Implementation Guide for FFB messaging (FFB udvekslingsdatasæt)
1.0.0 - release Denmark flag

This page is part of the KLFFBMessaging (v1.0.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

Example Bundle: Service request example message

Bundle 909e720e-3edb-45b9-aeb2-655a97861f7c of type message


Entry 1 - fullUrl = MessageHeader/da3fe85ebc6147109364d70be0124b18

Resource MessageHeader:

Generated Narrative: MessageHeader

Resource MessageHeader "da3fe85ebc6147109364d70be0124b18"

Profile: OrderMessageHeader

event: order (Details: http://fhir.kl.dk/ffbmessaging/CodeSystem/kl-messaging-ffb-messageEventSystem code ffb-order = 'order', stated as 'null')

Destinations

-EndpointReceiver
*http://lillested.dkSee above (Organization/6d109aab-3803-418b-8e5c-b50ea909623f)

sender: See above (Organization/a9e0e18b-dbcb-40a1-9f5e-882365ab52d2)

Sources

-Endpoint
*http://xkobing.dk

focus:


Entry 2 - fullUrl = Organization/a9e0e18b-dbcb-40a1-9f5e-882365ab52d2

Resource Organization:

Generated Narrative: Organization

Resource Organization "a9e0e18b-dbcb-40a1-9f5e-882365ab52d2"

Profile: MessagingOrganization

name: X-Købing kommune


Entry 3 - fullUrl = Organization/6d109aab-3803-418b-8e5c-b50ea909623f

Resource Organization:

Generated Narrative: Organization

Resource Organization "6d109aab-3803-418b-8e5c-b50ea909623f"

Profile: MessagingOrganization

name: Bostedet Lillested


Entry 4 - fullUrl = CarePlan/55602964-b665-45bc-ad84-620c42e1761b

Resource CarePlan:

Generated Narrative: CarePlan

Resource CarePlan "55602964-b665-45bc-ad84-620c42e1761b"

Profile: OrderCarePlan

ActingMunicipality: Gentofte (Details: http://hl7.dk/fhir/core/CodeSystem/dk-core-municipality-codes code 0157 = 'Gentofte', stated as 'null')

status: ACTIVE

intent: ORDER

category: Social indsats (CareSocialCodes#e459386d-1474-4c31-89c5-c8bc7a25e3d4)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

period: 2021-03-22 --> (ongoing)

created: 2021-03-15 13:05:37+0100

careTeam: See above (CareTeam/66d6b6a4-c39d-493c-945d-73dffabf2549)

addresses:

  • Condition/0ed08826-25f6-49be-9878-ac2e31bd5d50
  • Condition/ec882075-693e-4626-9d29-a3f2292352f3
  • Condition/7528df43-6d4d-4cc1-9c78-ff10e1b1fe5c
  • Condition/e875c9a1-d40b-4c09-9897-ab2086c5f9bf
  • Condition/a4ca3cb0-015d-43e7-81e5-19fde059667b

goal:

activity


Entry 5 - fullUrl = ClinicalImpression/7e54d9df-b563-47f7-a91a-e35c94797090

Resource ClinicalImpression:

Generated Narrative: ClinicalImpression

Resource ClinicalImpression "7e54d9df-b563-47f7-a91a-e35c94797090"

Profile: InformationGathering

status: COMPLETED

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

finding

finding

finding

finding

finding


Entry 6 - fullUrl = Goal/76e873e5-7a07-45b7-8247-ab867f3c98a3

Resource Goal:

Generated Narrative: Goal

Resource Goal "76e873e5-7a07-45b7-8247-ab867f3c98a3"

Profile: Goal - Purpose

lifecycleStatus: ACCEPTED

category: Indsatsformål (CareSocialCodes#424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560)

description: At Christian trives i sit hjem og oplever at blive forstået. ()

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)


Entry 7 - fullUrl = Goal/b6f135d6-ac63-401a-bd0c-95bb10c5dae1

Resource Goal:

Generated Narrative: Goal

Resource Goal "b6f135d6-ac63-401a-bd0c-95bb10c5dae1"

Profile: InterventionGoal

lifecycleStatus: ACCEPTED

category: FFB indsatsmål (CareSocialCodes#0bb3daef-538d-45dc-b444-abdbcb63f6bc)

description: Jeg laver mad sammen med de andre, der bor på samme bosted ()

