Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: KLTilstandeKoderSygepleje - XML Representation

Draft as of 2023-07-06

Raw xml | Download<ValueSet xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="KLConditionCodesNursing"/>
 <text>
  <status value="extensions"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><ul><li>Include these codes as defined in <a href="CodeSystem-FSIII.html"><code>http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII</code></a><table class="none"><tr><td style="white-space:nowrap"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.461">I9.1</a></td><td>Akutte smerter</td><td>Brug for støtte til at håndtere akutte smerter.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.469">I4.9</a></td><td>Andre problemer med hud og slimhinder</td><td>Brug for støtte til behandling af hud- og slimhindeproblemer, som ikke er sår.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I7.462">I7.2</a></td><td>Cirkulationsproblemer</td><td>Brug for støtte til håndtering af cardio-vaskulære problemer.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I10.461">I10.1</a></td><td>Døgnrytmeproblemer</td><td>Brug for støtte til at håndtere for manglende evne til at adskille dag og nat.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.462">I6.2</a></td><td>Emotionelle problemer</td><td>Brug for støtte til at håndtere følelser.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.464">I11.4</a></td><td>Kognitive problemer</td><td>Brug for støtte til logisk tænkning, tilegnelse af viden, overblik, planlægning og organisering.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.463">I9.3</a></td><td>Kroniske smerter</td><td>Brug for støtte til at håndtere kroniske smerter.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.464">I6.4</a></td><td>Mentale problemer</td><td>Brug for støtte til at håndtere psykiske og psykiatriske symptomer.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.462">I9.2</a></td><td>Periodevise smerter</td><td>Brug for støtte til at håndtere periodevise smerter.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.461">I12.1</a></td><td>Problemer med afføringsinkontinens</td><td>Brug for støtte til at håndtere afføringsproblemer/styre afføring.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.465">I4.5</a></td><td>Problemer med arterielt sår</td><td>Brug for støtte til behandling af arterielt sår.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.467">I4.7</a></td><td>Problemer med blandingssår</td><td>Brug for støtte til behandling af blandingssår.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.463">I4.3</a></td><td>Problemer med cancersår</td><td>Brug for støtte til behandling af cancersår</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I1.462">I1.2</a></td><td>Problemer med daglige aktiviteter</td><td>Brug for støtte til planlægning og koordinering af dagligdagen.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.462">I4.2</a></td><td>Problemer med diabetisk sår</td><td>Brug for støtte til behandling af diabetisk sår.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.462">I3.2</a></td><td>Problemer med fødeindtag</td><td>Brug for støtte til fødeindtag.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.465">I9.5</a></td><td>Problemer med følesans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret følesans.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.461">I11.1</a></td><td>Problemer med hukommelse</td><td>Brug for støtte til at huske, genkende og anvende tidligere erfaringer.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.467">I9.7</a></td><td>Problemer med hørelse</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret høresans.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.462">I11.2</a></td><td>Problemer med indsigt i behandlingsformål</td><td>Brug for støtte til at forstå hensigt med behandling (compliance).</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.461">I4.1</a></td><td>Problemer med kirurgisk sår</td><td>Brug for støtte til behandling af kirurgisk sår.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I5.461">I5.1</a></td><td>Problemer med kommunikation</td><td>Brug for støtte til kommunikation.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.464">I9.4</a></td><td>Problemer med lugtesans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret lugtesans.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.464">I12.4</a></td><td>Problemer med mave og tarm</td><td>Brug for støtte til at håndtere fordøjelsesproblemer.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.463">I6.3</a></td><td>Problemer med misbrug</td><td>Brug for støtte til at håndtere misbrugsproblemer.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I2.461">I2.1</a></td><td>Problemer med mobilitet og bevægelse</td><td>Brug for støtte til at ændre kropsstilling, forflytning og/eller at bevæge sig omkring.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.464">I3.4</a></td><td>Problemer med overvægt</td><td>Brug for støtte til at håndtere overvægt.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I1.461">I1.1</a></td><td>Problemer med personlig pleje</td><td>Brug for støtte til kropspleje, af- og påklædning og/eller toiletbesøg.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I8.461">I8.1</a></td><td>Problemer med seksualitet</td><td>Brug for støtte til seksuel aktivitet.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.468">I9.8</a></td><td>Problemer med smagssans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret smagssans.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.461">I6.1</a></td><td>Problemer med socialt samvær</td><td>Brug for støtte til at fungere socialt.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.463">I11.3</a></td><td>Problemer med sygdomsindsigt</td><td>Brug for støtte til at indse manglende evne til egenomsorg.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.466">I9.6</a></td><td>Problemer med synssans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret synssans.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.468">I4.8</a></td><td>Problemer med traumesår</td><td>Brug for støtte til behandling af traumesår.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.464">I4.4</a></td><td>Problemer med tryksår</td><td>Brug for støtte til behandling af tryksår.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.465">I3.5</a></td><td>Problemer med undervægt</td><td>Brug for støtte til at håndtere undervægt.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.463">I12.3</a></td><td>Problemer med urininkontinens</td><td>Brug for støtte til at håndtere urininkontinens.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.462">I12.2</a></td><td>Problemer med vandladning</td><td>Brug for støtte til at håndtere vandladningsproblemer, der ikke er inkontinens.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.466">I4.6</a></td><td>Problemer med venøst sår</td><td>Brug for støtte til behandling af venøst sår.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.461">I3.1</a></td><td>Problemer med væskeindtag</td><td>Brug for støtte til væskeindtag.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I7.461">I7.1</a></td><td>Respirationsproblemer</td><td>Brug for støtte til håndtering af vejrtrækningsproblemer.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I10.462">I10.2</a></td><td>Søvnproblemer</td><td>Brug for støtte til at kompensere for dårlig søvnkvalitet.</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.463">I3.3</a></td><td>Uhensigtsmæssig vægtændring</td><td>Brug for støtte til at håndtere uplanlagt vægtændring.</td></tr></table></li></ul></div>
 </text>
 <url
    value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLConditionCodesNursing"/>
 <version value="0.7.0"/>
 <name value="KLConditionCodesNursing"/>
 <title value="KLTilstandeKoderSygepleje"/>
 <status value="draft"/>
 <date value="2023-07-06T08:45:08+02:00"/>
 <publisher value="Kommunernes landsforening"/>
 <contact>
  <name value="Kommunernes landsforening"/>
  <telecom>
   <system value="url"/>
   <value value="http://kl.dk"/>
  </telecom>
  <telecom>
   <system value="email"/>
   <value value="kl@kl.dk"/>
  </telecom>
 </contact>
 <description value="Danish municipality nursing condition codes"/>
 <jurisdiction>
  <coding>
   <system value="urn:iso:std:iso:3166"/>
   <code value="DNK"/>
   <display value="Denmark"/>
  </coding>
 </jurisdiction>
 <compose>
  <include>
   <system value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII"/>
   <concept>
    <code value="I9.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I4.9"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I7.2"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I10.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I6.2"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I11.4"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I9.3"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I6.4"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I9.2"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I12.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I4.5"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I4.7"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I4.3"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I1.2"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I4.2"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I3.2"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I9.5"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I11.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I9.7"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I11.2"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I4.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I5.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I9.4"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I12.4"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I6.3"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I2.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I3.4"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I1.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I8.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I9.8"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I6.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I11.3"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I9.6"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I4.8"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I4.4"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I3.5"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I12.3"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I12.2"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I4.6"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I3.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I7.1"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I10.2"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="I3.3"/>
   </concept>
  </include>
 </compose>
</ValueSet>