Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Example Observation: EjnarPsykosociale

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "Observation1234"

Profile: MatterOfInterest

status: final

code: Psykosociale forhold (FSIII#I6)

subject: Patient/BorgerEjnar " LAURIDSEN"

effective: 2020-03-17

performer: Practitioner/NatasjaFraSygeplejen " PETERSEN"

value: Borger drikker for meget, sandsynligvis pga. sorg over ægtefællens død, men der skal selvf ()