Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLTilstandKoderFSIII

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLConditionCodesFSIII Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLConditionCodesFSIII

Danish municipality FSIII condition codes

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 133 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  J1.6urn:oid:1.2.208.176.2.21Spise

Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med indtagelse af føde, som er serveret for en, få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde, skære eller bryde maden i stykker, åbne flasker og dåser, anvende spiseredskaber, deltage i måltider og i festligheder.

  J1.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Af- og påklædning

Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med på- og afklædning, at tage fodbeklædning på og af i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold som f.eks. iføre sig, rette på og afføre sig skjorter, bluser, bukser, undertøj, sarier, kimonoer, strømpebukser, hatte, handsker, frakker, sko, støvler, sandaler og hjemmesko.

  J1.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Kropspleje

Pleje af de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring f.eks. hud, ansigt, tænder, hår, negle og kønsdele.

  J1.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Drikke

Holde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en kulturelt accepteret måde, blande, omrøre og skænke drikke op, åbne flasker og dåser, bruge sugerør eller drikke af rindende vand fra en hane eller en kilde; amning.

  J1.7urn:oid:1.2.208.176.2.21Varetage egen sundhed

Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende ved f.eks. at indtage varieret kost, have passende niveau af fysisk aktivitet, holde sig varm eller afkølet, undgå skader på helbredet, dyrke sikker sex inkl. anvendelse af kondomer, lade sig vaccinere og følge regelmæssige helbredsundersøgelser.

  J1.8urn:oid:1.2.208.176.2.21Gå på toilet

Planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter (menstruation, urin og afføring) og efterfølgende rengøring.

  J1.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Fødeindtagelse

Indtagelse og bearbejdning af fødemidler og væsker gennem munden.

  J1.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Vaske sig

Vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler f.eks. tage bad, brusebad, vaske hænder og fødder, ansigt og hår og tørre sig med håndklæde.

  J2.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Lave mad

Planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv og andre som f.eks. at sammen sætte et måltid, udvælge appetitlig mad og drikke, fremskaffe ingredienser til tilberedning af måltider; forberede mad og drikke til tilberedning, lave varm og kold mad og drikke, servere maden.

  J2.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Skaffe sig varer og tjenesteydelser

Vælge, tilvejebringe og transportere varer, som er nødvendige i dagliglivet som f.eks. at vælge, købe, transportere og opbevare mad, drikke, tøj, rengøringsmidler, brændsel, husholdningsgenstande og værktøj; tilvejebringe brugsgenstande og service.

  J2.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Udføre daglige rutiner

Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter som f.eks. at overholde tider og lægge planer for særlige aktiviteter i løbet af dagen.

  J2.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Lave husligt arbejde

Holde hus ved at gøre rent, vaske tøj, bruge husholdningsmaskiner, opbevare mad og smide affald ud, f.eks. ved at feje, moppe, tørre borde, vægge og andre overflader af; holde orden i værelser og stuer, i skabe og skuffer; samle, vaske, tørre og stryge tøj; gøre fodtøj rent; bruge kost, børster og støvsuger; bruge vaskemaskine, tørretumbler og strygejern.

  J3.6urn:oid:1.2.208.176.2.21Ændre kropsstilling

Skifte kropsstilling og bevæge sig fra et sted til et andet som f.eks. at flytte sig fra en stol til liggende stilling og skifte til og fra knælende eller hugsiddende stilling.

  J3.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Forflytte sig

Flytte sig fra en overflade til en anden som f.eks. at glide hen ad en bænk eller bevæge sig fra seng til stol uden at ændre kroppens stilling.

  J3.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Færden i forskellige omgivelser

Gang og færden i forskellige omgivelser som f.eks. at gå mellem rum i huset, inden for en bygning eller ned ad gaden.

  J3.8urn:oid:1.2.208.176.2.21

Bevæge sig til fods skrift for skridt på et underlag, således at den ene fod hele tiden hviler på underlaget, som når man slentrer, går forlæns, baglæns eller sidelæns.

  J3.9urn:oid:1.2.208.176.2.21Udholdenhed

Funktioner bestemmende for respiratorisk og kardiovaskulær kapacitet, som er nødvendig ved fysisk anstrengelse.

  J3.7urn:oid:1.2.208.176.2.21Muskelstyrke

Kraften som opstår ved kontraktion af en muskel eller en muskelgruppe.

  J3.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Løfte og bære

Løfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et andet som f.eks. at løfte en kop eller bære et barn fra et rum til et andet.

