Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLTilstandKoderForebyggelse

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLConditionCodesPrevention Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLConditionCodesPrevention

Danish municipality Prevention condition codes

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 20 concepts

Expansion based on FSIII v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  57b8979f-cf46-4312-aafa-3a0dd93aa921http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIAlkohol

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til alkohol.

  cb55874a-93d9-45c7-a25a-8ff677c24385http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISøvn og hvile

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til søvn og hvilemønster.

  525b5dd8-d62b-4efa-bf66-262ac47eca5bhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIEmotionel funktion

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til håndtering af en ændret livssituation med afledte emotionelle udfordringer eller oplevelser.

  0520a107-2bb0-47b8-8856-c53e27607e51http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIKognitiv funktion

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til at forstå, ræsonnere, reflektere.

  febbd20d-f5ff-41e7-bf12-dfa0700678e0http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIVægt

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til vægt.

  bb7e9e71-73f6-4ec6-a0bf-eaec1e5982b4http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISundhedskompetencer

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens evne til at mestre egen situation

  08042057-72f4-4798-a727-75ce6205dc86http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISociale relationer

Beskrivelse af evne, lyst og vilje til at indgå i sociale relationer og netværk - omfatter familie, det umiddelbare netværk og større fællesskaber.

  e3ff3fea-a4ff-4c7b-ad04-f4aad2e67fd3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIICirkulation

Beskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige kredsløbsforandringer.

  43ad3091-f684-4d6f-8885-20ecd1cf2255http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIKropsopfattelse

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til kropsopfattelse.

  f715168e-125b-4d00-8e93-2ca4147ed13fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISpisemønster

Beskrivelse af ændringer og fund vedr. uhensigtsmæssigheder relateret til borgerens spisemønster.

  f0b62265-6c83-4239-af97-4d6e9ba9dea7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMedicin og stoffer

Beskrivelse af ændringer eller fund relateret til uhensigtsmæssig indtagelse af medicin og stoffer.

  880cdd75-c63a-44a0-a4e4-8209644c8628http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIKontinens

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til urin- og afføringsmønstre

  f1f1eee3-a3ea-4ca1-bfa9-ebb381af1a1fhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIFysisk aktivitet

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens fysiske aktivitetsniveau

  e33396bb-019a-4fda-b901-1dbfdea1fc10http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRespiration

Beskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige vejrtrækningsforandringer.

  e7531532-7b7f-4ac0-863a-0b6a4cbe6ce2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISmerte

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til smerte, samt eventuelle årsager til eller sammenhænge med smerteoplevelsen

  c0ee1cf6-47a9-4523-8fda-a80a13e28e30http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIErnæring

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til indtag af mad og drikke. Fokus på det som borgeren indtager - ud fra et ernæringsperspektiv.

  1a34ed6c-083b-451f-b8c8-137f99126b0chttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIITobak

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til tobaksrygning

  abc0b770-d080-4cc8-851a-aa62556730e6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMobilitet og bevægelse

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til mobilitet og det at bevæge sig.

  fab34c19-4805-45af-b961-56099c849744http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIDaglige aktiviteter

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til basale aktiviteter i hverdagen. At kunne planlægge, strukturere, administrere og udføre aktiviteter i løbet dagen

  43f0b6da-11da-4eed-b00b-19b2177690b5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIHåndtere genstande

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til fysisk at løfte, bære, flytte og håndtere genstande.


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code