Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: KLTilstandeKoderSygepleje - TTL Representation

Draft as of 2023-07-06

Raw ttl | Download


@prefix fhir: <http://hl7.org/fhir/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# - resource -------------------------------------------------------------------

 a fhir:ValueSet ;
 fhir:nodeRole fhir:treeRoot ;
 fhir:id [ fhir:v "KLConditionCodesNursing"] ; # 
 fhir:text [
fhir:status [ fhir:v "extensions" ] ;
fhir:div "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><ul><li>Include these codes as defined in <a href=\"CodeSystem-FSIII.html\"><code>http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII</code></a><table class=\"none\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.461\">I9.1</a></td><td>Akutte smerter</td><td>Brug for støtte til at håndtere akutte smerter.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.469\">I4.9</a></td><td>Andre problemer med hud og slimhinder</td><td>Brug for støtte til behandling af hud- og slimhindeproblemer, som ikke er sår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I7.462\">I7.2</a></td><td>Cirkulationsproblemer</td><td>Brug for støtte til håndtering af cardio-vaskulære problemer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I10.461\">I10.1</a></td><td>Døgnrytmeproblemer</td><td>Brug for støtte til at håndtere for manglende evne til at adskille dag og nat.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.462\">I6.2</a></td><td>Emotionelle problemer</td><td>Brug for støtte til at håndtere følelser.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.464\">I11.4</a></td><td>Kognitive problemer</td><td>Brug for støtte til logisk tænkning, tilegnelse af viden, overblik, planlægning og organisering.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.463\">I9.3</a></td><td>Kroniske smerter</td><td>Brug for støtte til at håndtere kroniske smerter.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.464\">I6.4</a></td><td>Mentale problemer</td><td>Brug for støtte til at håndtere psykiske og psykiatriske symptomer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.462\">I9.2</a></td><td>Periodevise smerter</td><td>Brug for støtte til at håndtere periodevise smerter.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.461\">I12.1</a></td><td>Problemer med afføringsinkontinens</td><td>Brug for støtte til at håndtere afføringsproblemer/styre afføring.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.465\">I4.5</a></td><td>Problemer med arterielt sår</td><td>Brug for støtte til behandling af arterielt sår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.467\">I4.7</a></td><td>Problemer med blandingssår</td><td>Brug for støtte til behandling af blandingssår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.463\">I4.3</a></td><td>Problemer med cancersår</td><td>Brug for støtte til behandling af cancersår</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I1.462\">I1.2</a></td><td>Problemer med daglige aktiviteter</td><td>Brug for støtte til planlægning og koordinering af dagligdagen.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.462\">I4.2</a></td><td>Problemer med diabetisk sår</td><td>Brug for støtte til behandling af diabetisk sår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.462\">I3.2</a></td><td>Problemer med fødeindtag</td><td>Brug for støtte til fødeindtag.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.465\">I9.5</a></td><td>Problemer med følesans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret følesans.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.461\">I11.1</a></td><td>Problemer med hukommelse</td><td>Brug for støtte til at huske, genkende og anvende tidligere erfaringer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.467\">I9.7</a></td><td>Problemer med hørelse</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret høresans.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.462\">I11.2</a></td><td>Problemer med indsigt i behandlingsformål</td><td>Brug for støtte til at forstå hensigt med behandling (compliance).</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.461\">I4.1</a></td><td>Problemer med kirurgisk sår</td><td>Brug for støtte til behandling af kirurgisk sår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I5.461\">I5.1</a></td><td>Problemer med kommunikation</td><td>Brug for støtte til kommunikation.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.464\">I9.4</a></td><td>Problemer med lugtesans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret lugtesans.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.464\">I12.4</a></td><td>Problemer med mave og tarm</td><td>Brug for støtte til at håndtere fordøjelsesproblemer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.463\">I6.3</a></td><td>Problemer med misbrug</td><td>Brug for støtte til at håndtere misbrugsproblemer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I2.461\">I2.1</a></td><td>Problemer med mobilitet og bevægelse</td><td>Brug for støtte til at ændre kropsstilling, forflytning og/eller at bevæge sig omkring.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.464\">I3.4</a></td><td>Problemer med overvægt</td><td>Brug for støtte til at håndtere overvægt.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I1.461\">I1.1</a></td><td>Problemer med personlig pleje</td><td>Brug for støtte til kropspleje, af- og påklædning og/eller toiletbesøg.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I8.461\">I8.1</a></td><td>Problemer med seksualitet</td><td>Brug for støtte til seksuel aktivitet.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.468\">I9.8</a></td><td>Problemer med smagssans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret smagssans.