  J3.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Bevæge sig omkring

Bevæge sig fra et sted til et andet på andre måder end ved at gå som f.eks. ved at klatre over en sten, løbe ned ad en gade, hoppe, springe, slå kolbøtter eller rende rundt om genstande.

  J3.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Bruge transportmidler

Bruge transportmidler som passager til at færdes omkring som f.eks. at blive kørt i en bil eller køre med bus, rickshaw, hestetrukken vogn, private eller offentlig taxi, bus, tog, sporvogn, undergrundsbane, skib eller fly.

  J4.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker

Anvende udstyr, teknikker og andre midler med kommunikationsformål som f. eks. at ringe til en ven.

  J4.6urn:oid:1.2.208.176.2.21Energi og handlekraft

Overordnede mentale funktioner af fysiologiske og psykologiske art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde.

  J4.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Orienteringsevne

Overordnede mentale funktioner bestemmende kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser.

  J4.8urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemløsning

Løsning af spørgsmål eller situationer ved at identificere og analysere emner, udvikle muligheder og løsninger, evaluere mulige virkninger af løsninger og gennemføre en valgt løsning som f.eks. ved løsning af en uoverensstemmelse mellem to personer.

  J4.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Hukommelse

Specifikke mentale funktioner bestemmende for registrering, lagring genkaldelse af information efter behov.

  J4.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Overordnede kognitive funktioner

Specifikke mentale funktioner først og fremmest knyttet til hjernens pandelapper omfattende kompleks målrettet adfærd som beslutningstagning, abstrakt tænkning, planlægning og gennemførelse af planer, mental fleksibilitet og tilpasning af adfærden efter omstændighederne, såkaldte eksekutive funktioner.

  J4.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Følelsesfunktioner

Specifikke mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet.

  J4.7urn:oid:1.2.208.176.2.21Tilegne sig færdigheder

Udvikle basale og komplekse kompetencer i sammensatte handlinger eller opgaver med det formål at påbegynde og gennemføre erhvervelsen af en færdighed, som f.eks. håndtering af værktøj eller spil som skak.

  J5.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Have lønnet beskæftigelse

Deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig som f.eks. at søge et arbejde og få det, udføre de nødvendige opgaver i jobbet, møde på arbejde til tiden, lede andre arbejdere eller selv blive ledet, udføre de nødvendige opgaver alene eller i gruppe.

  I1.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med daglige aktiviteter

Brug for støtte til planlægning og koordinering af dagligdagen.

  I1.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med personlig pleje

Brug for støtte til kropspleje, af- og påklædning og/eller toiletbesøg.

  I2.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med mobilitet og bevægelse

Brug for støtte til at ændre kropsstilling, forflytning og/eller at bevæge sig omkring.

  I3.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med undervægt

Brug for støtte til at håndtere undervægt.

  I3.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med fødeindtag

Brug for støtte til fødeindtag.

  I3.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med væskeindtag

Brug for støtte til væskeindtag.

  I3.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med overvægt

Brug for støtte til at håndtere overvægt.

  I3.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Uhensigtsmæssig vægtændring

Brug for støtte til at håndtere uplanlagt vægtændring.

  I4.9urn:oid:1.2.208.176.2.21Andre problemer med hud og slimhinder

Brug for støtte til behandling af hud- og slimhindeproblemer, som ikke er sår.

  I4.6urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med venøst sår

Brug for støtte til behandling af venøst sår.

  I4.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med kirurgisk sår

Brug for støtte til behandling af kirurgisk sår.

  I4.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med diabetisk sår

Brug for støtte til behandling af diabetisk sår.

  I4.7urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med blandingssår

Brug for støtte til behandling af blandingssår.

  I4.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med cancersår

Brug for støtte til behandling af cancersår

  I4.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med tryksår

Brug for støtte til behandling af tryksår.

  I4.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med arterielt sår

Brug for støtte til behandling af arterielt sår.

  I4.8urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med traumesår

Brug for støtte til behandling af traumesår.

  I5.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med kommunikation

Brug for støtte til kommunikation.

  I6.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Emotionelle problemer

Brug for støtte til at håndtere følelser.

  I6.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Mentale problemer

Brug for støtte til at håndtere psykiske og psykiatriske symptomer.

  I6.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med socialt samvær

Brug for støtte til at fungere socialt.

  I6.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med misbrug

Brug for støtte til at håndtere misbrugsproblemer.

  I7.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Cirkulationsproblemer

Brug for støtte til håndtering af cardio-vaskulære problemer.

  I7.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Respirationsproblemer

Brug for støtte til håndtering af vejrtrækningsproblemer.

