Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: KLTilstandeKoderSygepleje - JSON Representation

Draft as of 2023-07-06

Raw json | Download


{
 "resourceType" : "ValueSet",
 "id" : "KLConditionCodesNursing",
 "text" : {
  "status" : "extensions",
  "div" : "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><ul><li>Include these codes as defined in <a href=\"CodeSystem-FSIII.html\"><code>http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII</code></a><table class=\"none\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.461\">I9.1</a></td><td>Akutte smerter</td><td>Brug for støtte til at håndtere akutte smerter.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.469\">I4.9</a></td><td>Andre problemer med hud og slimhinder</td><td>Brug for støtte til behandling af hud- og slimhindeproblemer, som ikke er sår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I7.462\">I7.2</a></td><td>Cirkulationsproblemer</td><td>Brug for støtte til håndtering af cardio-vaskulære problemer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I10.461\">I10.1</a></td><td>Døgnrytmeproblemer</td><td>Brug for støtte til at håndtere for manglende evne til at adskille dag og nat.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.462\">I6.2</a></td><td>Emotionelle problemer</td><td>Brug for støtte til at håndtere følelser.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.464\">I11.4</a></td><td>Kognitive problemer</td><td>Brug for støtte til logisk tænkning, tilegnelse af viden, overblik, planlægning og organisering.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.463\">I9.3</a></td><td>Kroniske smerter</td><td>Brug for støtte til at håndtere kroniske smerter.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.464\">I6.4</a></td><td>Mentale problemer</td><td>Brug for støtte til at håndtere psykiske og psykiatriske symptomer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.462\">I9.2</a></td><td>Periodevise smerter</td><td>Brug for støtte til at håndtere periodevise smerter.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.461\">I12.1</a></td><td>Problemer med afføringsinkontinens</td><td>Brug for støtte til at håndtere afføringsproblemer/styre afføring.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.465\">I4.5</a></td><td>Problemer med arterielt sår</td><td>Brug for støtte til behandling af arterielt sår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.467\">I4.7</a></td><td>Problemer med blandingssår</td><td>Brug for støtte til behandling af blandingssår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.463\">I4.3</a></td><td>Problemer med cancersår</td><td>Brug for støtte til behandling af cancersår</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I1.462\">I1.2</a></td><td>Problemer med daglige aktiviteter</td><td>Brug for støtte til planlægning og koordinering af dagligdagen.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.462\">I4.2</a></td><td>Problemer med diabetisk sår</td><td>Brug for støtte til behandling af diabetisk sår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.462\">I3.2</a></td><td>Problemer med fødeindtag</td><td>Brug for støtte til fødeindtag.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.465\">I9.5</a></td><td>Problemer med følesans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret følesans.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.461\">I11.1</a></td><td>Problemer med hukommelse</td><td>Brug for støtte til at huske, genkende og anvende tidligere erfaringer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.467\">I9.7</a></td><td>Problemer med hørelse</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret høresans.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.462\">I11.2</a></td><td>Problemer med indsigt i behandlingsformål</td><td>Brug for støtte til at forstå hensigt med behandling (compliance).</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.461\">I4.1</a></td><td>Problemer med kirurgisk sår</td><td>Brug for støtte til behandling af kirurgisk sår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I5.461\">I5.1</a></td><td>Problemer med kommunikation</td><td>Brug for støtte til kommunikation.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.464\">I9.4</a></td><td>Problemer med lugtesans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret lugtesans.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.464\">I12.4</a></td><td>Problemer med mave og tarm</td><td>Brug for støtte til at håndtere fordøjelsesproblemer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.463\">I6.3</a></td><td>Problemer med misbrug</td><td>Brug for støtte til at håndtere misbrugsproblemer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I2.461\">I2.1</a></td><td>Problemer med mobilitet og bevægelse</td><td>Brug for støtte til at ændre kropsstilling, forflytning og/eller at bevæge sig omkring.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.464\">I3.4</a></td><td>Problemer med overvægt</td><td>Brug for støtte til at håndtere overvægt.