Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Respiration og cirkulation Mark - XML Representation

Raw xml | Download<Observation xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="RespirationCirculationInformationMark"/>
 <meta>
  <profile
       value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialMatterOfInterest"/>
 </meta>
 <text>
  <status value="generated"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><b>Generated Narrative: Observation</b><a name="RespirationCirculationInformationMark"> </a></p><div style="display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%"><p style="margin-bottom: 0px">Resource Observation &quot;RespirationCirculationInformationMark&quot; </p><p style="margin-bottom: 0px">Profile: <a href="StructureDefinition-KLCommonCareSocialMatterOfInterest.html">MatterOfInterest</a></p></div><p><b>status</b>: final</p><p><b>code</b>: Respiration og cirkulation <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="CodeSystem-FSIII.html">FSIII</a>#I7)</span></p><p><b>subject</b>: <a href="Patient-Mark.html">Patient/Mark</a> &quot; JENSEN&quot;</p><p><b>effective</b>: 2020-06-05</p><p><b>performer</b>: <a href="Practitioner-HanneFraVisitationenAalborg.html">Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg</a> &quot; SIMONSEN&quot;</p><p><b>value</b>: Mark har tendens til hævede fødder og ben, så der er et potentielt problem med cirkulationen, som kan forvære Mark's tryksår <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> ()</span></p></div>
 </text>
 <status value="final"/>
 <code>
  <coding>
   <system value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII"/>
   <code value="I7"/>
   <display value="Respiration og cirkulation"/>
  </coding>
 </code>
 <subject>
  <reference value="Patient/Mark"/>
 </subject>
 <effectiveDateTime value="2020-06-05"/>
 <performer>
  <reference value="Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg"/>
 </performer>
 <valueCodeableConcept>
  <text
     value="Mark har tendens til hævede fødder og ben, så der er et potentielt problem med cirkulationen, som kan forvære Mark's tryksår"/>
 </valueCodeableConcept>
</Observation>