Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Example Procedure: Akutsygepleje Mark

Generated Narrative: Procedure

Resource Procedure "AkutSygeplejeMark"

Profile: CompletedIntervention

basedOn: ServiceRequest/HenvisningFraLageVedrAkutSygepleje

status: completed

code: Undersøgelser og måling af værdier (FSIII#G1.41)

subject: Patient/Mark " JENSEN"

encounter: Encounter/MarkOgAkutsygeplejerske

recorder: Practitioner/AbrahamFraAkutSygeplejen " MURAKAMI"

complication: No current problems or disability (SNOMED CT#160245001)

note: Vitale værdier målt, blodtrykket er lavt. Vurderer efter samtale med borger, at han ikke drikker nok vand til daglig. Ringet til praktiserende læge, og har aftalt, at hun vurderer blodtryk og væskebalance og giver besked hvis akutsygeplejen skal gøre yderligere.