Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Example Condition: Judith Gå

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "ConditionWalking"

Profile: Condition

clinicalStatus: Active (Condition Clinical Status Codes#active)

category: Problem List Item (Condition Category Codes#problem-list-item)

severity: Svære begrænsninger (FSIII#B4)

code: Hun har en meget dårlig gangfunktion, selv om hun bruger rollator (FSIII#J3.8 "Gå")

subject: Patient/Judith " NIELSEN"

recordedDate: 2020-08-11

asserter: Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg " SIMONSEN"