Implementation Guide for FFB messaging (FFB udvekslingsdatasæt)
1.0.0 - release Denmark flag

This page is part of the KLFFBMessaging (v1.0.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

CodeSystem: ParticipantRoleSystem

Official URL: http://fhir.kl.dk/ffbmessaging/CodeSystem/kl-messaging-ffb-participantRoleCodes Version: 1.0.0
Active as of 2023-08-27 Computable Name: KLMessagingFFBParticipantRoleCodes

Participant role code system for FFB messaging

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

This code system http://fhir.kl.dk/ffbmessaging/CodeSystem/kl-messaging-ffb-participantRoleCodes defines the following codes:

CodeDisplay
koordinerende-myndighed Ansvarlig for koordinering af myndighedssamarbejde
samarbejdende-myndighed Samarbejdende myndighed
koordinerende-udfører Ansvarlig for koordinering af udførersamarbejde