KLChildren implementation guide, an implementation of FBU
2.0.0 - Release

This page is part of the KLChildren (v2.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

Table of Contents

.. 0 Table of Contents
... 1 Home
... 2 Example
... 3 Example 2
... 4 Artifacts Summary
.... 4.1 KLGatewayChildrenADBB
.... 4.2 KLGatewayChildrenAIMS
.... 4.3 KLGatewayChildrenEPDS
.... 4.4 KLGatewayChildrenPUF
.... 4.5 KLGatewayChildrenSDQ1117
.... 4.6 KLGatewayChildrenSDQ410
.... 4.7 KLGatewayChildrenTOPI
.... 4.8 KLGatewayChildrenIndicator
.... 4.9 KLGatewayChildrenBodyHeight
.... 4.10 KLGatewayChildrenBodyWeight
.... 4.11 KLGatewayChildrenCitizen
.... 4.12 KLGatewayChildrenDeliveryReport
.... 4.13 KLGatewayChildrenEncounter
.... 4.14 KLGatewayChildrenExamResult
.... 4.15 KLGatewayChildrenFeedingObservation
.... 4.16 KLGatewayChildrenHeadCircumference
.... 4.17 KLGatewayChildrenIndicatorCommunication
.... 4.18 KLGatewayChildrenIndicatorHearing
.... 4.19 KLGatewayChildrenIndicatorInteraction
.... 4.20 KLGatewayChildrenIndicatorMotorFunction
.... 4.21 KLGatewayChildrenIndicatorNicotine
.... 4.22 KLGatewayChildrenIndicatorNutrition
.... 4.23 KLGatewayChildrenIndicatorParentMentalStatus
.... 4.24 KLGatewayChildrenIndicatorParentRelationship
.... 4.25 KLGatewayChildrenIndicatorParentSocialStatus
.... 4.26 KLGatewayChildrenIndicatorPassiveSmoking
.... 4.27 KLGatewayChildrenIndicatorPhysicalActivity
.... 4.28 KLGatewayChildrenIndicatorSight
.... 4.29 KLGatewayChildrenIndicatorSleep
.... 4.30 KLGatewayChildrenIndicatorSocialSupportNetwork
.... 4.31 KLGatewayChildrenIntervention
.... 4.32 KLGatewayChildrenLocation
.... 4.33 KLGatewayChildrenQuestionnaire
.... 4.34 KLGatewayChildrenQuestionnaireResponse
.... 4.35 KLGatewayChildrenRelatedParent
.... 4.36 basedOnInterventionExtension
.... 4.37 FindingInformer
.... 4.38 ErnæringKoder
.... 4.39 ForælderTyper
.... 4.40 ForældreBarnRelationsKoder
.... 4.41 ForældresPsykiskeTilstandKoder
.... 4.42 ForældresSårbarhedKoder
.... 4.43 FysiskAktiviteteKoder
.... 4.44 HøjdeObservationskoderSCT
.... 4.45 HørelseKoder
.... 4.46 KildeTilOplysningKoder
.... 4.47 KommunikationKoder
.... 4.48 KontaktKlasseKoder
.... 4.49 MotorikKoder
.... 4.50 NetværkKoder
.... 4.51 NikotinKoder
.... 4.52 ObservationsEnhederVægt
.... 4.53 PassivRygningKoder
.... 4.54 ResultatkoderSmåbørnMad
.... 4.55 SocialKontaktKoder
.... 4.56 SundhedsplejeIndikatorkoder
.... 4.57 Sundhedsplejeindsatser
.... 4.58 SundhedsplejeKontaktTyper
.... 4.59 Sundhedsplejetilstande
.... 4.60 SynKoder
.... 4.61 SøvnKoder
.... 4.62 UndersøgelsesResultatKoder
.... 4.63 Logical Observation Identifiers, Names and Codes (LOINC)
.... 4.64 SNOMED CT International Edition
.... 4.65 10 måneders besøg ved Rikke
.... 4.66 2 måneders besøg ved Rikke
.... 4.67 4cda6c3c-856c-4fe3-ac90-9b6f968207c3
.... 4.68 567a4d32-b3eb-46d6-8564-c7c2a1a1b903
.... 4.69 5f1d5816-a906-4314-a6f4-69b400682ec6
.... 4.70 74dcb49e-dd6a-4450-9fb8-85ad0e7bed38
.... 4.71 84cf4f74-0cc7-47fe-8301-3bc8eb0ddd8f
.... 4.72 9a966368-052f-42e5-87fa-e57d9b8cbf2c
.... 4.73 a27ab0ea-4018-4516-900c-f1249a28dc37
.... 4.74 a50c7477-c817-4f98-92a8-b8c15f015d9e
.... 4.75 ADBBAnswerRikke
.... 4.76 AIMSAnswerRikke
.... 4.77 Andet besøg inden første måned ved Rikke
.... 4.78 b9479825-6be1-4fa1-a2ae-74fe67014caa
.... 4.79 Behovskontakt ved Rikke på skærm
.... 4.80 c5b55e0e-3bc4-468a-8600-1b23617dbb58
.... 4.81 c60604d1-692b-4e6d-86e5-03046b2d2f16
.... 4.82 d2e57785-7d0e-4b30-9e51-62c14185b9ed
.... 4.83 dbe422ac-dd15-4562-838d-1f5ff9ae45d8
.... 4.84 EPDSAnswerKirsten
.... 4.85 Indskolingsundersøgelse Lars
.... 4.86 Kirsten
.... 4.87 KirstenParentMentalStatus
.... 4.88 Lars
.... 4.89 LarsIncontinenceObservation
.... 4.90 LarsMentalState
.... 4.91 PUFAnswerRikke
.... 4.92 Rikke
.... 4.93 RikkeBodyHeight
.... 4.94 RikkeBodyHeight2mth
.... 4.95 RikkeBodyWeight
.... 4.96 RikkeBodyWeight
.... 4.97 RikkeChildrenParentRelationship
.... 4.98 RikkeCommunication2mth
.... 4.99 RikkeDeliveryReport2months
.... 4.100 RikkeEyeContact2mth
.... 4.101 RikkeFeedingObservationNewPeriod
.... 4.102 RikkeFeedingObservationPeriod
.... 4.103 RikkeFeedingObservationStatus
.... 4.104 RikkeFeedingObservationStatus10mth
.... 4.105 RikkeHeadCircum
.... 4.106 RikkeInterventionSocialContact
.... 4.107 RikkeMotorFunction2mth
.... 4.108 RikkeSleep2mth
.... 4.109 RikkeSocialInteraction
.... 4.110 RikkesParent
.... 4.111 SchoolHolbaek
.... 4.112 SDQ11-17AnswerRikke
.... 4.113 SDQ4-10AnswerLars
.... 4.114 TOPIAnswerRikke