Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Example Provenance: Provenance, henvendelse mor social indsats

Generated Narrative: Provenance

Resource Provenance "HenvendelseFraMorVedrSocialIndsatsProvenance"

target: ServiceRequest/HenvendelseFraMorVedrSocialIndsats

recorded: 23 Jun 2020, 15.17.24

reason: treatment (ActReason#TREAT)

agent

type: Author (Provenance participant type#author)

who: Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe " MATHIASSEN"

onBehalfOf: Organization/SocialOgSundhedMorsoe "Social og Sundhed, Morsø Kommune"

agent

type: Informant (Provenance participant type#informant)

who: RelatedPerson/AndreasMor " HANSEN"