Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Example Observation: EjnarOpfølgningsresultat

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "Observation22"

Profile: FollowUp

status: final

code: Evaluation of care plan (procedure) (SNOMED CT#712744002)

subject: Patient/BorgerEjnar " LAURIDSEN"

effective: 2021-02-10

performer: Practitioner/NatasjaFraSygeplejen " PETERSEN"

value: Borger har fået hjælp til håndtering af sin sorg, og drikker ikke for meget længere (FSIII#E3 "Afsluttes")