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

target

measure: måltype (CareSocialCodes#90c48f03-f194-4b2f-ad7d-6cba1069ae48)

detail: Udvikle funktionsevne (FFB#d41c8072-52f8-42b5-9375-ddbea454d27f)

target

measure: funktionsevneniveau (CareSocialCodes#66959f77-6e2a-4574-8423-3ff097f8b9fa)

detail: Moderat nedsat funktionsevne (FFB#5bdde847-2837-416b-ab63-bbff8b7aa531)

addresses:


Entry 8 - fullUrl = Goal/ad8bac88-eaad-4365-a25b-954df2fbc9ea

Resource Goal:

Generated Narrative: Goal

Resource Goal "ad8bac88-eaad-4365-a25b-954df2fbc9ea"

Profile: CitizenObjective

lifecycleStatus: ACCEPTED

category: FFB borgers mål og ønsker (CareSocialCodes#416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78)

description: Christian drømmer om at bo et sted, hvor han har det godt med pædagogerne og med de andre, der bor der, så han ikke skal flytte igen. Han vil også gerne bruge mere tid på sine bilkort og sammen med sin mor og blive bedre til at lave mad og gøre rent. ()

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)


Entry 9 - fullUrl = Condition/0ed08826-25f6-49be-9878-ac2e31bd5d50

Resource Condition:

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "0ed08826-25f6-49be-9878-ac2e31bd5d50"

Profile: TargetGroup

code: Autismespektrum (FFB#9b3fd322-a75a-4ed8-9b74-425fa1e01c95)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)


Entry 10 - fullUrl = Condition/ec882075-693e-4626-9d29-a3f2292352f3

Resource Condition:

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "ec882075-693e-4626-9d29-a3f2292352f3"

Profile: TargetGroup

code: Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse (FFB#17ce646b-4469-4a73-82a9-9628436f6c70)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)


Entry 11 - fullUrl = Condition/7528df43-6d4d-4cc1-9c78-ff10e1b1fe5c

Resource Condition:

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "7528df43-6d4d-4cc1-9c78-ff10e1b1fe5c"

Profile: TargetGroup

code: Omsorgssvigt (FFB#f1f4d709-19d2-48cc-8942-231bf912323d)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)


Entry 12 - fullUrl = Condition/e875c9a1-d40b-4c09-9897-ab2086c5f9bf

Resource Condition:

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "e875c9a1-d40b-4c09-9897-ab2086c5f9bf"

Profile: TargetGroup

code: Social isolation (FFB#16075f99-3694-4878-a48d-b2f4b515cb76)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)


Entry 13 - fullUrl = Condition/a4ca3cb0-015d-43e7-81e5-19fde059667b

Resource Condition:

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "a4ca3cb0-015d-43e7-81e5-19fde059667b"

Profile: TargetGroup

code: Udadreagerende adfærd (FFB#e1b59a4a-9cc2-4113-a5f1-84af588b02a2)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)


Entry 14 - fullUrl = Condition/28f1aa94-a993-4b74-b912-18825daa3367

Resource Condition:

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "28f1aa94-a993-4b74-b912-18825daa3367"

Profile: Diagnosis

clinicalStatus: Active (Condition Clinical Status Codes#active)

code: Christian er i 2008 diagnosticeret med autisme, middelsvær metal retardering og kromosomafvigelse 22q11 Deletion jf. lægeattest fra speciallæge Lars Larsen, august 2008. (journalnummer 2008 – 3687) ()

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)


Entry 15 - fullUrl = Condition/a2af7c52-e74e-4ca9-8185-09b921aec3b4

Resource Condition:

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "a2af7c52-e74e-4ca9-8185-09b921aec3b4"

Profile: Condition

FollowupEncounter: See above (Encounter/9c0b8699-5a96-4af7-8142-a9643aa01510)

clinicalStatus: Active (Condition Clinical Status Codes#active)

severity: Svært nedsat funktionsevne (FFB#cae545f5-2813-4d79-98fc-0a7d770af3cd)

code: Indgå i samspil og kontakt (FFB#3f9da5ac-9686-4eeb-b517-b46e17fcb1d7)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

recordedDate: 2021-03-03


Entry 16 - fullUrl = Condition/71bb3445-cd03-49ad-81e7-845e5567d490

Resource Condition:

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "71bb3445-cd03-49ad-81e7-845e5567d490"

