1.1.0 - Release

This page is part of the KLTerm (v1.1.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

Table of Contents

...0 Table of Contents
...1 Home
....2 Artifacts Summary
....2.1 CancellationTypes
....2.2 KLBetydningKoderFSIII
....2.3 KLBorgerIndforståetMedHenvendelseKoder
....2.4 KLBorgervurderingsObservationskoderFSIII
....2.5 KLBorgervurderingsResultatkoderFSIII
....2.6 KLForebyggelseIndsatserFSIII
....2.7 KLForebyggelseOmråderFSIII
....2.8 KLFunktionsevneniveauFFB
....2.9 KLFunktionsevneniveauFSIII
....2.10 KLGenerelInformationFSIII
....2.11 KLHenvendelseHenvisningFraFSIII
....2.12 KLHjemmeplejeIndsatserFSIII
....2.13 KLHjemmeplejeOmråderFSIII
....2.14 KLIndsatser
....2.15 KLIndsatserFSIII
....2.16 KLIndsatsforløbTypekoder
....2.17 KLIngenOplysningerKoder
....2.18 KLKildeTilOplysningFFB
....2.19 KLKomplikationskoderSCT
....2.20 KLKontaktTyper
....2.21 KLMålgrupperFFB
....2.22 KLMålKategoriKoder
....2.23 KLMåltypeKoder
....2.24 KLMåltypekoderFFB
....2.25 KLMåltypeKoderFSIII
....2.26 KLObservationskoder
....2.27 KLOpfølgningKoderFFB
....2.28 KLOpfølgningKoderFSIII
....2.29 KLOpfølgningKodes
....2.30 KLOplysningKoder
....2.31 KLOplysningsaktivitetsOgVurderingskoder
....2.32 KLOplysningsaktivitetsTypeKoder
....2.33 KLServiceTyper
....2.34 KLStøttebehovsvurderingskoderFFB
....2.35 KLSværhedgrader
....2.36 KLSygeplejeIndsatserFSIII
....2.37 KLSygeplejeOmråderFSIII
....2.38 KLTemaerFFB
....2.39 KLTilbudsKoderFFB
....2.40 KLTilstandADKoderFFB
....2.41 KLTilstandeKoderHjemmepleje
....2.42 KLTilstandeKoderSygepleje
....2.43 KLTilstandeOgMålgrupperFFB
....2.44 KLTilstandFFKoderFFB
....2.45 KLTilstandKoder
....2.46 KLTilstandKoderFFB
....2.47 KLTilstandKoderForebyggelse
....2.48 KLTilstandKoderFSIII
....2.49 KLTilstandKoderTræning
....2.50 KLTilstandOKoderFFB
....2.51 KLTræningIndsatserFSIII
....2.52 KLTræningOmråderFSIII
....2.53 KLTypeAfObservationPåMål
....2.54 KLUdførelsesKoderFSIII
....2.55 KLVurderingTypekoder
....2.56 KLVurderingTypekoderSCT
....2.57 KLYdelserFFB
....2.58 CareSocialCodes
....2.59 FBOE
....2.60 FFB
....2.61 FSIII
....2.62 KLLokaleKoder
....2.63 NPU