  I8.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med seksualitet

Brug for støtte til seksuel aktivitet.

  I9.8urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med smagssans

Brug for støtte til at kompensere for ændret smagssans.

  I9.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Kroniske smerter

Brug for støtte til at håndtere kroniske smerter.

  I9.6urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med synssans

Brug for støtte til at kompensere for ændret synssans.

  I9.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Periodevise smerter

Brug for støtte til at håndtere periodevise smerter.

  I9.7urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med hørelse

Brug for støtte til at kompensere for ændret høresans.

  I9.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Akutte smerter

Brug for støtte til at håndtere akutte smerter.

  I9.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med følesans

Brug for støtte til at kompensere for ændret følesans.

  I9.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med lugtesans

Brug for støtte til at kompensere for ændret lugtesans.

  I10.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Døgnrytmeproblemer

Brug for støtte til at håndtere for manglende evne til at adskille dag og nat.

  I10.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Søvnproblemer

Brug for støtte til at kompensere for dårlig søvnkvalitet.

  I11.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med sygdomsindsigt

Brug for støtte til at indse manglende evne til egenomsorg.

  I11.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med hukommelse

Brug for støtte til at huske, genkende og anvende tidligere erfaringer.

  I11.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med indsigt i behandlingsformål

Brug for støtte til at forstå hensigt med behandling (compliance).

  I11.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Kognitive problemer

Brug for støtte til logisk tænkning, tilegnelse af viden, overblik, planlægning og organisering.

  I12.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med urininkontinens

Brug for støtte til at håndtere urininkontinens.

  I12.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med vandladning

Brug for støtte til at håndtere vandladningsproblemer, der ikke er inkontinens.

  I12.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med afføringsinkontinens

Brug for støtte til at håndtere afføringsproblemer/styre afføring.

  I12.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemer med mave og tarm

Brug for støtte til at håndtere fordøjelsesproblemer.

  5f2310b3-cad1-43f6-9dc7-d982da141860urn:oid:1.2.208.176.2.21Varetage beskæftigelse

Deltage i alle aspekter af beskæftigelse

  73642409-bcd7-41b7-a2ed-50ae37352167urn:oid:1.2.208.176.2.21Varetage uddannelse

Deltage i grundlæggende læring, skole eller uddannelse

  9c2c29fb-4df7-4be4-a72f-383b488d575durn:oid:1.2.208.176.2.21Deltage i fritidsaktiviteter og fællesskaber

Deltage i enhver form for leg, forlystelses-, fælles- eller fritidsaktiviteter

  04d9580e-669a-42d5-b20f-3c651ad5b8bfurn:oid:1.2.208.176.2.21Samspil og kontakt

Indgå i relationer og samspil med andre mennesker på en kontekstuelt og socialt passende måde

  064f983b-5ec5-40a3-bc90-c3fcec6b6ef5urn:oid:1.2.208.176.2.21Kommunikation

Forstå og fremstille meddelelser samt anvende udstyr til kommunikationsformål

  a2e013fb-7c91-4c5a-90c6-d119ff3e0ce8urn:oid:1.2.208.176.2.21Udføre daglige rutiner

Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter

  3bba13c9-c429-408e-b82c-3f2bf25b8d39urn:oid:1.2.208.176.2.21Læring og anvendelse af viden

Udvikle og anvende viden mhp problemløsning og beslutningstagen

  c0624874-bdd4-4879-99c5-3a7330f83cc9urn:oid:1.2.208.176.2.21Fødeindtagelse

Indtagelse og bearbejdning af føde og væske gennem munden

  bd088375-65fc-4e1d-9a8b-78dc918e6581urn:oid:1.2.208.176.2.21Indkøb

Planlægge og foretage indkøb der er nødvendige i dagligdagen

  2bd07f7c-e6bb-424b-ab8f-f7c1de2afe80urn:oid:1.2.208.176.2.21Lave mad

Planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv og andre

  b53bca74-fd3f-4127-89ae-1a39d7836b93urn:oid:1.2.208.176.2.21Lave husligt arbejde

Planlægge og udføre aktiviteter i hjemmet mhp at passe de fysiske omgivelser og holde rent og hygiejnisk

