Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Example Condition: EjnarProblemerMedMisbrug

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "Condition111"

Profile: Condition

ConditionLastAssertedDate: 2020-03-17 10:09:27+0100

FollowupEncounter: Encounter/Encounter333

dueTo: Condition/Condition444

clinicalStatus: Active (Condition Clinical Status Codes#active)

verificationStatus: Confirmed (ConditionVerificationStatus#confirmed)

category: Problem List Item (Condition Category Codes#problem-list-item)

code: Der er problemer med misbrug, særlig drikker borger øl og spiritus om aftenen (FSIII#I6.3 "Problemer med misbrug"; SNOMED CT#160590009 "Drinks beer and hard liquor (finding)")

subject: Patient/BorgerEjnar " LAURIDSEN"

recordedDate: 2020-03-17 10:09:27+0100

asserter: Practitioner/NatasjaFraSygeplejen " PETERSEN"

Evidences

-Detail
*Observation/Observation1234