Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLGenerelInformationFSIII

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLGeneralInformationFSIII Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLGeneralInformationFSIII

Generel information codes (observations) as defined by FSIII

References

Logical Definition (CLD)

 • Include these codes as defined in http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII
  CodeDisplayDefinition
  F12Boligens indretningEn beskrivelse af boligens fysiske rammer og omgivelser, der har betydning for borgerens hverdagsliv og funktionsevne.
  F2MotivationDrivkraften bag at borgeren handler på en bestemt måde eller går i gang med/opretholder en opgave/indsats.
  F6Uddannelse og jobNuværende eller tidligere uddannelsesog/eller erhvervsmæssig baggrund. Fx folkeskole, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.
  F8NetværkPersoner som er tæt på borgeren, og som giver praktisk og/eller følelsesmæssigt støtte og omsorg overfor borgeren. Netværk kan være offentligt eller privat. Et offentligt netværk består af personlige hjælpere, sundhedspersonale og andre professionelle primært omsorgsgivere. Privat netværk er familie, slægtning, venner og bekendtskaber.
  F7LivshistorieEn beskrivelse af borgerens oplevelse af væsentlige begivenheder, interesser og gøremål igennem livet.
  F5VanerRegelmæssig adfærd som borgeren har tillært gennem stadig gentagelse og udførelse helt eller delvist ubevidst.Vaner er fx døgnrytmen, måden at blive tiltalt på, kontakt med medmennesker og relationer, måde at anskue verden på.
  F4RollerDe roller som er særligt vigtige for borgeren i forhold til familie, arbejde og samfund.
  F3RessourcerDe fysiske eller mentale kræfter, som borgerenen i et vist omfang har til rådighed og kan udnytte. Fysiske kræfter kan fx være i form af fysisk sundhed og styrke. Mentale kræfter kan fx være i form af psykisk sundhed og styrke, herunder tanker og måder at forholde sig til situationer og andre mennesker på.
  F9HelbredsoplysningerHelbredsoplysninger: Aktuelle eller tidligere sygdomme og handicap der har betydning for borgerens situation. Sundhedsfaglige kontakter: Medarbejder eller enheder indenfor sundhedsvæsenet borgeren er tilknyttet, fx øjenlæge, tandlæge, fodterapeut eller afdeling/ambulatorium.
  F1MestringBorgerens bevidste eller ubevidste håndtering af livet/sygdommen – både udfordringer og muligheder.
  F10HjælpemidlerUdstyr, produkter og teknologi som anvendes af borgeren i daglige aktiviteter, inkl. sådanne som er tilpasset eller særligt fremstillet til, implanteret i, placeret på eller nær personen, som anvender dem. (Inkl. almindelige genstande og hjælpemidler og teknologi til personlig anvendelse).

 

Expansion

This value set contains 11 concepts

Expansion based on FSIII v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  F12http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIBoligens indretning

En beskrivelse af boligens fysiske rammer og omgivelser, der har betydning for borgerens hverdagsliv og funktionsevne.

  F2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMotivation

Drivkraften bag at borgeren handler på en bestemt måde eller går i gang med/opretholder en opgave/indsats.

  F6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIUddannelse og job

Nuværende eller tidligere uddannelsesog/eller erhvervsmæssig baggrund. Fx folkeskole, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

  F8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIINetværk

Personer som er tæt på borgeren, og som giver praktisk og/eller følelsesmæssigt støtte og omsorg overfor borgeren. Netværk kan være offentligt eller privat. Et offentligt netværk består af personlige hjælpere, sundhedspersonale og andre professionelle primært omsorgsgivere. Privat netværk er familie, slægtning, venner og bekendtskaber.

  F7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIILivshistorie

En beskrivelse af borgerens oplevelse af væsentlige begivenheder, interesser og gøremål igennem livet.

  F5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIVaner

Regelmæssig adfærd som borgeren har tillært gennem stadig gentagelse og udførelse helt eller delvist ubevidst.Vaner er fx døgnrytmen, måden at blive tiltalt på, kontakt med medmennesker og relationer, måde at anskue verden på.

  F4http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRoller

De roller som er særligt vigtige for borgeren i forhold til familie, arbejde og samfund.

  F3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRessourcer

De fysiske eller mentale kræfter, som borgerenen i et vist omfang har til rådighed og kan udnytte. Fysiske kræfter kan fx være i form af fysisk sundhed og styrke. Mentale kræfter kan fx være i form af psykisk sundhed og styrke, herunder tanker og måder at forholde sig til situationer og andre mennesker på.

  F9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIHelbredsoplysninger

Helbredsoplysninger: Aktuelle eller tidligere sygdomme og handicap der har betydning for borgerens situation. Sundhedsfaglige kontakter: Medarbejder eller enheder indenfor sundhedsvæsenet borgeren er tilknyttet, fx øjenlæge, tandlæge, fodterapeut eller afdeling/ambulatorium.

  F1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMestring

Borgerens bevidste eller ubevidste håndtering af livet/sygdommen – både udfordringer og muligheder.

  F10http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIHjælpemidler

Udstyr, produkter og teknologi som anvendes af borgeren i daglige aktiviteter, inkl. sådanne som er tilpasset eller særligt fremstillet til, implanteret i, placeret på eller nær personen, som anvender dem. (Inkl. almindelige genstande og hjælpemidler og teknologi til personlig anvendelse).


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code