Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Respiration og cirkulation Mark - JSON Representation

Raw json | Download


{
 "resourceType" : "Observation",
 "id" : "RespirationCirculationInformationMark",
 "meta" : {
  "profile" : [
   "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialMatterOfInterest"
  ]
 },
 "text" : {
  "status" : "generated",
  "div" : "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p><b>Generated Narrative: Observation</b><a name=\"RespirationCirculationInformationMark\"> </a></p><div style=\"display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%\"><p style=\"margin-bottom: 0px\">Resource Observation &quot;RespirationCirculationInformationMark&quot; </p><p style=\"margin-bottom: 0px\">Profile: <a href=\"StructureDefinition-KLCommonCareSocialMatterOfInterest.html\">MatterOfInterest</a></p></div><p><b>status</b>: final</p><p><b>code</b>: Respiration og cirkulation <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> (<a href=\"CodeSystem-FSIII.html\">FSIII</a>#I7)</span></p><p><b>subject</b>: <a href=\"Patient-Mark.html\">Patient/Mark</a> &quot; JENSEN&quot;</p><p><b>effective</b>: 2020-06-05</p><p><b>performer</b>: <a href=\"Practitioner-HanneFraVisitationenAalborg.html\">Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg</a> &quot; SIMONSEN&quot;</p><p><b>value</b>: Mark har tendens til hævede fødder og ben, så der er et potentielt problem med cirkulationen, som kan forvære Mark's tryksår <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> ()</span></p></div>"
 },
 "status" : "final",
 "code" : {
  "coding" : [
   {
    "system" : "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII",
    "code" : "I7",
    "display" : "Respiration og cirkulation"
   }
  ]
 },
 "subject" : {
  "reference" : "Patient/Mark"
 },
 "effectiveDateTime" : "2020-06-05",
 "performer" : [
  {
   "reference" : "Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg"
  }
 ],
 "valueCodeableConcept" : {
  "text" : "Mark har tendens til hævede fødder og ben, så der er et potentielt problem med cirkulationen, som kan forvære Mark's tryksår"
 }
}