Implementation Guide for fælles faglige instrumenter (FFInst)
1.0.0 - release Denmark flag

This page is part of the KLFFinst (v1.0.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

Example Observation: HeleneUrinStix leukocytter

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "HeleneUrinStix"

Profile: Urin Stix

AssociatedConditions: Observation of urination (SNOMED CT#252041008)

status: final

code: U—Leukocytter; arb.k.(proc.) = ? (NPU#NPU03987; SNOMED CT#252385000 "Urine dipstick for leukocyte esterase (procedure)")

subject: Patient/Helene " MARKUSSEN"

effective: 2019-01-09 17:45:00+0000

value: Påviselige leukocytter

method: Ingen problemer med test-setup og borgers udførelse (KLToolsCodes#4a069078-c3c3-4c67-899d-4e8876026f48Ja)