Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLOplysningsaktivitetsOgVurderingskoder

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLInformationGatheringInvestigationCodes Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLInformationGatheringInvestigationCodes

Codes that identify valid items in an investigation in Danish municipalities

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 61 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  053a301d-1bb8-4cc4-b781-87825ecf0ef8http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodesFFB vurdering af borgers situation

Vurdering der sammenholder oplysninger fra udredning mhp en samlet faglig analyse og konklusion.

  effe55c7-572c-4a99-8fb4-2a9dda2f6572http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodesFFB støttebehovsvurdering

Angiver, hvor stort et behov borgeren har for hjælp og støtte.

  3f7a8ca0-afca-4b0d-8773-a99b5f2f8aafhttp://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodesVUM Borgerens perspektiv på indsatsen
  f52887de-023f-4193-b6b0-4b0a37b1cffchttp://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodesVUM Borgerens ressourcer i forhold til indsatsen
  54c4ffea-7caf-4edc-8aa9-ef6e0be26c4chttp://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodesFSIII helhedsvurdering

Sagsvurdering, der sammenholder resultaterne af en myndighedsudredning og den øvrige sagsoplysning med henblik på at træffe en afgørelse

  F12urn:oid:1.2.208.176.2.21Boligens indretning

En beskrivelse af boligens fysiske rammer og omgivelser, der har betydning for borgerens hverdagsliv og funktionsevne.

  F2urn:oid:1.2.208.176.2.21Motivation

Drivkraften bag at borgeren handler på en bestemt måde eller går i gang med/opretholder en opgave/indsats.

  F6urn:oid:1.2.208.176.2.21Uddannelse og job

Nuværende eller tidligere uddannelsesog/eller erhvervsmæssig baggrund. Fx folkeskole, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

  F8urn:oid:1.2.208.176.2.21Netværk

Personer som er tæt på borgeren, og som giver praktisk og/eller følelsesmæssigt støtte og omsorg overfor borgeren. Netværk kan være offentligt eller privat. Et offentligt netværk består af personlige hjælpere, sundhedspersonale og andre professionelle primært omsorgsgivere. Privat netværk er familie, slægtning, venner og bekendtskaber.

  F7urn:oid:1.2.208.176.2.21Livshistorie

En beskrivelse af borgerens oplevelse af væsentlige begivenheder, interesser og gøremål igennem livet.

  F5urn:oid:1.2.208.176.2.21Vaner

Regelmæssig adfærd som borgeren har tillært gennem stadig gentagelse og udførelse helt eller delvist ubevidst.Vaner er fx døgnrytmen, måden at blive tiltalt på, kontakt med medmennesker og relationer, måde at anskue verden på.

  F4urn:oid:1.2.208.176.2.21Roller

De roller som er særligt vigtige for borgeren i forhold til familie, arbejde og samfund.

  F3urn:oid:1.2.208.176.2.21Ressourcer

De fysiske eller mentale kræfter, som borgerenen i et vist omfang har til rådighed og kan udnytte. Fysiske kræfter kan fx være i form af fysisk sundhed og styrke. Mentale kræfter kan fx være i form af psykisk sundhed og styrke, herunder tanker og måder at forholde sig til situationer og andre mennesker på.

  F9urn:oid:1.2.208.176.2.21Helbredsoplysninger

Helbredsoplysninger: Aktuelle eller tidligere sygdomme og handicap der har betydning for borgerens situation. Sundhedsfaglige kontakter: Medarbejder eller enheder indenfor sundhedsvæsenet borgeren er tilknyttet, fx øjenlæge, tandlæge, fodterapeut eller afdeling/ambulatorium.

  F1urn:oid:1.2.208.176.2.21Mestring

Borgerens bevidste eller ubevidste håndtering af livet/sygdommen – både udfordringer og muligheder.

  F10urn:oid:1.2.208.176.2.21Hjælpemidler

Udstyr, produkter og teknologi som anvendes af borgeren i daglige aktiviteter, inkl. sådanne som er tilpasset eller særligt fremstillet til, implanteret i, placeret på eller nær personen, som anvender dem. (Inkl. almindelige genstande og hjælpemidler og teknologi til personlig anvendelse).

