Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

ValueSet: KLTilstandOKoderFFB

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLConditionOCodesFFB Version: 0.7.0
Draft as of 2023-07-06 Computable Name: KLConditionOCodesFFB

Danish municipality FFB condition codes for Environmental Factors

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 3 concepts

Expansion based on FFB v0.7.0 (CodeSystem)

CodeSystemDisplayDefinition
  df194a84-6e4b-4f14-a194-d8d9d9a1fcadhttp://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBPersoner i netværk

en eller flere personer, der giver praktisk eller følelsesmæssig støtte, omsorg, beskyttelse, hjælp og kontakt til andre mennesker

  22eef871-6650-426f-8b79-8d40a6c62808http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBHoldninger i omgivelserne

ideologier, værdier, normer, faktuelle og religiøse overbevisninger i en persons omgivelser, der afføder vaner, praksisser og andre synlige konsekvenser, som kan påvirke den enkeltes adfærd og sociale liv på alle planer

  83342ff3-5f2e-4914-b045-e98357685866http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFBBoligområde

ramme, der udgør en persons nærmiljø, herunder art og betydning af socialgrupper, bebyggelse og infrastruktur i samme geografiske område


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code