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.461\">I6.1</a></td><td>Problemer med socialt samvær</td><td>Brug for støtte til at fungere socialt.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.463\">I11.3</a></td><td>Problemer med sygdomsindsigt</td><td>Brug for støtte til at indse manglende evne til egenomsorg.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.466\">I9.6</a></td><td>Problemer med synssans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret synssans.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.468\">I4.8</a></td><td>Problemer med traumesår</td><td>Brug for støtte til behandling af traumesår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.464\">I4.4</a></td><td>Problemer med tryksår</td><td>Brug for støtte til behandling af tryksår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.465\">I3.5</a></td><td>Problemer med undervægt</td><td>Brug for støtte til at håndtere undervægt.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.463\">I12.3</a></td><td>Problemer med urininkontinens</td><td>Brug for støtte til at håndtere urininkontinens.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.462\">I12.2</a></td><td>Problemer med vandladning</td><td>Brug for støtte til at håndtere vandladningsproblemer, der ikke er inkontinens.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.466\">I4.6</a></td><td>Problemer med venøst sår</td><td>Brug for støtte til behandling af venøst sår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.461\">I3.1</a></td><td>Problemer med væskeindtag</td><td>Brug for støtte til væskeindtag.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I7.461\">I7.1</a></td><td>Respirationsproblemer</td><td>Brug for støtte til håndtering af vejrtrækningsproblemer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I10.462\">I10.2</a></td><td>Søvnproblemer</td><td>Brug for støtte til at kompensere for dårlig søvnkvalitet.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.463\">I3.3</a></td><td>Uhensigtsmæssig vægtændring</td><td>Brug for støtte til at håndtere uplanlagt vægtændring.</td></tr></table></li></ul></div>"
 ] ; # 
 fhir:url [ fhir:v "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLConditionCodesNursing"^^xsd:anyURI] ; # 
 fhir:version [ fhir:v "0.7.0"] ; # 
 fhir:name [ fhir:v "KLConditionCodesNursing"] ; # 
 fhir:title [ fhir:v "KLTilstandeKoderSygepleje"] ; # 
 fhir:status [ fhir:v "draft"] ; # 
 fhir:date [ fhir:v "2023-07-06T08:45:08+02:00"^^xsd:dateTime] ; # 
 fhir:publisher [ fhir:v "Kommunernes landsforening"] ; # 
 fhir:contact ( [
fhir:name [ fhir:v "Kommunernes landsforening" ] ;
  ( fhir:telecom [
fhir:system [ fhir:v "url" ] ;
fhir:value [ fhir:v "http://kl.dk" ]   ] [
fhir:system [ fhir:v "email" ] ;
fhir:value [ fhir:v "kl@kl.dk" ]   ] )
 ] ) ; # 
 fhir:description [ fhir:v "Danish municipality nursing condition codes"] ; # 
 fhir:jurisdiction ( [
  ( fhir:coding [
fhir:system [ fhir:v "urn:iso:std:iso:3166"^^xsd:anyURI ] ;
fhir:code [ fhir:v "DNK" ] ;
fhir:display [ fhir:v "Denmark" ]   ] )
 ] ) ; # 
 fhir:compose [
  ( fhir:include [
fhir:system [ fhir:v "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII"^^xsd:anyURI ] ;
   ( fhir:concept [
fhir:code [ fhir:v "I9.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I4.9" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I7.2" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I10.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I6.2" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I11.4" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I9.3" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I6.4" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I9.2" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I12.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I4.5" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I4.7" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I4.3" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I1.2" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I4.2" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I3.2" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I9.5" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I11.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I9.7" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I11.2" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I4.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I5.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I9.4" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I12.4" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I6.3" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I2.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I3.4" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I1.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I8.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I9.8" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I6.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I11.3" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I9.6" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I4.8" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I4.4" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I3.5" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I12.3" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I12.2" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I4.6" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I3.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I7.1" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I10.2" ]    ] [
fhir:code [ fhir:v "I3.3" ]    ] )   ] )
 ] . #