Profile: Condition

FollowupEncounter: See above (Encounter/9c0b8699-5a96-4af7-8142-a9643aa01510)

clinicalStatus: Active (Condition Clinical Status Codes#active)

code: Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter (FFB#dcc6bb77-45af-4625-9c4d-7d7878307220)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

recordedDate: 2021-03-03


Entry 17 - fullUrl = Condition/33a685e3-7b73-4227-be96-927c5773204b

Resource Condition:

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "33a685e3-7b73-4227-be96-927c5773204b"

Profile: Condition

FollowupEncounter: See above (Encounter/9c0b8699-5a96-4af7-8142-a9643aa01510)

clinicalStatus: Active (Condition Clinical Status Codes#active)

code: Samtale (FFB#986898d0-e2e5-4afa-9cb3-ee7aecaa0143)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

recordedDate: 2021-03-03


Entry 18 - fullUrl = Condition/395b861d-8925-4463-b00f-3c74e637518c

Resource Condition:

Generated Narrative: Condition

Resource Condition "395b861d-8925-4463-b00f-3c74e637518c"

Profile: Condition

FollowupEncounter: See above (Encounter/9c0b8699-5a96-4af7-8142-a9643aa01510)

clinicalStatus: Active (Condition Clinical Status Codes#active)

code: Lave mad (FFB#b947f321-7cdb-4b33-9653-f3ff800572b0)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

recordedDate: 2021-03-03


Entry 19 - fullUrl = Encounter/9c0b8699-5a96-4af7-8142-a9643aa01510

Resource Encounter:

Not done yet


Entry 20 - fullUrl = CarePlan/60fcf132-de0a-4aba-bf3e-7ed52a68c9f2

Resource CarePlan:

Generated Narrative: CarePlan

Resource CarePlan "60fcf132-de0a-4aba-bf3e-7ed52a68c9f2"

Profile: RelatedCarePlan

status: ACTIVE

intent: ORDER

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

careTeam: See above (CareTeam/7829d961-1b91-4c98-893d-d4c20e8b6093)


Entry 21 - fullUrl = CareTeam/7829d961-1b91-4c98-893d-d4c20e8b6093

Resource CareTeam:

Generated Narrative: CareTeam

Resource CareTeam "7829d961-1b91-4c98-893d-d4c20e8b6093"

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

Participants

-Member
*See above (Organization/db5d4fb0-0b9d-4e92-a415-05c42b5362b6)


Entry 22 - fullUrl = Organization/db5d4fb0-0b9d-4e92-a415-05c42b5362b6

Resource Organization:

Generated Narrative: Organization

Resource Organization "db5d4fb0-0b9d-4e92-a415-05c42b5362b6"

name: Produktion og Beskyttet beskæftigelsestilbud § 103

Contacts

-Address
*Bakkevej 132 XKøbing 8888


Entry 23 - fullUrl = CarePlan/d727dddc-840b-4f5f-a686-626a91058be1

Resource CarePlan:

Generated Narrative: CarePlan

Resource CarePlan "d727dddc-840b-4f5f-a686-626a91058be1"

basedOn: See above (CarePlan/60fcf132-de0a-4aba-bf3e-7ed52a68c9f2)

status: ACTIVE

intent: ORDER

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

activity


Entry 24 - fullUrl = Observation/c52f2c0d-eed3-4778-a0f3-aa8f65b188b8

Resource Observation:

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "c52f2c0d-eed3-4778-a0f3-aa8f65b188b8"

Profile: Evaluation

status: FINAL

code: FFB vurdering af borgers situation (CareSocialCodes#053a301d-1bb8-4cc4-b781-87825ecf0ef8)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

