1.0.4 - Build CI Denmark flag

KLGateway - Local Development build (v1.0.4). See the Directory of published versions

Homecare

This page describes three subsequent delivery reports for the citizen Jens Hansen. For each delivery report the story is told (in Danish), the FSIII documentation is listed, and the reporting example is given.

First Encounter February 10th, 2021

Story

Jens Hansen har været indlagt på sygehus i 3 uger grundet en apopleksi med højresidige udfald/lammelser i overkroppen og generel funktionsnedsættelse til følge. Det betyder at Jens Hansen vil få meget svært ved selvstændigt at håndtere egenomsorg og praktiske opgaver. Ved udskrivningskonferencen d. 10. februar på sygehuset deltager den kommunale visitator. Da Jens Hansens indlæggelse har været forholdsvis kort er der stadig forventning om spontan remission og dermed en bedring af hans funktionsniveau.

Visitator udarbejder på baggrund af journaloplysninger og samtale med Jens Hansen og sygehuspersonalet, en funktionsevnevurdering. Da Jens Hansen er enkemand og bor alene, er der behov for iværksættelse af hjælp og støtte efter Servicelovens § 83 gældende fra udskrivningsdatoen d. 12. februar. Visitator laver en sagsåbning, og herefter en sagsoplysning på baggrund af ovennævnte udfordringer og behov. Som udgangspunkt dokumenterer visitator på relevante funktionsevnetilstande og angiver niveau som vist i nedenstående skema.

Visitator træffer afgørelse i sagen og bestiller udfører til at iværksætte indsatser i forhold til de respektive tilstande. Yderligere aftales det at visitator kommer på hjemmebesøg d. 15. februar, når Jens Hansen er tilbage i egen bolig, hvor en der skal foretages en ny funktionsvurdering hvor boligens beskaffenhed og indkøbsmuligheder skal vurderes.

FSIII Documentation

The following FSIII documentation is documented in the record system.

Condition Severity Goal Intervention
Af- og påklædning 3 - Svære begrænsninger 2 - Moderate begrænsninger Personlig hygiejne
Udføre daglige rutiner 3 - Svære begrænsninger 2 - Moderate begrænsninger Hverdagens aktiviteter
Lave mad 3- Svære begrænsninger 2 - Moderate begrænsninger Madservice
Lave husligt arbejde 3 - Svære begrænsninger 2 - Moderate begrænsninger Hverdagens aktiviteter and Rengøring
2 - Moderate begrænsninger 1- Lette begrænsninger Mobilitet
Bevæge sig omkring 2 - Moderate begrænsninger 1- Lette begrænsninger Mobilitet
Muskelstyrke 3 - Svære begrænsninger 2 - Moderate begrænsninger Mobilitet

Reporting

A delivery report is generated containing the citizen, 7 conditions, 7 goals, 5 planned interventions starting February 12th, and a follow-up encounter on February 15th for the conditions. The planned interventions reference the conditions according to the table above.

The report for this is found here: DeliveryReport-JensHansen-1

Second Encounter February 15th, 2021

Story

Ved hjemmebesøg tre dage efter udskrivelse, foretager visitator en fornyet funktionsevnevurdering. Hjælpen som blev bevilliget ved udskrivelsen, har fungeret fint og der er sket mindre forbedringer i Jens Hansens funktionsevne. Desuden slapper Jens Hansen mere af i sin egen bolig, han har god tid til at udføre sine aktiviteter, og han har fået hjælp af sin søn til at indrette hjemmet lidt mere hensigtsmæssigt. (Kommunens hjælpemiddelterapeut har været på besøg og der er bevilliget badebænk, greb og toiletforhøjer).

Hjælpen efter § 83 fortsættes uden ændringer frem til myndighedsopfølgning, svarende til 14 dage efter udskrivelse – d. 24.februar.

FSIII Documentation

The previous FSIII documentation is unchanged, except that a follow-up observation is added and a new follow-up encounter is set to February 24th 2021.

Reporting

A delivery report is generated containing the citizen, the 7 conditions referenced from the follow-up observation with a reference to a new follow-up encounter.

The goals, planned interventions, and the previous follow-up encounter are unchanged and are thus not included in the report.

The report for this is found here: DeliveryReport-JensHansen-2

Third Encounter February 24th, 2021

Story

Sosu-hjælperen der kommer hos Jens Hansen, observerer markante fremskridt d. 18. februar, altså allerede 10 dage efter udskrivelsen. I den afficerede højre side er der kommet flere kræfter og øget kontrol, hvilket betyder at Jens Hensen mere selvstændigt kan deltage/varetage flere aktiviteter.

Sosu-hjælperen dokumenterer sin observationen og borgers egen meget positive opfattelse af sin situation. Hun dokumenterer det under generelle oplysninger i journalen. Da det er leverandørens ansvar at sikre, at oplysninger omkring borgeren er opdateret, kontakter hun ligeledes ’planlægger’ og foreslår, at terapeuten fra Team-Hverdagsrehabilitering kommer ud til Jens Hansen og vurderer træningspotentiale og behov for RH-indsatser.

Da der er 6 dage til at myndighedsopfølgningen, skal ske kontakter terapeuten fra Team-Hverdagsrehabilitering visitator for at fortælle, at hun på baggrund af markante forbedringer i Jens Hansens funktionsevne vil foretage en vurdering i forhold til indsatser efter servicelovens § 83 a.

Terapeuten vurderer de tidligere dokumenterede tilstande. Jens Hansen har potentiale til selv at kunne varetage dele af aktiviteterne, hvis han tilbydes et tidsafgrænset § 83 a Hverdagsrehabiliteringsforløb.

Vurderingen bevirker altså en opdatering af Jens Hansen journal og aktuelle ændringer i forhold til de tidligere bevilligede indsatser skal opdateres. Opdaterede ændringer fremgår af nedenstående skema og der aftales en ny myndighedsopfølgning d. 10. marts.

FSIII Documentation

The previous FSIII documentation is updated with new severities and goals, and some of the interventions are replaced by the correpsonding rehabilitating intervention.

Condition Severity Goal Intervention
Af- og påklædning 2 - Moderate begrænsninger 0 - Ingen eller ubetydelige begrænsninger RH - Personlig hygiejne
Udføre daglige rutiner 2 - Moderate begrænsninger 0 - Ingen eller ubetydelige begrænsninger RH - Hverdagens aktiviteter
Lave mad 2 - Moderate begrænsninger 1- Lette begrænsninger Madservice
Lave husligt arbejde 2 - Moderate begrænsninger 1- Lette begrænsninger Hverdagens aktiviteter and Rengøring
2 - Moderate begrænsninger 0 - Ingen eller ubetydelige begrænsninger RH - Mobilitet
Bevæge sig omkring 2 - Moderate begrænsninger 0 - Ingen eller ubetydelige begrænsninger RH - Mobilitet
Muskelstyrke 2 - Moderate begrænsninger 0 - Ingen eller ubetydelige begrænsninger RH - Mobilitet

Reporting

A delivery report is generated containing the citizen, the 7 conditions with updated severities and a reference to a new follow-up encounter, the 7 updated goals, and a new follow-up observation. 2 planned interventions are ended, and 1 planned intervention has one less reference to a condition. 3 new planned interventions are added.

2 planned interventions, the previous follow-up encounter and the follow-up observation are unchanged and are thus not included in the report.

The report for this is found here: DeliveryReport-JensHansen-3