  263a2c2f-7ae2-4264-8808-7e8216b1a118urn:oid:1.2.208.176.2.21Sår og cicatriser

Fund relateret til cicatriser og sår herunder tryksår

  65ca1484-390b-4f1e-ba14-86a170ba75b9urn:oid:1.2.208.176.2.21Ødem

Fund relateret til hævelser

  713fcbca-3776-4fb5-b423-2b82fcab7865urn:oid:1.2.208.176.2.21Håndtere genstande

Bære, flytte og håndtere genstande med hænder og arme

  3f27a7bc-790d-444e-bcf4-6e22a6b1da7eurn:oid:1.2.208.176.2.21Gang og bevægelse

Bevæge sig fra et sted til et andet i forskellige omgivelser

  271c791c-7b6e-4a43-bf2f-d2a815386749urn:oid:1.2.208.176.2.21Færden med transportmidler

Bruge transportmidler som passager eller chauffør til at komme omkring

  2a641de6-1017-4647-a0fb-c3c8b7b1f43eurn:oid:1.2.208.176.2.21Ændre og opretholde kropsstilling

Ændre kropsstilling og forflytte sig fra et sted til et andet

  a05628c5-0128-42f7-844c-0f8261041328urn:oid:1.2.208.176.2.21Spise og drikke

Tage mad og drikke fra bord og føre til mund og spise og drikke på en kulturelt acceptabel måde

  91fbebf5-9cd2-4a95-ab7f-3e94e635253eurn:oid:1.2.208.176.2.21Varetage egen sundhed

Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende

  dc2691db-fcc5-406f-a790-3c1f2f91c6b9urn:oid:1.2.208.176.2.21Kropspleje

Pleje af de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring

  1e199483-7201-43ef-a685-7fee7f4398ceurn:oid:1.2.208.176.2.21Af- og påklædning

Tage tøj og sko af og på i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold

  0c126894-60e1-4781-96b7-9b227677bfb6urn:oid:1.2.208.176.2.21Vaske sig

Vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler

  cffd4ef7-0282-4a68-a542-bae128172047urn:oid:1.2.208.176.2.21Gå på toilet

Planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsstoffer og efterfølgende rengøring

  acb817ea-63aa-4d7e-aa67-f557c73f7c8aurn:oid:1.2.208.176.2.21Udholdenhed

Funktioner bestemmende for respiratorisk og kardiovaskulær kapacitet, som er nødvendig ved fysisk anstrengelse

  a2253dcc-4806-4491-af3a-373344a70cccurn:oid:1.2.208.176.2.21Cirkulation

Funktioner relateret til det kardiovaskulære system

  fa0028ca-72c5-4180-aefe-7b696698b196urn:oid:1.2.208.176.2.21Respiration

Funktioner relateret til vejrtrækning

  d6a26f74-bff7-40e0-95d5-0b382119ad6durn:oid:1.2.208.176.2.21Koordination

Kontrol over og koordinering af viljebestemte bevægelser

  396c3048-410b-46a8-89e6-ba89cd0e8fdaurn:oid:1.2.208.176.2.21Muskelfunktion

Funktioner relateret til muskelstyrke, -udholdenhed og -tonus

  3c366bd0-0c87-4f2d-a755-0fba564c7a9durn:oid:1.2.208.176.2.21Ledfunktion

Funktioner relateret til ledbevægelighed og -stabilitet

  56860429-eabe-4d48-b8ad-d7f7b28f6df5urn:oid:1.2.208.176.2.21Hukommelse

Mentale funktioner bestemmende for registrering, lagring og genkaldelse af informationer efter behov

  87a689e9-fe3b-4696-a15f-07b7be8fecf4urn:oid:1.2.208.176.2.21Psykomotoriske funktioner

Mentale funktioner som styrer motoriske og psykologiske forhold på det kropslige plan

  95fbdaed-00a4-461e-961d-629322c89914urn:oid:1.2.208.176.2.21Orienteringsevne

Mentale funktioner bestemmende for kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser

  d377b371-64f5-416c-93f3-852e437ae1cburn:oid:1.2.208.176.2.21Følelsesfunktioner

Mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet

  1d9759c6-6526-4d07-994a-5dee3fa65177urn:oid:1.2.208.176.2.21Energi og handlekraft

Mentale funktioner af fysiologisk og psykologisk art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde

  36248229-67ac-4f5a-9446-b72c7208e34durn:oid:1.2.208.176.2.21Opmærksomhed

Mentale funktioner bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt

  eec8fc0a-7a30-49ea-ba3d-1c1d3cb50bfburn:oid:1.2.208.176.2.21Oplevelse af egen krop

Mentale funktioner bestemmende for repræsentation og bevidsthed om egen krop

  2c99f93c-4459-471d-a6b8-303d32c15ed6urn:oid:1.2.208.176.2.21Overordnede kognitive funktioner

