Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Akutsygepleje Mark - XML Representation

Raw xml | Download<Procedure xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="AkutSygeplejeMark"/>
 <meta>
  <profile
       value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialCompletedIntervention"/>
 </meta>
 <text>
  <status value="generated"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><b>Generated Narrative: Procedure</b><a name="AkutSygeplejeMark"> </a></p><div style="display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%"><p style="margin-bottom: 0px">Resource Procedure &quot;AkutSygeplejeMark&quot; </p><p style="margin-bottom: 0px">Profile: <a href="StructureDefinition-KLCommonCareSocialCompletedIntervention.html">CompletedIntervention</a></p></div><p><b>basedOn</b>: <a href="ServiceRequest-HenvisningFraLageVedrAkutSygepleje.html">ServiceRequest/HenvisningFraLageVedrAkutSygepleje</a></p><p><b>status</b>: completed</p><p><b>code</b>: Undersøgelser og måling af værdier <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="CodeSystem-FSIII.html">FSIII</a>#G1.41)</span></p><p><b>subject</b>: <a href="Patient-Mark.html">Patient/Mark</a> &quot; JENSEN&quot;</p><p><b>encounter</b>: <a href="Encounter-MarkOgAkutsygeplejerske.html">Encounter/MarkOgAkutsygeplejerske</a></p><p><b>recorder</b>: <a href="Practitioner-AbrahamFraAkutSygeplejen.html">Practitioner/AbrahamFraAkutSygeplejen</a> &quot; MURAKAMI&quot;</p><p><b>complication</b>: No current problems or disability <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="https://browser.ihtsdotools.org/">SNOMED CT</a>#160245001)</span></p><p><b>note</b>: Vitale værdier målt, blodtrykket er lavt. Vurderer efter samtale med borger, at han ikke drikker nok vand til daglig. Ringet til praktiserende læge, og har aftalt, at hun vurderer blodtryk og væskebalance og giver besked hvis akutsygeplejen skal gøre yderligere.</p></div>
 </text>
 <basedOn>
  <reference value="ServiceRequest/HenvisningFraLageVedrAkutSygepleje"/>
 </basedOn>
 <status value="completed"/>
 <code>
  <coding>
   <system value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII"/>
   <code value="G1.41"/>
   <display value="Undersøgelser og måling af værdier"/>
  </coding>
 </code>
 <subject>
  <reference value="Patient/Mark"/>
 </subject>
 <encounter>
  <reference value="Encounter/MarkOgAkutsygeplejerske"/>
 </encounter>
 <recorder>
  <reference value="Practitioner/AbrahamFraAkutSygeplejen"/>
 </recorder>
 <complication>
  <coding>
   <system value="http://snomed.info/sct"/>
   <code value="160245001"/>
  </coding>
 </complication>
 <note>
  <text
     value="Vitale værdier målt, blodtrykket er lavt. Vurderer efter samtale med borger, at han ikke drikker nok vand til daglig. Ringet til praktiserende læge, og har aftalt, at hun vurderer blodtryk og væskebalance og giver besked hvis akutsygeplejen skal gøre yderligere."/>
 </note>
</Procedure>