Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Andreas mål og ønsker - XML Representation

Raw xml | Download<Goal xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="AndreasMaalOnsker"/>
 <meta>
  <profile
       value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialGoal"/>
 </meta>
 <text>
  <status value="generated"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><b>Generated Narrative: Goal</b><a name="AndreasMaalOnsker"> </a></p><div style="display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%"><p style="margin-bottom: 0px">Resource Goal &quot;AndreasMaalOnsker&quot; </p><p style="margin-bottom: 0px">Profile: <a href="StructureDefinition-KLCommonCareSocialGoal.html">Goal</a></p></div><p><b>lifecycleStatus</b>: active</p><p><b>category</b>: FFB borgers mål og ønsker <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html">KLCommonCareSocialCodes</a>#416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78)</span></p><p><b>description</b>: Andreas ønsker en hverdag med venner og aktiviteter, så han har noget at stå op til og søde mennesker at være sammen med. Det er vigtigt for ham at være ren og pæn, og selv stå for det i videst muligt omfang. <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> ()</span></p><p><b>subject</b>: <a href="Patient-Andreas.html">Patient/Andreas</a> &quot; HANSEN&quot;</p><p><b>expressedBy</b>: <a href="Practitioner-BirteFraVisitationenMorsoe.html">Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe</a> &quot; MATHIASSEN&quot;</p></div>
 </text>
 <lifecycleStatus value="active"/>
 <category>
  <coding>
   <system
       value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes"/>
   <code value="416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78"/>
   <display value="FFB borgers mål og ønsker"/>
  </coding>
 </category>
 <description>
  <text
     value="Andreas ønsker en hverdag med venner og aktiviteter, så han har noget at stå op til og søde mennesker at være sammen med. Det er vigtigt for ham at være ren og pæn, og selv stå for det i videst muligt omfang."/>
 </description>
 <subject>
  <reference value="Patient/Andreas"/>
 </subject>
 <expressedBy>
  <reference value="Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe"/>
 </expressedBy>
</Goal>