Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions

Table of Contents

...0 Table of Contents
...1 Home
....2 Artifacts Summary
....2.1 CarePlan
....2.2 Citizen
....2.3 CitizensOwnObservation
....2.4 CompletedIntervention
....2.5 Condition
....2.6 Encounter
....2.7 Evaluation
....2.8 FocusCondition
....2.9 FollowUp
....2.10 Goal
....2.11 Goal - FFB Intervention
....2.12 Goal - Purpose
....2.13 InformationGathering
....2.14 MatterOfInterest
....2.15 Observation
....2.16 Organization
....2.17 PlannedIntervention
....2.18 Practioner
....2.19 ServicePerformer
....2.20 ServiceRequest
....2.21 BasedOnServiceRequest
....2.22 ConditionLastAssertedDate
....2.23 ConditionRank
....2.24 EventHist
....2.25 FollowupEncounter
....2.26 MatterOfInterestInformer
....2.27 MunicipalityCasenumber
....2.28 RequesterType
....2.29 SubjectConsentToLiaising
....2.30 KLBetydningKoderFSIII
....2.31 KLBorgerIndforståetMedHenvendelseKoder
....2.32 KLBorgervurderingsObservationskoderFSIII
....2.33 KLBorgervurderingsResultatkoderFSIII
....2.34 KLForebyggelseIndsatserFSIII
....2.35 KLForebyggelseOmråderFSIII
....2.36 KLFunktionsevneniveauFFB
....2.37 KLFunktionsevneniveauFSIII
....2.38 KLGenerelInformationFSIII
....2.39 KLHenvendelseHenvisningFraFSIII
....2.40 KLHjemmeplejeIndsatserFSIII
....2.41 KLHjemmeplejeOmråderFSIII
....2.42 KLIndsatser
....2.43 KLIndsatserFSIII
....2.44 KLIndsatsforløbTypekoder
....2.45 KLKildeTilOplysningFFB
....2.46 KLKomplikationskoderSCT
....2.47 KLKontaktTyper
....2.48 KLMålgrupperFFB
....2.49 KLMålKategoriKoder
....2.50 KLMåltypeKoder
....2.51 KLMåltypekoderFFB
....2.52 KLMåltypeKoderFSIII
....2.53 KLObservationskoder
....2.54 KLOpfølgningKoderFFB
....2.55 KLOpfølgningKoderFSIII
....2.56 KLOpfølgningKodes
....2.57 KLOplysningKoder
....2.58 KLOplysningKoder
....2.59 KLOplysningsaktivitetsOgVurderingskoder
....2.60 KLOplysningsaktivitetsTypeKoder
....2.61 KLServiceTyper
....2.62 KLStøttebehovsvurderingskoderFFB
....2.63 KLSværhedgrader
....2.64 KLSygeplejeIndsatserFSIII
....2.65 KLSygeplejeOmråderFSIII
....2.66 KLTemaerFFB
....2.67 KLTilbudsKoderFFB
....2.68 KLTilstandADKoderFFB
....2.69 KLTilstandeKoderHjemmepleje
....2.70 KLTilstandeKoderSygepleje
....2.71 KLTilstandeOgMålgrupperFFB
....2.72 KLTilstandFFKoderFFB
....2.73 KLTilstandKoder
....2.74 KLTilstandKoderFFB
....2.75 KLTilstandKoderForebyggelse
....2.76 KLTilstandKoderFSIII
....2.77 KLTilstandKoderTræning
....2.78 KLTilstandOKoderFFB
....2.79 KLTræningIndsatserFSIII
....2.80 KLTræningOmråderFSIII
....2.81 KLTypeAfObservationPåMål
....2.82 KLUdførelsesKoderFSIII
....2.83 KLVurderingTypekoder
....2.84 KLVurderingTypekoderSCT
....2.85 KLYdelserFFB
....2.86 AbrahamFraAkutSygeplejen
....2.87 Akutsygepleje Mark
....2.88 Almindeligt botilbus Sommergaarden
....2.89 Andreas
....2.90 Andreas alment botilbud
....2.91 Andreas Delmål
....2.92 Andreas indsatsformål
....2.93 Andreas indsatsformål ifm ny indsats
....2.94 Andreas indsatsmål
....2.95 Andreas midlertidigt ophold
....2.96 Andreas mål og ønsker
....2.97 Andreas målgruppe udviklingshæmning
....2.98 Andreas notat varetage egen sundhed
....2.99 Andreas opfølgning på indsatsmål
....2.100 Andreas rengøring
....2.101 Andreas rengøring med notat
....2.102 Andreas Revisitation
....2.103 Andreas støttebehov
....2.104 Andreas' Mor, Gitte Hansen
....2.105 AndreasDagligeOpgaver
....2.106 AndreasSocialeRelationer
....2.107 AnneFraHvidbjerghus
....2.108 BirteFraVisitationenMorsø
....2.109 BorgerEjnar
....2.110 Botilbudet Hvidbjerghus
....2.111 Botilbudet Sommergaarden
....2.112 ConditionPressureUlcer
....2.113 EjnarOpfølgningsresultat
....2.114 EjnarProblemerMedMisbrug
....2.115 EjnarProblemerMedMisbrugV2
....2.116 EjnarProblemerMedMisbrugV3
....2.117 EjnarPsykosociale
....2.118 EjnarsOpfølgning
....2.119 EjnarSorg
....2.120 EjnarsPlanlagteOpfølgning
....2.121 HanneFraVisitationenAalborg
....2.122 Henvendelse mor social indsats
....2.123 Henvendelse vedr hjemmesygepleje
....2.124 Henvisning læge akut sygepleje
....2.125 Hjemmesygepleje sønderborg
....2.126 Hud og slimhinder Mark
....2.127 Intern henvendelse efter opfølgning
....2.128 Judith
....2.129 Judith diabetes
....2.130 Judith forventet tilstand
....2.131 Judith Gå
....2.132 Judith Gå Egenvurdering
....2.133 KristinaFraVoksensocialområdet
....2.134 LaegerneHasserisBymidte
....2.135 Mads
....2.136 MarianneLæge
....2.137 Mark
....2.138 Mark forventet tilstand
....2.139 Mark helhedsvurdering
....2.140 Mark indsatsmål
....2.141 Mark og Akutsygeplejerske
....2.142 Mark og sårsygepleje
....2.143 Mark og udredningSygepleje
....2.144 Mark Opfølgning Planlagt
....2.145 Mark sygeplejefaglig udredning
....2.146 Marks blodsukker
....2.147 Marks diastoliske blodtryk
....2.148 Marks Hjemmepleje Revisitation
....2.149 Marks puls
....2.150 MarkTryksårsindsats
....2.151 Mentale funktioner Mads, andres perspektiv
....2.152 Mentale funktioner Mads, borgerperspektiv
....2.153 Midlertidigt ophold Botilbuddet Hvidbjerghus
....2.154 Mobilitet Judith
....2.155 NatasjaFraSygeplejen
....2.156 Provenance til InternHenvendelseEfterOpfølgning
....2.157 Provenance, henvendelse mor social indsats
....2.158 Provenance, henvisning læge akut sygepleje
....2.159 ProvenanceCondition111
....2.160 ProvenanceCondition111v2
....2.161 ProvenanceCondition111v3
....2.162 Respiration og cirkulation Mark
....2.163 Social og sundhed Morsø
....2.164 Sundhedsforvaltning Aalborg