Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLTemaerFFB

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLThemesFFB Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLThemesFFB

FFB Themes

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 13 concepts

Expansion based on FFB v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  4fb78b88-d3af-4cfb-84d7-f06daf423317http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSundhedsforhold

forhold, der påvirker en persons sundhed

  25c5c614-305f-46cd-9891-55d564fc30cfhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMentale funktioner

hjernens funktioner, både overordnede mentale funktioner og specifikke mentale funktioner inklusiv psykologiske funktioner

  e1836145-0c20-4e20-971e-d62dfe4ea1a0http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSociale forhold

tilstand, vilkår, hændelse eller anden personlig faktor, som relaterer til en persons baggrund og historie, er af social karakter og har betydning for en persons funktionsevne

  a134c31d-d316-46d4-935e-e500874dbbe1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBFysiske funktioner

kroppens funktioner, eksklusiv mentale funktioner

  da3f488f-1742-4d00-b247-a7d47500b36bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBEgenomsorg

aktivitet, der vedrører praktiske og hygiejnemæssige handlinger i relation til personen selv

  3856b434-f72e-42a5-b9d1-0cc93f48434bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBRelationer

aktivitet, der vedrører en persons relationer til og interaktion med andre mennesker

  c2b186f9-9c10-478e-8345-2d2c37ab4c46http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBKommunikation

aktivitet, der består af en overførsel eller udveksling af information

  dfbe6ff6-223b-436a-b864-8ba29bda41e2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBSamfundsliv

aktivitet, som er nødvendig for at varetage uddannelse, varetage beskæftigelse og varetage økonomi

  d1495b2c-1452-4e49-8dbe-8193af5d8823http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBMobilitet

aktivitet, der vedrører bevægelse og færden

  eef71492-65f5-4297-aa95-3c3a6866ddefhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBPraktiske opgaver

aktivitet, der vedrører huslige og andre dagligdags handlinger og opgaver i relation til husførelse

  7445fb2b-0009-43d9-b49b-1b9782f2fcd9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBOmgivelsesfaktorer

kontekstuel faktor, der omfatter de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som en person bor og lever i

  93433530-b85c-4d04-a4fb-5ae26cf16f1chttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBAktivitet og deltagelse
  740934cd-002b-4b96-b92e-b3562eed9448http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBFunktioner og forhold

Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code