effective: 2021-03-15 13:05:37+0100

value: Funktioner og forhold Christian er som følge af kromosomafvigelsen født med hul i ganen, Dette er han opereret for, men kan stadig opleve problemer med at få maden ned i svælget. Han har tidligere haft en del talevanskeligheder, men kan nu sagtens kommunikere med ord og har et relativt stort ordforråd. Hans immunsystem er svagt og han er let modtagelig for især øreinfektioner. Christian er svært udfordret på en række mentale funktioner som følge af sine diagnoser. Christians udfordringer viser sig især ved, at han har svært ved selv at skabe struktur og genkendelighed, hvilket betyder at han bliver usikker og kan reagere med vrede og afmagt i situationer hvor han ikke støttes heri. Christian har gennem sin opvækst været tilknyttet flere forskellige specialbørnehaver og specialskoler og har boet på flere botilbud siden sit 18. år. Omgivelser Christians forældre blev skilt da Christian var 7 år og han har ingen kontakt til sin far og har stadig svært ved at forstå, hvorfor faren ikke vil tale med ham. Han har en god relation til sin mor, som har været hans primære omsorgsperson op til det 18. år. Aktivitet og Deltagelse Christian har svært ved at opbygge en relation til andre, da han har svært ved at forstå de ’’sociale spilleregler’’ og fordi han ikke kan sætte sig i den andens sted, en svært nedsat mentaliseringsevne. Han har vanskelig ved at opretholde en relation og føler sig ikke hørt og forstået. Han er meget glad for biler og arbejder på et værksted, hvor han hjælper mekanikeren med forfaldent arbejde. Hans mor hjælper ham med økonomien, uden at der er værgeforhold og Christian er god til at styre sine penge, som han siger. Christian bruger piktogrammer til at styre sin hverdag, hvilket gør ham i stand til at klare de fleste ting selv, hvis han har støtte til at planlægge ugen. Christian kan ikke selv lave mad og gøre rent, men kan med guidning hjælpe til og giver udtryk for, at han gerne vil blive bedre. ()


Entry 25 - fullUrl = Observation/156149b4-c918-4818-a97a-d81b77d86fba

Resource Observation:

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "156149b4-c918-4818-a97a-d81b77d86fba"

Profile: Evaluation

status: FINAL

code: FFB støttebehovsvurdering (CareSocialCodes#effe55c7-572c-4a99-8fb4-2a9dda2f6572)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

effective: 2021-03-15 13:05:37+0100

value: Christian vurderes at have behov for støtte til at have en indholdsrig hverdag, hvor han dagligt kan blive støttet i at få en god rytme og rutine på de daglige gøremål og hvor han støttes i at opbygge og fastholde relationer til andre. Da hans nedsættelsen af hans mentale funktioner vurderes at være af væsentligt omfang og der er risiko for, at han som følge af især sin kromosomafvigelse vil udvikle følgesygdomme, der kræver yderligere støtte, er det min vurdering at Christian har behov for en indsats, der kan rumme både pædagogisk støtte og pleje på sigt. Christian vurderes derfor fortsat i målgruppen til et botilbud uden døgndækning. (FFB#401a397b-b3aa-4ca3-8b23-bd8f99dd3f76 "Moderat støttebehov")


Entry 26 - fullUrl = Observation/9977d0a0-bad7-4607-9ea1-39837246d497

Resource Observation:

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "9977d0a0-bad7-4607-9ea1-39837246d497"

Profile: Evaluation

status: FINAL

code: VUM Borgerens ressourcer i forhold til indsatsen (CareSocialCodes#f52887de-023f-4193-b6b0-4b0a37b1cffc)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

effective: 2021-03-15 13:05:37+0100

value: Christian er god til at bruge sine piktogrammer som understøttende for en god rutine. Han vil gerne blive bedre til nogle af de ting, der er særligt udfordrende for ham bl.a. lave mad og gøre rent. Han har gode relationer på værkstedet, hvor han arbejder, hvor han primært taler med mekanikeren. ()


Entry 27 - fullUrl = Observation/a1febca1-8cb3-4a00-a7f1-deefc9e1391e

Resource Observation:

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "a1febca1-8cb3-4a00-a7f1-deefc9e1391e"

Profile: Evaluation

status: FINAL

code: VUM Borgerens perspektiv på indsatsen (CareSocialCodes#3f7a8ca0-afca-4b0d-8773-a99b5f2f8aaf)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

effective: 2021-03-15 13:05:37+0100

value: Christian vil gerne flytte til et nyt sted med andre på sin alder. Han er dog lidt opgivende, idet han ikke synes det rigtige sted er fundet endnu. Det skal helst være et sted, hvor han sammen med andre kan lave nogle ting for eksempel lave mad eller på biludstilling. ()


Entry 28 - fullUrl = CarePlan/998af038-b3c1-48ee-abc9-b56ace276335

Resource CarePlan:

Generated Narrative: CarePlan

Resource CarePlan "998af038-b3c1-48ee-abc9-b56ace276335"