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I1.461\">I1.1</a></td><td>Problemer med personlig pleje</td><td>Brug for støtte til kropspleje, af- og påklædning og/eller toiletbesøg.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I8.461\">I8.1</a></td><td>Problemer med seksualitet</td><td>Brug for støtte til seksuel aktivitet.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.468\">I9.8</a></td><td>Problemer med smagssans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret smagssans.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I6.461\">I6.1</a></td><td>Problemer med socialt samvær</td><td>Brug for støtte til at fungere socialt.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I11.463\">I11.3</a></td><td>Problemer med sygdomsindsigt</td><td>Brug for støtte til at indse manglende evne til egenomsorg.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I9.466\">I9.6</a></td><td>Problemer med synssans</td><td>Brug for støtte til at kompensere for ændret synssans.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.468\">I4.8</a></td><td>Problemer med traumesår</td><td>Brug for støtte til behandling af traumesår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.464\">I4.4</a></td><td>Problemer med tryksår</td><td>Brug for støtte til behandling af tryksår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.465\">I3.5</a></td><td>Problemer med undervægt</td><td>Brug for støtte til at håndtere undervægt.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.463\">I12.3</a></td><td>Problemer med urininkontinens</td><td>Brug for støtte til at håndtere urininkontinens.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I12.462\">I12.2</a></td><td>Problemer med vandladning</td><td>Brug for støtte til at håndtere vandladningsproblemer, der ikke er inkontinens.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I4.466\">I4.6</a></td><td>Problemer med venøst sår</td><td>Brug for støtte til behandling af venøst sår.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.461\">I3.1</a></td><td>Problemer med væskeindtag</td><td>Brug for støtte til væskeindtag.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I7.461\">I7.1</a></td><td>Respirationsproblemer</td><td>Brug for støtte til håndtering af vejrtrækningsproblemer.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I10.462\">I10.2</a></td><td>Søvnproblemer</td><td>Brug for støtte til at kompensere for dårlig søvnkvalitet.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-FSIII.html#FSIII-I3.463\">I3.3</a></td><td>Uhensigtsmæssig vægtændring</td><td>Brug for støtte til at håndtere uplanlagt vægtændring.</td></tr></table></li></ul></div>"
 },
 "url" : "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLConditionCodesNursing",
 "version" : "0.7.0",
 "name" : "KLConditionCodesNursing",
 "title" : "KLTilstandeKoderSygepleje",
 "status" : "draft",
 "date" : "2023-07-06T08:45:08+02:00",
 "publisher" : "Kommunernes landsforening",
 "contact" : [
  {
   "name" : "Kommunernes landsforening",
   "telecom" : [
    {
     "system" : "url",
     "value" : "http://kl.dk"
    },
    {
     "system" : "email",
     "value" : "kl@kl.dk"
    }
   ]
  }
 ],
 "description" : "Danish municipality nursing condition codes",
 "jurisdiction" : [
  {
   "coding" : [
    {
     "system" : "urn:iso:std:iso:3166",
     "code" : "DNK",
     "display" : "Denmark"
    }
   ]
  }
 ],
 "compose" : {
  "include" : [
   {
    "system" : "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII",
    "concept" : [
     {
      "code" : "I9.1"
     },
     {
      "code" : "I4.9"
     },
     {
      "code" : "I7.2"
     },
     {
      "code" : "I10.1"
     },
     {
      "code" : "I6.2"
     },
     {
      "code" : "I11.4"
     },
     {
      "code" : "I9.3"
     },
     {
      "code" : "I6.4"
     },
     {
      "code" : "I9.2"
     },
     {
      "code" : "I12.1"
     },
     {
      "code" : "I4.5"
     },
     {
      "code" : "I4.7"
     },
     {
      "code" : "I4.3"
     },
     {
      "code" : "I1.2"
     },
     {
      "code" : "I4.2"
     },
     {
      "code" : "I3.2"
     },
     {
      "code" : "I9.5"
     },
     {
      "code" : "I11.1"
     },
     {
      "code" : "I9.7"
     },
     {
      "code" : "I11.2"
     },
     {
      "code" : "I4.1"
     },
     {
      "code" : "I5.1"
     },
     {
      "code" : "I9.4"
     },
     {
      "code" : "I12.4"
     },
     {
      "code" : "I6.3"
     },
     {
      "code" : "I2.1"
     },
     {
      "code" : "I3.4"
     },
     {
      "code" : "I1.1"
     },
     {
      "code" : "I8.1"
     },
     {
      "code" : "I9.8"
     },
     {
      "code" : "I6.1"
     },
     {
      "code" : "I11.3"
     },
     {
      "code" : "I9.6"
     },
     {
      "code" : "I4.8"
     },
     {
      "code" : "I4.4"
     },
     {
      "code" : "I3.5"
     },
     {
      "code" : "I12.3"
     },
     {
      "code" : "I12.2"
     },
     {
      "code" : "I4.6"
     },
     {
      "code" : "I3.1"
     },
     {
      "code" : "I7.1"
     },
     {
      "code" : "I10.2"
     },
     {
      "code" : "I3.3"
     }
    ]
   }
  ]
 }
}