Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Mentale funktioner Mads, andres perspektiv - XML Representation

Raw xml | Download<Observation xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="MentalInformationMadsOthers"/>
 <meta>
  <profile
       value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialMatterOfInterest"/>
 </meta>
 <text>
  <status value="extensions"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><b>Generated Narrative: Observation</b><a name="MentalInformationMadsOthers"> </a></p><div style="display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%"><p style="margin-bottom: 0px">Resource Observation &quot;MentalInformationMadsOthers&quot; </p><p style="margin-bottom: 0px">Profile: <a href="StructureDefinition-KLCommonCareSocialMatterOfInterest.html">MatterOfInterest</a></p></div><p><b>MatterOfInterestInformer</b>: Andre <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html">KLCommonCareSocialCodes</a>#63338442-7b2e-405b-acc0-142361ef19f1)</span></p><p><b>status</b>: final</p><p><b>code</b>: Mentale funktioner <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="CodeSystem-FFB.html">FFB</a>#25c5c614-305f-46cd-9891-55d564fc30cf)</span></p><p><b>subject</b>: <a href="Patient-Mads.html">Patient/Mads</a> &quot; SØRENSEN&quot;</p><p><b>effective</b>: 2020-12-12 13:16:19-0400</p><p><b>performer</b>: <a href="Practitioner-KristinaFraVoksensocialomraadet.html">Practitioner/KristinaFraVoksensocialomraadet</a> &quot; JENSEN&quot;</p><p><b>value</b>: Besøg hos Mads, hvor hans mor, Malene, deltager, 3.
september 20xx: Mads’ mor fortæller, at det altid har været nødvendigt at forberede
Mads i god tid, hvis der skulle ske noget ud over det sædvanlige.
Ligesom det har været nødvendigt at give tid til at omstille sig til at
skulle stoppe med en aktivitet og gå i gang med en anden.
Hun fortæller, at Mads kan koncentrere sig og har tendens til at
nørde, når han er særligt optaget af et emne, fx dinosaurer eller et
computerspil. Når Mads er usikker eller synes, at noget er svært,
er det en udfordring for ham at komme i gang og at fastholde sin
opmærksomhed.
Han tager ikke selv initiativ til at stå op, rydde op eller tage bad.
Det skal han mindes om, og da han var mindre, havde han stor
glæde af en liste over, hvad han skulle om morgenen, som hang
på køleskabet. Han kan godt lide, når tingene forgår i en fast
rækkefølge og er kendte. Mads’ mor kan også genkende Mads’
beskrivelse af, hvordan han får det, når han ikke kan overskue ting.
Han kan godt få nogle meget voldsomme raseriudbrud og smadre
døre og møbler.
Journal fra speciallæge XX, august 20xx: Obj.: Vågen og bevidsthedsklar. Ingen motorisk uro. Der ses tics i
ansigt og skulder, men ingen verbale tics. […] Svarer relevant på
spørgsmål og virker åben og ærlig. […] Skønnes normalbegavet med
en samlet IQ på 110. […] God formel kontakt. God øjenkontakt.
Normal mimik og gestus.
Sub.: Mads har store eksekutive vanskeligheder. Han har svært ved
skift og forandringer, har svært ved at afpasse tiden til aktiviteter.
Han er rigid og afhængig af ydre struktur. […] I samvær med andre
er der normale formelle kontaktevner, men Mads tager tingene
personligt og bogstaveligt. Forstår ironi og underforståethed,
men bliver ensporet ved mange stimuli. […] Der er lette problemer
med vedholdende opmærksomhed og afledning, men ingen
impulsivitet eller hyperaktivitet. […] Følelsesmæssigt bliver Mads
udadreagerende, når han er vred. Vreden udløses af naturlige
årsager, men han kan ikke rumme vreden, og reaktionerne er
overdrevne. […] Der ses ikke øvrige symptomer på angst, OCD,
depression eller psykose. <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> ()</span></p></div>
 </text>
 <extension
       url="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/MatterOfInterestInformer">
  <valueCodeableConcept>
   <coding>
    <system
        value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes"/>
    <code value="63338442-7b2e-405b-acc0-142361ef19f1"/>
   </coding>
  </valueCodeableConcept>
 </extension>
 <status value="final"/>
 <code>
  <coding>
   <system value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB"/>
   <code value="25c5c614-305f-46cd-9891-55d564fc30cf"/>
   <display value="Mentale funktioner"/>
  </coding>
 </code>
 <subject>
  <reference value="Patient/Mads"/>
 </subject>
 <effectiveDateTime value="2020-12-12T13:16:19-04:00"/>
 <performer>
  <reference value="Practitioner/KristinaFraVoksensocialomraadet"/>
 </performer>
 <valueCodeableConcept>
  <text
     value="Besøg hos Mads, hvor hans mor, Malene, deltager, 3.
september 20xx: Mads’ mor fortæller, at det altid har været nødvendigt at forberede
Mads i god tid, hvis der skulle ske noget ud over det sædvanlige.
Ligesom det har været nødvendigt at give tid til at omstille sig til at
skulle stoppe med en aktivitet og gå i gang med en anden.
Hun fortæller, at Mads kan koncentrere sig og har tendens til at
nørde, når han er særligt optaget af et emne, fx dinosaurer eller et
computerspil. Når Mads er usikker eller synes, at noget er svært,
er det en udfordring for ham at komme i gang og at fastholde sin
opmærksomhed.
Han tager ikke selv initiativ til at stå op, rydde op eller tage bad.
Det skal han mindes om, og da han var mindre, havde han stor
glæde af en liste over, hvad han skulle om morgenen, som hang
på køleskabet. Han kan godt lide, når tingene forgår i en fast
rækkefølge og er kendte. Mads’ mor kan også genkende Mads’
beskrivelse af, hvordan han får det, når han ikke kan overskue ting.
Han kan godt få nogle meget voldsomme raseriudbrud og smadre
døre og møbler.
Journal fra speciallæge XX, august 20xx: Obj.: Vågen og bevidsthedsklar. Ingen motorisk uro. Der ses tics i
ansigt og skulder, men ingen verbale tics. […] Svarer relevant på
spørgsmål og virker åben og ærlig. […] Skønnes normalbegavet med
en samlet IQ på 110. […] God formel kontakt. God øjenkontakt.
Normal mimik og gestus.
Sub.: Mads har store eksekutive vanskeligheder. Han har svært ved
skift og forandringer, har svært ved at afpasse tiden til aktiviteter.
Han er rigid og afhængig af ydre struktur. […] I samvær med andre
er der normale formelle kontaktevner, men Mads tager tingene
personligt og bogstaveligt. Forstår ironi og underforståethed,
men bliver ensporet ved mange stimuli. […] Der er lette problemer
med vedholdende opmærksomhed og afledning, men ingen
impulsivitet eller hyperaktivitet. […] Følelsesmæssigt bliver Mads
udadreagerende, når han er vred. Vreden udløses af naturlige
årsager, men han kan ikke rumme vreden, og reaktionerne er
overdrevne. […] Der ses ikke øvrige symptomer på angst, OCD,
depression eller psykose."/>
 </valueCodeableConcept>
</Observation>