  I9urn:oid:1.2.208.176.2.21Smerter og sanseindtryk
  I2urn:oid:1.2.208.176.2.21Bevægeapparat
  I11urn:oid:1.2.208.176.2.21Viden og udvikling
  I1urn:oid:1.2.208.176.2.21Funktionsniveau
  I5urn:oid:1.2.208.176.2.21Kommunikation
  I7urn:oid:1.2.208.176.2.21Respiration og cirkulation
  I4urn:oid:1.2.208.176.2.21Hud og slimhinder
  I8urn:oid:1.2.208.176.2.21Seksualitet
  I3urn:oid:1.2.208.176.2.21Ernæring
  I12urn:oid:1.2.208.176.2.21Udskillelse af affaldsstoffer
  I10urn:oid:1.2.208.176.2.21Søvn og hvile
  I6urn:oid:1.2.208.176.2.21Psykosociale forhold
  J1urn:oid:1.2.208.176.2.21Egenomsorg
  J5urn:oid:1.2.208.176.2.21Samfundsliv
  J2urn:oid:1.2.208.176.2.21Praktiske opgaver
  J3urn:oid:1.2.208.176.2.21Mobilitet
  J4urn:oid:1.2.208.176.2.21Mentale funktioner
  7e608d37-3f3c-4374-bbc8-e317505d8bc2urn:oid:1.2.208.176.2.21Samfundsliv
  ebd91b5e-114a-48a5-90b8-d3c1fd50b72burn:oid:1.2.208.176.2.21Viden og udvikling
  ecb5e72d-40a2-4af3-9135-25974026bf02urn:oid:1.2.208.176.2.21Ernæring
  b9c4561d-20bc-48c9-a727-fea719424a86urn:oid:1.2.208.176.2.21Praktiske opgaver
  ddbd7477-9579-4a83-a3e7-74ed716a0451urn:oid:1.2.208.176.2.21Hud og hævelser
  e3242303-2506-4a09-ac65-59dfd06cb489urn:oid:1.2.208.176.2.21Mobilitet
  df62498e-7ad1-4f01-93ce-a0441f879a2curn:oid:1.2.208.176.2.21Egenomsorg
  99b18761-88d7-44b2-915d-c64aa0b3b562urn:oid:1.2.208.176.2.21Hjerte og lunger
  2b11e7a0-1faf-4b45-a653-4c347f019266urn:oid:1.2.208.176.2.21Bevægeapperatet
  1dae1e1e-306e-48f2-b9e1-2a180301d8ddurn:oid:1.2.208.176.2.21Mentale funktioner
  0337193a-b5cc-43e1-a324-fa28944bfc3burn:oid:1.2.208.176.2.21Sanser og smerter
  d03da587-94dc-46e6-ba71-eb1e43ec7df6urn:oid:1.2.208.176.2.21Kroppen
  7b3b3587-4ddd-4b93-a81b-455bfc601492urn:oid:1.2.208.176.2.21Hverdagsliv
  b349c7ec-86c5-4c52-aaf2-9034d98b0e3burn:oid:1.2.208.176.2.21Sundhedsadfærd
  3547a306-8623-4713-a8ce-db1e82839c50urn:oid:1.2.208.176.2.21Mental sundhed
  4fb78b88-d3af-4cfb-84d7-f06daf423317urn:oid:1.2.208.176.2.22Sundhedsforhold

forhold, der påvirker en persons sundhed

  25c5c614-305f-46cd-9891-55d564fc30cfurn:oid:1.2.208.176.2.22Mentale funktioner

hjernens funktioner, både overordnede mentale funktioner og specifikke mentale funktioner inklusiv psykologiske funktioner

  e1836145-0c20-4e20-971e-d62dfe4ea1a0urn:oid:1.2.208.176.2.22Sociale forhold

tilstand, vilkår, hændelse eller anden personlig faktor, som relaterer til en persons baggrund og historie, er af social karakter og har betydning for en persons funktionsevne

  a134c31d-d316-46d4-935e-e500874dbbe1urn:oid:1.2.208.176.2.22Fysiske funktioner

kroppens funktioner, eksklusiv mentale funktioner

  da3f488f-1742-4d00-b247-a7d47500b36burn:oid:1.2.208.176.2.22Egenomsorg

aktivitet, der vedrører praktiske og hygiejnemæssige handlinger i relation til personen selv

  3856b434-f72e-42a5-b9d1-0cc93f48434burn:oid:1.2.208.176.2.22Relationer

aktivitet, der vedrører en persons relationer til og interaktion med andre mennesker

  c2b186f9-9c10-478e-8345-2d2c37ab4c46urn:oid:1.2.208.176.2.22Kommunikation

aktivitet, der består af en overførsel eller udveksling af information

  dfbe6ff6-223b-436a-b864-8ba29bda41e2urn:oid:1.2.208.176.2.22Samfundsliv

aktivitet, som er nødvendig for at varetage uddannelse, varetage beskæftigelse og varetage økonomi

  d1495b2c-1452-4e49-8dbe-8193af5d8823urn:oid:1.2.208.176.2.22Mobilitet

aktivitet, der vedrører bevægelse og færden

  eef71492-65f5-4297-aa95-3c3a6866ddefurn:oid:1.2.208.176.2.22Praktiske opgaver

aktivitet, der vedrører huslige og andre dagligdags handlinger og opgaver i relation til husførelse

  7445fb2b-0009-43d9-b49b-1b9782f2fcd9urn:oid:1.2.208.176.2.22Omgivelsesfaktorer

kontekstuel faktor, der omfatter de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som en person bor og lever i

  93433530-b85c-4d04-a4fb-5ae26cf16f1curn:oid:1.2.208.176.2.22Aktivitet og deltagelse
  740934cd-002b-4b96-b92e-b3562eed9448urn:oid:1.2.208.176.2.22Funktioner og forhold

Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code