Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: KLMålKategoriKoder - JSON Representation

Draft as of 2023-07-06

Raw json | Download


{
 "resourceType" : "ValueSet",
 "id" : "KLGoalTypeCodes",
 "text" : {
  "status" : "extensions",
  "div" : "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><ul><li>Include these codes as defined in <a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html\"><code>http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes</code></a><table class=\"none\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-ca552020-6ed1-4cdc-b0d4-32697f1f27ad\">ca552020-6ed1-4cdc-b0d4-32697f1f27ad</a></td><td>FSIII tilstandsmål</td><td>Tilstandsmål som defineret af FSIII - ofte i form af en forventet tilstand</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-e6f35a88-6665-4471-9dce-9a98854532b4\">e6f35a88-6665-4471-9dce-9a98854532b4</a></td><td>FSIII indsatsmål</td><td>Mål for indsatsen i FSIII, som ofte er defineret af udfører. Hvis der specificeres en FSIII målemetode, er det et mål af denne type</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78\">416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78</a></td><td>FFB borgers mål og ønsker</td><td>Borgers mål og ønsker som specificeret af FFB. Det er overordnet og er som udtrykt af borger</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560\">424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560</a></td><td>Indsatsformål</td><td>Det overordnede formål med hele indsatsen (Defineret af FFB men bruges også for FSIII)</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-0bb3daef-538d-45dc-b444-abdbcb63f6bc\">0bb3daef-538d-45dc-b444-abdbcb63f6bc</a></td><td>FFB indsatsmål</td><td>Indsatsmål i FFB - er de konkrete faglige mål der arbejdes med, og som er knyttet til tilstande og opfølgninger</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-6746d4af-145a-4bfd-a672-05c0cf11b53b\">6746d4af-145a-4bfd-a672-05c0cf11b53b</a></td><td>FFB delmål</td><td>Delmål i FFB, ligger under indsatsmål, og er som udtrykt af udfører</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html#KLCommonCareSocialCodes-ffb9886b-d04e-46b1-9165-a400f91f822b\">ffb9886b-d04e-46b1-9165-a400f91f822b</a></td><td>FSIII borgers ønsker og mål</td><td/></tr></table></li></ul></div>"
 },
 "url" : "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLGoalTypeCodes",
 "version" : "0.7.0",
 "name" : "KLGoalTypeCodes",
 "title" : "KLMålKategoriKoder",
 "status" : "draft",
 "date" : "2023-07-06T08:45:08+02:00",
 "publisher" : "Kommunernes landsforening",
 "contact" : [
  {
   "name" : "Kommunernes landsforening",
   "telecom" : [
    {
     "system" : "url",
     "value" : "http://kl.dk"
    },
    {
     "system" : "email",
     "value" : "kl@kl.dk"
    }
   ]
  }
 ],
 "description" : "Codes used to distinguish different kinds of goals",
 "jurisdiction" : [
  {
   "coding" : [
    {
     "system" : "urn:iso:std:iso:3166",
     "code" : "DNK",
     "display" : "Denmark"
    }
   ]
  }
 ],
 "compose" : {
  "include" : [
   {
    "system" : "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes",
    "concept" : [
     {
      "code" : "ca552020-6ed1-4cdc-b0d4-32697f1f27ad"
     },
     {
      "code" : "e6f35a88-6665-4471-9dce-9a98854532b4"
     },
     {
      "code" : "416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78"
     },
     {
      "code" : "424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560"
     },
     {
      "code" : "0bb3daef-538d-45dc-b444-abdbcb63f6bc"
     },
     {
      "code" : "6746d4af-145a-4bfd-a672-05c0cf11b53b"
     },
     {
      "code" : "ffb9886b-d04e-46b1-9165-a400f91f822b"
     }
    ]
   }
  ]
 }
}