Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions

Example Observation: Mentale funktioner Mads, andres perspektiv

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "MentalInformationMadsOthers"

Profile: MatterOfInterest

MatterOfInterestInformer: Andre (CareSocialCodes#63338442-7b2e-405b-acc0-142361ef19f1)

status: final

code: Mentale funktioner (FFB#25c5c614-305f-46cd-9891-55d564fc30cf)

subject: Patient/Mads " SØRENSEN"

effective: 2020-12-12 13:16:19-0400

performer: Practitioner/KristinaFraVoksensocialomraadet " JENSEN"

value: Besøg hos Mads, hvor hans mor, Malene, deltager, 3. september 20xx: Mads’ mor fortæller, at det altid har været nødvendigt at forberede Mads i god tid, hvis der skulle ske noget ud over det sædvanlige. Ligesom det har været nødvendigt at give tid til at omstille sig til at skulle stoppe med en aktivitet og gå i gang med en anden. Hun fortæller, at Mads kan koncentrere sig og har tendens til at nørde, når han er særligt optaget af et emne, fx dinosaurer eller et computerspil. Når Mads er usikker eller synes, at noget er svært, er det en udfordring for ham at komme i gang og at fastholde sin opmærksomhed. Han tager ikke selv initiativ til at stå op, rydde op eller tage bad. Det skal han mindes om, og da han var mindre, havde han stor glæde af en liste over, hvad han skulle om morgenen, som hang på køleskabet. Han kan godt lide, når tingene forgår i en fast rækkefølge og er kendte. Mads’ mor kan også genkende Mads’ beskrivelse af, hvordan han får det, når han ikke kan overskue ting. Han kan godt få nogle meget voldsomme raseriudbrud og smadre døre og møbler. Journal fra speciallæge XX, august 20xx: Obj.: Vågen og bevidsthedsklar. Ingen motorisk uro. Der ses tics i ansigt og skulder, men ingen verbale tics. […] Svarer relevant på spørgsmål og virker åben og ærlig. […] Skønnes normalbegavet med en samlet IQ på 110. […] God formel kontakt. God øjenkontakt. Normal mimik og gestus. Sub.: Mads har store eksekutive vanskeligheder. Han har svært ved skift og forandringer, har svært ved at afpasse tiden til aktiviteter. Han er rigid og afhængig af ydre struktur. […] I samvær med andre er der normale formelle kontaktevner, men Mads tager tingene personligt og bogstaveligt. Forstår ironi og underforståethed, men bliver ensporet ved mange stimuli. […] Der er lette problemer med vedholdende opmærksomhed og afledning, men ingen impulsivitet eller hyperaktivitet. […] Følelsesmæssigt bliver Mads udadreagerende, når han er vred. Vreden udløses af naturlige årsager, men han kan ikke rumme vreden, og reaktionerne er overdrevne. […] Der ses ikke øvrige symptomer på angst, OCD, depression eller psykose. ()