Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLTilbudsKoderFFB

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLServiceCodesFFB Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLServiceCodesFFB

Social service (tilbud) as defined by FFB

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 8 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  9401777d-bdc5-4f52-9804-63c8cae9a792urn:oid:1.2.208.176.2.22Aktivitets- og samværstilbud  

dagtilbud til voksne, der gennem aktivitets- og samværsydelser fremmer socialt samvær eller tilbyder et miljøskift

  a0fb02a2-367c-48bc-bacd-92e49a861a4curn:oid:1.2.208.176.2.22Beskyttet beskæftigelsestilbud  

dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelsesydelser med fokus på arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer tilpersoner, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, eller benytte arbejdsmarkedsrelaterede indsatser efter anden lovgivning

  25de7444-3919-4dab-b844-8cec6c15f30eurn:oid:1.2.208.176.2.22Midlertidigt botilbud til voksne  

botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har midlertidig behov for støtte og ophold, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis

  498fe92c-d7f7-41cd-9404-5b38fe113be0urn:oid:1.2.208.176.2.22Almindeligt længerevarende botilbud til voksne  

længerevarende botilbud til voksne, der ikke er sikret

  070016aa-e164-4813-aca5-b75acab89d63urn:oid:1.2.208.176.2.22Sikret længerevarende botilbud til voksne  

længerevarende botilbud til voksne, der er sikret, så det omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse

  d90f4da6-f87a-43b5-833f-646b4baf16d6urn:oid:1.2.208.176.2.22Mobilt tilbud  

tilbud, der ikke leverer ydelser til en person på en bestemt matrikel, men flyttes ud der, hvor personen opholder sig

  a7cbf55b-6906-4b2a-872e-c48b4d728837urn:oid:1.2.208.176.2.22Almen ældre- og handicapvenlig bolig  

botilbudslignende tilbud, der er oprettet som almen bolig, og som retter sig mod ældre og personer med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse

  5ea75f09-8eec-4edc-aafd-a330a523c33eurn:oid:1.2.208.176.2.22Socialt akuttilbud

tilbud til voksne, der retter sig imod personer med psykiske vanskeligheder, der akut har brug for en indsats


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code