Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

Resource Profile: KLCommonCareSocialServiceRequest - Examples

Draft as of 2023-07-06

Examples for the KLCommonCareSocialServiceRequest Profile.

Henvendelse mor social indsats
Henvendelse vedr hjemmesygepleje
Henvisning læge akut sygepleje
Intern henvendelse efter opfølgning