Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: KLMålKategoriKoder - XML Representation

Draft as of 2023-07-06

Raw xml | Download<ValueSet xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="KLGoalTypeCodes"/>
 <text>
  <status value="extensions"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><ul><li>Include these codes as defined in <a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html"><code>http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes</code></a><table class="none"><tr><td style="white-space:nowrap"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-ca552020-6ed1-4cdc-b0d4-32697f1f27ad">ca552020-6ed1-4cdc-b0d4-32697f1f27ad</a></td><td>FSIII tilstandsmål</td><td>Tilstandsmål som defineret af FSIII - ofte i form af en forventet tilstand</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-e6f35a88-6665-4471-9dce-9a98854532b4">e6f35a88-6665-4471-9dce-9a98854532b4</a></td><td>FSIII indsatsmål</td><td>Mål for indsatsen i FSIII, som ofte er defineret af udfører. Hvis der specificeres en FSIII målemetode, er det et mål af denne type</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78">416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78</a></td><td>FFB borgers mål og ønsker</td><td>Borgers mål og ønsker som specificeret af FFB. Det er overordnet og er som udtrykt af borger</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560">424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560</a></td><td>Indsatsformål</td><td>Det overordnede formål med hele indsatsen (Defineret af FFB men bruges også for FSIII)</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-0bb3daef-538d-45dc-b444-abdbcb63f6bc">0bb3daef-538d-45dc-b444-abdbcb63f6bc</a></td><td>FFB indsatsmål</td><td>Indsatsmål i FFB - er de konkrete faglige mål der arbejdes med, og som er knyttet til tilstande og opfølgninger</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-6746d4af-145a-4bfd-a672-05c0cf11b53b">6746d4af-145a-4bfd-a672-05c0cf11b53b</a></td><td>FFB delmål</td><td>Delmål i FFB, ligger under indsatsmål, og er som udtrykt af udfører</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-ffb9886b-d04e-46b1-9165-a400f91f822b">ffb9886b-d04e-46b1-9165-a400f91f822b</a></td><td>FSIII borgers ønsker og mål</td><td/></tr></table></li></ul></div>
 </text>
 <url value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLGoalTypeCodes"/>
 <version value="0.7.0"/>
 <name value="KLGoalTypeCodes"/>
 <title value="KLMålKategoriKoder"/>
 <status value="draft"/>
 <date value="2023-07-06T08:45:08+02:00"/>
 <publisher value="Kommunernes landsforening"/>
 <contact>
  <name value="Kommunernes landsforening"/>
  <telecom>
   <system value="url"/>
   <value value="http://kl.dk"/>
  </telecom>
  <telecom>
   <system value="email"/>
   <value value="kl@kl.dk"/>
  </telecom>
 </contact>
 <description value="Codes used to distinguish different kinds of goals"/>
 <jurisdiction>
  <coding>
   <system value="urn:iso:std:iso:3166"/>
   <code value="DNK"/>
   <display value="Denmark"/>
  </coding>
 </jurisdiction>
 <compose>
  <include>
   <system
       value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes"/>
   <concept>
    <code value="ca552020-6ed1-4cdc-b0d4-32697f1f27ad"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="e6f35a88-6665-4471-9dce-9a98854532b4"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="0bb3daef-538d-45dc-b444-abdbcb63f6bc"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="6746d4af-145a-4bfd-a672-05c0cf11b53b"/>
   </concept>
   <concept>
    <code value="ffb9886b-d04e-46b1-9165-a400f91f822b"/>
   </concept>
  </include>
 </compose>
</ValueSet>