Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions

Example Observation: Marks Hjemmepleje Revisitation

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "MarkHjemmeplejeRevisitation"

Profile: FollowUp

status: final

code: Evaluation of care plan (procedure) (SNOMED CT#712744002)

subject: Patient/Mark " JENSEN"

effective: 2020-04-11

performer: Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg " SIMONSEN"

value: Borgers funktionsevne er blevet bedre, særligt ift. mobilitet. Der skal ses på om nogle af §83 indsatserne, med fordel kan gøres til §83a for yderligere at styrke hverdags rehabiliteringsindsatsen og dermed borgers funktionsniveau. (FSIII#E4 "revisitation")