Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Andreas mål og ønsker - TTL Representation

Raw ttl | Download


@prefix fhir: <http://hl7.org/fhir/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# - resource -------------------------------------------------------------------

 a fhir:Goal ;
 fhir:nodeRole fhir:treeRoot ;
 fhir:id [ fhir:v "AndreasMaalOnsker"] ; # 
 fhir:meta [
  ( fhir:profile [
fhir:v "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialGoal"^^xsd:anyURI ;
fhir:link <http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialGoal>   ] )
 ] ; # 
 fhir:text [
fhir:status [ fhir:v "generated" ] ;
fhir:div "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p><b>Generated Narrative: Goal</b><a name=\"AndreasMaalOnsker\"> </a></p><div style=\"display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%\"><p style=\"margin-bottom: 0px\">Resource Goal &quot;AndreasMaalOnsker&quot; </p><p style=\"margin-bottom: 0px\">Profile: <a href=\"StructureDefinition-KLCommonCareSocialGoal.html\">Goal</a></p></div><p><b>lifecycleStatus</b>: active</p><p><b>category</b>: FFB borgers mål og ønsker <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> (<a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html\">KLCommonCareSocialCodes</a>#416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78)</span></p><p><b>description</b>: Andreas ønsker en hverdag med venner og aktiviteter, så han har noget at stå op til og søde mennesker at være sammen med. Det er vigtigt for ham at være ren og pæn, og selv stå for det i videst muligt omfang. <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> ()</span></p><p><b>subject</b>: <a href=\"Patient-Andreas.html\">Patient/Andreas</a> &quot; HANSEN&quot;</p><p><b>expressedBy</b>: <a href=\"Practitioner-BirteFraVisitationenMorsoe.html\">Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe</a> &quot; MATHIASSEN&quot;</p></div>"
 ] ; # 
 fhir:lifecycleStatus [ fhir:v "active"] ; # 
 fhir:category ( [
  ( fhir:coding [
fhir:system [ fhir:v "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes"^^xsd:anyURI ] ;
fhir:code [ fhir:v "416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78" ] ;
fhir:display [ fhir:v "FFB borgers mål og ønsker" ]   ] )
 ] ) ; # 
 fhir:description [
fhir:text [ fhir:v "Andreas ønsker en hverdag med venner og aktiviteter, så han har noget at stå op til og søde mennesker at være sammen med. Det er vigtigt for ham at være ren og pæn, og selv stå for det i videst muligt omfang." ]
 ] ; # 
 fhir:subject [
fhir:reference [ fhir:v "Patient/Andreas" ]
 ] ; # 
 fhir:expressedBy [
fhir:reference [ fhir:v "Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe" ]
 ] . #