Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLVurderingTypekoder

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLEvaluationTypeCodes Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLEvaluationTypeCodes

Codes used to distinguish different kinds of evaluations

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 5 concepts

Expansion based on KLCommonCareSocialCodes v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  54c4ffea-7caf-4edc-8aa9-ef6e0be26c4chttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodesFSIII helhedsvurdering

Sagsvurdering, der sammenholder resultaterne af en myndighedsudredning og den øvrige sagsoplysning med henblik på at træffe en afgørelse

  053a301d-1bb8-4cc4-b781-87825ecf0ef8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodesFFB vurdering af borgers situation

Vurdering der sammenholder oplysninger fra udredning mhp en samlet faglig analyse og konklusion.

  effe55c7-572c-4a99-8fb4-2a9dda2f6572http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodesFFB støttebehovsvurdering

Angiver, hvor stort et behov borgeren har for hjælp og støtte.

  3f7a8ca0-afca-4b0d-8773-a99b5f2f8aafhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodesVUM Borgerens perspektiv på indsatsen
  f52887de-023f-4193-b6b0-4b0a37b1cffchttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodesVUM Borgerens ressourcer i forhold til indsatsen

Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code