Mentale funktioner omfattende kompleks målrettet adfærd, såkaldte eksekutive funktioner

  40cbf3ef-9ec0-4795-bb3b-ea7c788b49e2urn:oid:1.2.208.176.2.21Smerter

Fund relateret til smerter

  1b5ad154-d22c-4949-a5db-c01ccefd64d9urn:oid:1.2.208.176.2.21Balance

Funktioner relateret til kroppens balance

  2d3a12d0-c0d9-4702-a96e-1d7824c80c6curn:oid:1.2.208.176.2.21Sanser

Fund og funktioner relateret til det sensoriske nervesystem

  43f0b6da-11da-4eed-b00b-19b2177690b5urn:oid:1.2.208.176.2.21Håndtere genstande

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til fysisk at løfte, bære, flytte og håndtere genstande.

  abc0b770-d080-4cc8-851a-aa62556730e6urn:oid:1.2.208.176.2.21Mobilitet og bevægelse

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til mobilitet og det at bevæge sig.

  febbd20d-f5ff-41e7-bf12-dfa0700678e0urn:oid:1.2.208.176.2.21Vægt

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til vægt.

  e3ff3fea-a4ff-4c7b-ad04-f4aad2e67fd3urn:oid:1.2.208.176.2.21Cirkulation

Beskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige kredsløbsforandringer.

  e33396bb-019a-4fda-b901-1dbfdea1fc10urn:oid:1.2.208.176.2.21Respiration

Beskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige vejrtrækningsforandringer.

  c0ee1cf6-47a9-4523-8fda-a80a13e28e30urn:oid:1.2.208.176.2.21Ernæring

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til indtag af mad og drikke. Fokus på det som borgeren indtager - ud fra et ernæringsperspektiv.

  e7531532-7b7f-4ac0-863a-0b6a4cbe6ce2urn:oid:1.2.208.176.2.21Smerte

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til smerte, samt eventuelle årsager til eller sammenhænge med smerteoplevelsen

  880cdd75-c63a-44a0-a4e4-8209644c8628urn:oid:1.2.208.176.2.21Kontinens

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til urin- og afføringsmønstre

  fab34c19-4805-45af-b961-56099c849744urn:oid:1.2.208.176.2.21Daglige aktiviteter

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til basale aktiviteter i hverdagen. At kunne planlægge, strukturere, administrere og udføre aktiviteter i løbet dagen

  08042057-72f4-4798-a727-75ce6205dc86urn:oid:1.2.208.176.2.21Sociale relationer

Beskrivelse af evne, lyst og vilje til at indgå i sociale relationer og netværk - omfatter familie, det umiddelbare netværk og større fællesskaber.

  57b8979f-cf46-4312-aafa-3a0dd93aa921urn:oid:1.2.208.176.2.21Alkohol

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til alkohol.

  bb7e9e71-73f6-4ec6-a0bf-eaec1e5982b4urn:oid:1.2.208.176.2.21Sundhedskompetencer

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens evne til at mestre egen situation

  f1f1eee3-a3ea-4ca1-bfa9-ebb381af1a1furn:oid:1.2.208.176.2.21Fysisk aktivitet

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens fysiske aktivitetsniveau

  1a34ed6c-083b-451f-b8c8-137f99126b0curn:oid:1.2.208.176.2.21Tobak

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til tobaksrygning

  f0b62265-6c83-4239-af97-4d6e9ba9dea7urn:oid:1.2.208.176.2.21Medicin og stoffer

Beskrivelse af ændringer eller fund relateret til uhensigtsmæssig indtagelse af medicin og stoffer.

  f715168e-125b-4d00-8e93-2ca4147ed13furn:oid:1.2.208.176.2.21Spisemønster

Beskrivelse af ændringer og fund vedr. uhensigtsmæssigheder relateret til borgerens spisemønster.

  cb55874a-93d9-45c7-a25a-8ff677c24385urn:oid:1.2.208.176.2.21Søvn og hvile

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til søvn og hvilemønster.

  43ad3091-f684-4d6f-8885-20ecd1cf2255urn:oid:1.2.208.176.2.21Kropsopfattelse

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til kropsopfattelse.

  525b5dd8-d62b-4efa-bf66-262ac47eca5burn:oid:1.2.208.176.2.21Emotionel funktion

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til håndtering af en ændret livssituation med afledte emotionelle udfordringer eller oplevelser.

  0520a107-2bb0-47b8-8856-c53e27607e51urn:oid:1.2.208.176.2.21Kognitiv funktion

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til at forstå, ræsonnere, reflektere.


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code