Profile: Intervention

basedOn: See above (CarePlan/55602964-b665-45bc-ad84-620c42e1761b)

status: ACTIVE

intent: ORDER

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

created: 2021-03-15 13:05:37+0100

activity


Entry 29 - fullUrl = CarePlan/4daf3f6a-810a-478d-9bf9-f7fb85c9335a

Resource CarePlan:

Generated Narrative: CarePlan

Resource CarePlan "4daf3f6a-810a-478d-9bf9-f7fb85c9335a"

Profile: Intervention

basedOn: See above (CarePlan/55602964-b665-45bc-ad84-620c42e1761b)

status: ACTIVE

intent: ORDER

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

created: 2021-03-15 13:05:37+0100

activity


Entry 30 - fullUrl = CarePlan/1867a76f-4ea9-4409-8fb8-9582a43c9dcb

Resource CarePlan:

Generated Narrative: CarePlan

Resource CarePlan "1867a76f-4ea9-4409-8fb8-9582a43c9dcb"

Profile: Intervention

basedOn: See above (CarePlan/55602964-b665-45bc-ad84-620c42e1761b)

status: ACTIVE

intent: ORDER

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

period: 2021-04-01 --> 2021-10-01

created: 2021-03-15 13:05:37+0100

activity


Entry 31 - fullUrl = CarePlan/47643042-ce30-4110-bd17-2a7cbb4a521b

Resource CarePlan:

Generated Narrative: CarePlan

Resource CarePlan "47643042-ce30-4110-bd17-2a7cbb4a521b"

Profile: Intervention

basedOn: See above (CarePlan/55602964-b665-45bc-ad84-620c42e1761b)

status: ACTIVE

intent: ORDER

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

period: 2021-04-01 --> (ongoing)

created: 2021-03-15 13:05:37+0100

activity


Entry 32 - fullUrl = CarePlan/2ad2ab17-31e4-4c03-b6c0-dcda037164ae

Resource CarePlan:

Generated Narrative: CarePlan

Resource CarePlan "2ad2ab17-31e4-4c03-b6c0-dcda037164ae"

Profile: Intervention

basedOn: See above (CarePlan/55602964-b665-45bc-ad84-620c42e1761b)

status: ACTIVE

intent: ORDER

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

period: 2021-04-01 --> (ongoing)

created: 2021-03-15 13:05:37+0100

activity


Entry 33 - fullUrl = CareTeam/66d6b6a4-c39d-493c-945d-73dffabf2549

Resource CareTeam:

Generated Narrative: CareTeam

Resource CareTeam "66d6b6a4-c39d-493c-945d-73dffabf2549"

Profile: ServicePerformer

category: Almindeligt længerevarende botilbud til voksne (FFB#498fe92c-d7f7-41cd-9404-5b38fe113be0)

subject: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

participant

role: Ansvarlig for koordinering af myndighedssamarbejde (ParticipantRoleSystem#koordinerende-myndighed)

member: See above (Organization/b524b7d2-3ee2-425e-a640-c5429596e897)

participant

role: Samarbejdende myndighed (ParticipantRoleSystem#samarbejdende-myndighed)

member: See above (Organization/444d7d11-0456-4144-807b-c10d28b930c6)

participant

role: Ansvarlig for koordinering af udførersamarbejde (ParticipantRoleSystem#koordinerende-udfører)

member: See above (Organization/e06c1cf9-5923-4ca6-afbe-b56cf41e38a8)

participant

ParticipationDescription: Det er aftalt med Christians mor Louise, at hun kontaktes og deltager, når der skal foregår aktiviteter i Christians liv, som er nye eller afviger fra hans dagligdag fx læge- og tandlægebesøg.

member: See above (RelatedPerson/ea132916-522d-467f-837e-5acd991e308a)

participant

member: See above (RelatedPerson/77332be5-4721-4c2e-b72a-ed6593a3016a)


Entry 34 - fullUrl = Organization/b524b7d2-3ee2-425e-a640-c5429596e897

Resource Organization:

Generated Narrative: Organization

Resource Organization "b524b7d2-3ee2-425e-a640-c5429596e897"

Profile: ParticipatingOrganization

name: Socialrådgivergruppe B

Contacts

-NameTelecom
*Karen Karlsen ph: 99775533, kaka@x-købing.dk


Entry 35 - fullUrl = Organization/444d7d11-0456-4144-807b-c10d28b930c6

Resource Organization:

Generated Narrative: Organization

Resource Organization "444d7d11-0456-4144-807b-c10d28b930c6"

