at hjælpe medlemmer i husstanden og andre

  4a51d7a7-61e7-48fa-a1d5-9d26337c6c38http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBPasse ejendele

handling, der består i at vedligeholde og reparere personlige ejendele

  01770afa-cd17-41fe-a966-b8895e4d55d8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBKøbe ind

handling, der består i at købe varer og serviceydelser, som er nødvendige i dagligdagen

  464a2ab6-a7df-4b3a-b74d-7873f4cfe668http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSpise

handling af sammensat karakter i forbindelse med indtagelse af føde, som er serveret for en, herunder at få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde

  347aa085-4fe2-411f-ac56-5693d164adc3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBKlæde sig af og på

handling, der består i at tage tøj og sko af og på i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold

  14615a09-bd94-4602-b43a-f6d3d3f9801dhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBDrikke

handling, der består i at holde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en kulturelt accepteret måde

  885400cc-dd71-479e-8993-3fc48fdd6710http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBVaske sig

handling, der består i at vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler

  b3939f0b-43d9-4e8c-bb2e-50ff8bb7ed03http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBPleje sin krop

handling, der består i at pleje de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring

  3a748135-98a8-416a-808d-bff88a8e40eehttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBDyrke interesse

handling, der består i at bruge tid og energi på en bestemt aktivitet eller ting, som man er optaget af

  28fbf17e-bca3-45e1-be35-553e3d91f1b7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBVaretage sin seksualitet

handling, der vedrører udlevelsen af en persons seksualitet

  94fb3ea0-92cf-43b1-929b-c95e6fb739a1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBGå på toilettet

handling, der består i at planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter og efterfølgende rengøring

  4a58417e-9a75-43f2-9763-66505050159fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBVaretage egen sundhed

handling, der består i at sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende.

  759ddc8e-57c0-4aa6-8d32-14d8eb51c5ddhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBÆndre og opretholde kropsstilling

handling, der består i at skifte kropsstilling eller holde kroppen i samme stilling efter behov

  320c9aa6-630e-4695-bba2-29ea808fad24http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBBære, flytte og håndtere genstande

handling, der består i at løfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et andet ved hjælp af hænder, arme eller ben

  4977ce08-df4d-4c09-8e03-c2a563862e68http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBGå og bevæge sig

handling, der består i at bevæge sig fra et sted til et andet i forskellige omgivelser

  eff3385d-01fa-4c9c-9850-52e179243f21http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBFærdes med transportmidler

handling, der består i at bruge transportmidler som passager eller chauffør til at komme omkring


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code