Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Example Observation: Marks Hjemmepleje Revisitation

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "MarkHjemmeplejeRevisitation"

Profile: FollowUp

status: final

code: Evaluation of care plan (procedure) (SNOMED CT#712744002)

subject: Patient/Mark " JENSEN"

effective: 2020-04-11

performer: Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg " SIMONSEN"

value: Borgers funktionsevne er blevet bedre, særligt ift. mobilitet. Der skal ses på om nogle af §83 indsatserne, med fordel kan gøres til §83a for yderligere at styrke hverdags rehabiliteringsindsatsen og dermed borgers funktionsniveau. (FSIII#E4 "revisitation")