Profile: ParticipatingOrganization

name: Ungeenheden

Contacts

-NameTelecom
*John Jensen ph: 99887766, joje@x-købing.dk


Entry 36 - fullUrl = Organization/e06c1cf9-5923-4ca6-afbe-b56cf41e38a8

Resource Organization:

Generated Narrative: Organization

Resource Organization "e06c1cf9-5923-4ca6-afbe-b56cf41e38a8"

Profile: ParticipatingOrganization

name: Afdeling Q

Contacts

-NameTelecom
*Søren Sandemose ph: 22446688, soesa@lillested.dk


Entry 37 - fullUrl = RelatedPerson/ea132916-522d-467f-837e-5acd991e308a

Resource RelatedPerson:

Generated Narrative: RelatedPerson

Resource RelatedPerson "ea132916-522d-467f-837e-5acd991e308a"

Profile: RelatedPerson

patient: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

relationship: mother (RoleCode#MTH), Bisidder (RelationshipTypeSystem#advocate)

name: Louise Christiansen

telecom: ph: 55667788, loch@mail.com


Entry 38 - fullUrl = RelatedPerson/77332be5-4721-4c2e-b72a-ed6593a3016a

Resource RelatedPerson:

Generated Narrative: RelatedPerson

Resource RelatedPerson "77332be5-4721-4c2e-b72a-ed6593a3016a"

Profile: Guardian

GuardianshipForm: Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens § 5 (Details: http://fhir.kl.dk/ffbmessaging/CodeSystem/kl-messaging-ffb-guardianshipFormCodes code 5 = 'Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens § 5', stated as 'null')

patient: See above (Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009)

relationship: guardian (RoleCode#GUARD)

name: Børge Børgesen

telecom: ph: 99112233, boeboe@mail.dk

address: Østervej 9 Y-borg 9999


Entry 39 - fullUrl = Consent/2ceccbaf-8cb2-4ef1-bec3-42d14fa062d8

Resource Consent:

Generated Narrative: Consent

Resource Consent "2ceccbaf-8cb2-4ef1-bec3-42d14fa062d8"

Profile: Consent

status: ACTIVE

category: Christian har givet fuldmagt til, at hans mor, må have fuld indsigt i hans sag og få tilsendt alle oplysninger. (ActCode#IDSCL)


Entry 40 - fullUrl = Patient/ef88b48e-e664-41e6-b5b1-2ed4f5c86009

Resource Patient:

Christian Christiansen (OFFICIAL) null, DoB: ( id: 1111111111 (use: OFFICIAL))


Entry 41 - fullUrl = Account/9a513f98-f63e-4601-8d85-1086452ef1ae

Resource Account:

Generated Narrative: Account

Resource Account "9a513f98-f63e-4601-8d85-1086452ef1ae"

Profile: Account

identifier: id: 4444-88888888

status: ACTIVE

owner: See above (Organization/a7c86933-e198-4692-81f4-76f2bf44c361)


Entry 42 - fullUrl = Organization/a7c86933-e198-4692-81f4-76f2bf44c361

Resource Organization:

Generated Narrative: Organization

Resource Organization "a7c86933-e198-4692-81f4-76f2bf44c361"

Profile: AccountOwner

identifier: id: 1313131313131

name: Økonomiafdelingen X-købing Kommune

Contacts

-NameTelecom
*Øjvind Ørn ph: 11335577, oeoe@x-købing.dk


Entry 43 - fullUrl = DocumentReference/26003edb-c0d7-4033-8ac2-62210221b914

Resource DocumentReference:

Generated Narrative: DocumentReference

Resource DocumentReference "26003edb-c0d7-4033-8ac2-62210221b914"

Profile: DocumentReference

status: CURRENT

description: Journal fra speciallæge August Krog, august 2012

content

Attachments

-ContentTypeTitle
*application/pdfJournal for Christian Christensen


Entry 44 - fullUrl = DocumentReference/fc6b255b-3336-4b25-85a0-7f31cdf68482

Resource DocumentReference:

Generated Narrative: DocumentReference

Resource DocumentReference "fc6b255b-3336-4b25-85a0-7f31cdf68482"

Profile: DocumentReference

status: CURRENT

description: Kontinuation fra Børne- og ungdomspsykiatrisk hus i X-købing Kommune, 2011

content

Attachments

-ContentTypeTitle
*application/pdfKontinuation for Christian Christensen